Khoá Định Hướng Cho Người Tị Nạn Việt Nam ở Thái Lan

Thông Báo của BPSOS

http://machsongmedia.com

Ngày 21 tháng 8, 2021

Với chính sách tăng đỉnh số định cư tị nạn của Hành Pháp Biden, người Việt đã có quy chế tị nạn ở Thái Lan tăng triển vọng được định cư trong năm 2022.

Đỉnh số nhận định cư tị nạn của Hoa Kỳ cho tài khoá 2021, sẽ chấm dứt cuối tháng 9 tới đây, là 62,500. Trong đó, có 6,000 chỗ cho vùng Đông Á, bao gồm cả Thái Lan. Người tị nạn, trong đó có Việt Nam, nằm trong số 6,000 này. Ngoài ra, có 12,500 chỗ dự phòng để tuỳ nghi phân bổ đến chỗ nào cần. Người tị nạn ở Thái Lan cũng có thể được hưởng một phần từ con số dự phòng này.

Tài khoá 2022, tính từ ngày 1 tháng 10, 2021 đến 30 tháng 9, 2022, đỉnh số sẽ tăng lên là 125,000. Phần dành cho Đông Á có lẽ cũng sẽ nhân đôi, thành 12,000.

Khi số định cư tăng thì triển vọng để những người chưa có quy chế tị nạn được công nhận tư cách tị nạn có thể cũng sẽ tăng.

Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự động trở thành hiện thực. Chính người trong cuộc phải tự chuẩn bị để đón nhận và khai thác cơ hội.

Người xin tị nạn chờ vào phỏng vấn với CUTN/LHQ (ảnh của BPSOS)

Khoá định hướng cho người tị nạn và người đang lánh nạn ở Thái Lan

Bắt đầu tháng 9, văn phòng pháp lý hỗn hợp của 2 tổ chức BPSOS và PSPF ở Bangkok sẽ thực hiện 2 chương trình định hướng về:

(1) cách thức chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn định cư, dành cho những ai đã có quy chế tị nạn;

(2) cách thức chuẩn bị cho tiến trình xin quy chế tị nạn dành cho những người chưa có quy chế tị nạn.

Chỉ những ai đã được Cao Uỷ Tị Nạn LHQ công nhận tư cách tị nạn thì mới có cơ hội định cư, dù ở bất kỳ quốc gia nào. CUTN/LHQ sẽ giới thiệu hồ sơ của họ đến các quốc gia nhận định cư. Các quốc gia này sẽ chọn hồ sơ để cứu xét. Các hồ sơ được chọn sẽ phải qua cuộc phỏng vấn về tư cách tị nạn với những tiêu chuẩn hơi khác với tiêu chuẩn của CUTN/LHQ.

Việc định hướng cho người tị nạn trước khi vào phỏng vấn là quan trọng vì luật sư của chúng tôi sẽ không được tham dự và quan sát buổi phỏng vấn định cư như trong các buổi phỏng vấn tị nạn của CUTN/LHQ. Khi luật sư được tham dự buổi phỏng vấn, họ có thể nhận ra những thông tin cần bổ sung hoặc xác minh sau cuộc phỏng vấn.

Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các buổi định hướng về thể thức phỏng vấn tị nạn ở Thái Lan, sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới đây khi chính phủ Thái Lan thực hiện cuộc phỏng vấn thay vì CUTN/LHQ. BPSOS cũng sẽ thiết kế trang mạng hướng dẫn về thể thức mới.

Ghi danh tham dự

Chúng tôi đã liên lạc với các nhóm người Việt tị nạn sống ở các khu vực quanh Bangkok về các buổi định hướng. Những ai chưa được chúng tôi liên lạc thì có thể ghi danh với văn phòng pháp lý của chúng tôi tại số điện thoại: 02-116-0405, 02-116-0406, hoặc có thể liên lạc qua trang Facebook: https://www.facebook.com/TinanThailan.  

Những yếu tố trở ngại

Việc Hoa Kỳ tăng đỉnh số định cư tị nạn là một diễn tiến tích cực. Tuy nhiên, tiến trình định cư người tiị nạn đang gặp 3 trở ngại:

  • Nhiều tổ chức nhận định cư tị nạn phải mất một thời gian để hồi phục khả năng nhận định cư sau khi đã cắt giảm nhân sự và hoạt động dưới Hành Pháp Trump.
  • Tình trạng dịch bệnh làm chậm lại tiến trình phỏng vấn, khám sức khoẻ, và thủ tục định cư.
  • Ưu tiên định cư khoảng 80 nghìn người Afghanistan hoặc nhiều hơn trong tương lai trước mắt.

Các nỗ lực đối phó

Ưu tiên định cư người Afghanistan không chỉ làm chậm lại việc giải quyết định cư tị nạn ở các nơi khác trên thế giới, nó còn có thể lấy đi số chỗ định cư dành cho các thành phần tị nạn khác. BPSOS đang cùng với nhiều tổ chức ở Hoa Kỳ kêu gọi Hành Pháp và Quốc Hội Hoa Kỳ tạm thời tăng đỉnh số tị nạn cho tài khoá 2022 lên tối thiểu là 200,000.

Đồng thời, BPSOS đang vận động Hoa Kỳ mở lại chương trình bảo lãnh tư nhân. Trong các năm 1975-1980, hàng trăm nghìn người Việt đã được định cư theo chương trình này. Khi chương trình này được mở ra, các gia đình, hội đoàn, tổ chức tôn giáo đều có thể đứng ra bảo lãnh trực tiếp cho những người tị nạn chưa được quan tâm bởi các tổ chức chuyên định cư tị nạn.

Đề phòng thông tin sai lạc

Trong thời gian gần đây, một số thông tin sai đã được phổ biến đến người tị nạn và người đào tị Việt Nam ở Thái Lan. Cụ thể, một nhóm đứng ra thu thập thông tin cá nhân của họ với tuyên bố là sẽ nộp cho CUTN/LHQ và văn phòng Cao Uỷ Nhân Quyền LHQ để lập hồ sơ định cư tị nạn. Cả 2 cơ quan LHQ này đều phủ nhận thông tin này.

Lại có người đưa tin rằng đỉnh số định cư tị nạn của Hoa Kỳ không bao gồm người tị nạn Việt Nam. Tin này hoàn toàn sai. Như đã giải thích, Hoa Kỳ dành 6,000 chỗ trong tài khoá 2021 cho người tị nạn ở khu vực Đông Á, trong đó có Thái Lan. Năm 2022 con số này có thể tăng lên thành 12,000. CUTN/LHQ sẽ dựa vào con số này để giới thiệu hồ sơ tị nạn cho chương trình định cư tị nạn của Hoa Kỳ. Theo ước tính của chúng tôi, tuyệt đại đa số người Việt đã có quy chế tị nạn ở Thái Lan có triển vọng được giải quyết định cư nội trong 2 năm tới đây.

Để tránh bị hoang mang vì thông tin sai, người Việt tị nạn và lánh nạn ở Thái Lan nên thường xuyên phối kiểm thông tin tại trang Facebook của BPSOS: https://www.facebook.com/TinanThailan.  

Hoặc, quý vị có thể liên lạc với văn phòng pháp lý của chúng tôi qua các số điện thoại: 02-116-0405, 02-116-0406. Được thành lập năm 2010, văn phòng hiện có 4 luật sư tập trung vào việc bảo vệ quyền tị nạn của những ai bị đàn áp ở quốc gia nguyên quán. Có quy chế tị nạn là điều kiện tiên quyết để được cứu xét định cư.

Thông tin liên quan:

Cập nhật chương trình định cư tị nạn của Hoa Kỳ
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1706-cap-nhat-chuong-trinh-dinh-cu-ti-nan-cua-hoa-ky

Viết một bình luận