Sau cuộc bố ráp của công an Đắk Lắk, quốc tế quan tâm hơn đến tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam

  • Uỷ Hội Hoa Kỳ bổ sung danh sách tù nhân lương tâm người Tây Nguyên

BPSOS, ngày 3 tháng 8, 2021

http://machsongmedia.com

Ngày 30 tháng 7 vừa qua, Uỷ Hội hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom, USCIRF) bổ sung danh sách nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo với 15 hồ sơ nạn nhân người Tây Nguyên, nâng tổng số người Việt trong danh sách lên thành 51.

Tổng cộng, danh sách có 1038 nạn nhân ở 16 quốc gia mà USCIRF quan tâm đậc biệt. Việt Nam đứng hạng tư về số nạn nhân, sau Trung Cộng (549), Nga (184) và Iran (108). Trước cuộc bố ráp, danh sách của USCIRF có 36 nạn nhân người Việt ít hơn Eritria (45) và xấp xỉ Pakistan (35).

Con số nạn nhân trong danh sách của USCIRF là một chỉ số về mức bách hại tôn giáo ở một quốc gia. Ba quốc gia dẫn đầu gồm Trung Cộng, Nga, và Iran đều bị Hoa Kỳ chế tài nặng nề.

“Với Việt Nam xếp hạng tư, USCIRF có thêm căn cứ để vận động Hành Pháp Biden đưa Việt Nam vào danh sách CPC,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nhận định.

CPC là viết tắt của Country of Particular Concern, là quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Từ năm 2007 đến giờ, năm nào USCIRF cũng khuyến nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC. Trước đó, năm 2005 và 2006, Việt Nam đã bị ở trong danh sách này. Để thoát ra và tránh bị chế tài, nhà nước Việt Nam cam kết với Hoa Kỳ sẽ tôn trọng tự do tôn giáo.

Trong thực tế, Việt Nam tiếp tục đàn áp tôn giáo nhưng khéo che đậy bằng cách dựng lên các tổ chức tôn giáo quốc doanh và công nhận một số tổ chức tôn giáo không quốc doanh nhưng sẵn sàng tuân phục nhà nước để đổi ít bổng lộc.

“Các tổ chức này được nhà nước Việt Nam dùng để chứng minh với Hoa Kỳ là tình trạng tôn giáo có cải thiện, giúp cho Việt Nam thoát danh sách CPC,” Ts. Thắng giải thích. “Cuộc bố ráp của công an Đắk Lắk giúp mọi người hiểu rõ thực trạng ở Việt Nam, và đây là một diễn tiến tốt.”

Hành vi của công an Tỉnh Đắk Lắk quá lộ liễu, làm cho các tổ chức tôn giáo quốc doanh hoặc tuân phục khó có thể biện bác.

Atony Blinken addressing IRF Summit

Phát biểu tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 13 – 15 tháng 7, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định rằng tự do tôn giáo là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Xem: https://fb.watch/79J7WNgLFo/

Cuộc bố ráp ở Đắk Lắk diễn ra ngay sau khi Mục Sư A Ga, có tín đồ bị đàn áp trong cuộc bố ráp, phát biểu tại hội nghị này.

Ts. Thắng cho biết là Chiến Dịch Bài Trừ Tra Tấn Ở Việt Nam, do ông đồng sáng lập năm 2012, còn nhiều hồ sơ tù nhân lương tâm người Tây Nguyên chưa chuyển cho USCIRF.

Thông tin liên quan:

Danh sách các tù nhân lương tâm người Tây Nguyên của Chiến Dịch Bài Trừ Tra Tấn Ở Việt Nam:
https://dvov.org/wp-content/uploads/2021/07/CAT-VN-79-MTN-POCs-2021-6.pdf

Viết một bình luận