Cách phân biệt giữa Cao Đài gốc và Cao Đài quốc doanh

  • Xin tiếp tay phổ biến video về cách gọi phẩm vị của các chức sắc Cao Đài

BPSOS, ngày 24 tháng 7, 2021

http://machsongmedia.com

Trong 2 năm trở lại đây, quốc tế bắt đầu hiểu ra rằng nhóm người chiếm cứ Toà Thánh Tây Ninh không đại diện cho Đạo Cao Đài được thành lập năm 1926. Tuy nhiên, rất nhiều người Việt ở trong và ngoài nước chưa phân biệt được thật và giả. Chúng tôi giới thiệu một video ngắn 4 phút về cách phân biệt và xưng hô cho phù hợp đối với các chức sắc Cao Đài: https://fb.watch/6Y5m4wrTn7/

Sau khi giải tán Hội Thánh của Đạo Cao Đài năm 1978, năm 1997 nhà nước Việt Nam dựng lên một chi phái Cao Đài theo chỉ thị của Đảng Cộng Sản và chuyển giao Toà Thánh Tây Ninh cho chi phái này, gọi tắt là Chi Phái 1997. Trong suốt gần 25 năm qua, Chi Phái 1997 tiến hành đánh chiếm các thánh thất Cao Đài và truy bức các tín đồ Cao Đài không tuân phục họ, với sự hỗ trợ của công an và chính quyền địa phương.

Khi dựng lên Chi Phái 1997, mục đích của chính quyền là xoá sổ Đạo Cao Đài mà không bị quốc tế lên án nếu quốc tế lẫn lộn rằng Chi Phái 1997 là Đạo Cao Đài.

Âm mưu này không còn qua mắt quốc tế được nữa. Bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế năm 2021 chính thức phân biệt là Chi Phái 1997 không là Đạo Cao Đài, mà là công cụ để chính quyền truy bức tín đồ Cao Đài. Năm 2019, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cũng đã xác nhận điều này.

Tuy nhiên, nhiều tín đồ Cao Đài ở trong nước còn lẫn lộn vì ở bề ngoài, các chức sắc của Chi Phái 1997 dùng danh xưng, khoác y phục, và thực hiện nghi lễ giống với Đạo Cao Đài. Video 4 phút được thực hiện để giúp những tín đồ này dễ phân biệt đâu thật đâu giả.

Theo đó, chức sắc Đạo Cao Đài phải được thiên phong, qua cơ bút, trong khi Chi Phái Cao Đài dùng thể thức bắt banh để phong chức sắc, còn gọi là “banh phong”. Theo Đạo Cao Đài thì chỉ chức sắc thiên phong mới có thánh danh. Do đó, những ai thực sự là tín đồ Cao Đài thì không thể gọi chức sắc “banh phong” bằng thánh danh do Chi Phái 1997 cấp cho.

Chẳng hạn, Ông Nguyễn Thành Tám, đứng đầu Chi Phái 1997, tự phong cho mình chức Đầu Sư với thánh danh là Thượng Tám Thanh. Những ai thực sự là tín đồ Cao Đài chỉ có thể gọi ông ta bằng tên ngoài đời: Nguyễn Thành Tám. Tương tự, Ông Trần Quang Cảnh, được Ông Nguyễn Thành Tám phong chức giáo hữu với thánh danh Thượng Cảnh Thanh, theo thể thức bắt banh. Tín đồ Cao Đài chỉ có thể gọi ông ta là Trần Quang Cảnh.

BPSOS kêu gọi các cộng đồng tôn giáo cũng như người dân nói chung bày tỏ tình đoàn kết và tương thân với các đồng bào theo Đạo Cao Đài bằng cách tuân thủ cách xưng hô này và, nếu có thể, xin tiếp tay phổ biến rộng rãi video ngắn hữu ích này: https://fb.watch/6Y5m4wrTn7/

Bài liên quan:

Chi Phái Cao Đài 1997: hoàn toàn bị khống chế ở hải ngoại
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/1628-chi-phai-cao-dai-1997-hoan-toan-bi-khong-che-o-hai-ngoai

Hồ sơ về Chi Phái 1997, công cụ tiêu diệt Đạo Cao Đài
https://dvov.org/the-real-cao-dai/

Viết một bình luận