BPSOS: Hãy kêu gọi Hoa Kỳ di tản đồng minh ra khỏi Afghanistan trước khi quá trễ 

  • Đừng để tái diễn bài học xương máu của Việt Nam Cộng Hoà 

Ngày 25 tháng 5, 2021 

http://machsongmedia.com

BPSOS đang cùng với các tổ chức bảo vệ người tị nạn, các hội cựu chiến binh Hoa Kỳ, và nhiều tổ chức tôn giáo Hoa Kỳ vận động Hành Pháp Biden di tản các người Afghan là đồng minh của Hoa Kỳ trước khi Hoa Kỳ hoàn toàn rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 9 tới đây. 

Hiện nay có 17,000 đơn của người Afghan xin nhập cư Hoa Kỳ theo diện Chiếu Khán Di Dân Đặc Biệt (Special Immigrant Visas, SIV). Họ bao gồm những người làm việc trong các công ty Hoa Kỳ, những người hợp tác với các chương trình được Hoa Kỳ tài trợ, các ký giả của những hãng truyền thông Hoa Kỳ, và những người có liên hệ mật thiết cách khác với Hoa Kỳ. Cộng với thân nhân trực hệ, con số có thể lên đến 70,000 người với rủi ro sẽ bị trả thù bởi phiến quân Taliban. 

Do kinh nghiệm bản thân, người Mỹ gốc VIệt có vị thế và trách nhiệm đặc biệt để lên tiếng với chính phủ Hoa Kỳ ngay lúc này, nhằm tránh lịch sử lập lại kinh nghiệm đau thương của quân dân Việt Nam Cộng Hoà: hàng trăm nghìn cựu đồng minh Hoa Kỳ bị bỏ lại để chịu cảnh tù đày và các hình thức trả thù thâm độc sau ngày 30 tháng 4, 1975.  

Cuộc di tản ngày 30/04/1975 (ảnh Newsweek)

BPSOS được nhiều tổ chức Hoa Kỳ tham khảo ý kiến về kế hoạch và chương trình di tản cho người Afghan là đồng minh của Hoa Kỳ. Chúng tôi đã tham gia một số buổi họp với các giới chức Toà Bạch Ốc và một số cơ quan Hoa Kỳ hữu trách để chia sẻ kinh nghiệm và đệ đạt kiến nghị. 

Để tạo được sự chú ý thích đáng của Hành Pháp, chúng tôi thu thập chữ ký cho 3 thỉnh nguyện thư đang được luân lưu bởi tổ chức Refugee Council USA, mà BPSOS là thành viên và Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, là thành viên của Hội Đồng Quản Trị. 

Mỗi lá thư dành cho một đối tượng đặc thù: (1) các lãnh đạo tôn giáo, (2) các tổ chức tôn giáo, và (3) các tổ chức không tôn giáo. Chúng tôi kêu gọi đồng hương người Việt ở Hoa Kỳ góp tiếng nói của mình.  

Sự hưởng ứng mạnh mẽ và rộng rãi của chúng ta lúc này sẽ tăng uy thế của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ nói chung, và giúp tranh thủ sự yểm trợ của các cộng đồng bạn cho lời kêu gọi Hoa Kỳ định cư đồng bào tị nạn của chúng ta ở Thái Lan. 

Chúng tôi đang cố thu thập lượng chữ ký tối đa trước Thứ Sáu này. 

Trân trọng cảm ơn.  

Lá thư dành cho các lãnh đạo và tổ chức tôn giáo 

Xin quý vị lãnh đạo tôn giáo ký tên nơi đây: https://forms.gle/dtoiqgBjjApHcnP47

Các tổ chức tôn giáo, xin ký tên nơi đây: https://forms.gle/ebj5YZNqRXWhJZDV9

Lá thư dành cho các tổ chức không tôn giao  

Xin ký tên tại đây: https://tinyurl.com/79wba8fp

Mọi thắc mắc, xin liên lạc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Viết một bình luận