Cập nhật chương trình định cư tị nạn của Hoa Kỳ

  • Cách phân bổ đỉnh số 62,500 chỗ cho năm 2021

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 23 tháng 5, 2021

http://machsongmedia.com

Ngày 3 tháng 5 vừa qua, Tổng Thống Joe Biden ký Quyết Định của Tổng Thống, nâng đỉnh số định cư tị nạn cho năm 2021 từ 15,000 lên 62,500. Có người lo lắng hỏi tôi về tin đồn rằng người Việt tị nạn ở Thái Lan không nằm trong đỉnh số này. Tin đồn ấy không chính xác.

Quả đúng là Quyết Định của Tổng Thống không nhắc đến người tị nạn Việt Nam. Nhưng nó cũng không nhắc đến bất kỳ thành phần sắc dân tị nạn nào. Quyết Định của Tổng Thống chỉ đề ra đỉnh số và phân bổ đỉnh số ây theo khu vực địa lý.

Ngay sau khi Tổng Thống Joe Biden nhậm chức, các tổ chức bảo vệ người tị nạn, trong đó có BPSOS, đã lên tiếng mạnh mẽ và vận động ráo riết để Tổng Thống Biden giữ lời hứa khi tranh cử: sẽ nâng đỉnh số tị nạn cho năm 2021 lên 62,500 và cho năm 2022 lên 125,000.

Ngày 16 tháng 4, Tổng Thống Biden ký Quyết Định của Tổng Thống cho phép khoảng 2,000 người tị nạn, đã có tên trong danh sách định cư được nhanh chóng giải quyết định cư. Tuy nhiên, Tổng Thống Biden vẫn giữ nguyên đỉnh số 15,000 cho năm 2021. Các tổ chức kể trên phản ứng nhanh chóng trên mặt truyền thông, đồng thời vận động trực tiếp với Toà Bạch Ốc và các thành viên quan trọng của Quốc Hội.

Tại các buổi họp, chúng tôi không chỉ kêu gọi nâng đỉnh số mà còn đề nghị cách phân bổ số chỗ định cư. BPSOS nhận phần vụ trình bày về tình trạng người tị nạn ở Đông Á, trong đó có Thái Lan và kêu gọi phân bổ khoảng 10% của tổng số chỗ định cư.

Quyết Định của Tổng Thống ban hành ngày 3 tháng 5 không chỉ nâng đỉnh số định cư tị nạn lên 62,500 mà còn chỉ định sự phân bổ như sau: Châu Phi: 22,000; Đông Á: 6,000; Châu Âu và Trung Á: 4,000; Châu Mỹ Latinh và Caribê: 5,000; Cận Đông và Nam Á: 13,000; số dự phòng: 12,500. Như vậy, 4,570 người đã được công nhận tị nạn ở Thái Lan được hưởng một phần của số 6,000 chỗ định cư dành cho Đông Á. Con số 6,000 chỗ cho Đông Á khá gần với tỉ lệ 10% mà BPSOS đề nghị. Ngoài ra, số 12,500 dự phòng cũng có thể dùng bổ sung, nếu chứng minh được là cần thiết.

Bước kế tiếp là đề nghị với Văn Phòng Dân Số, Tị Nạn và Di Dân của Bộ Ngoại Giao danh sách ưu tiên được cứu xét định cư. Trong bản đề nghị chung của nhiều tổ chức, BPSOS đã nêu các thành phần ưu tiên như sau:

  • Các người Hmong và Montagnardtheo đạo Tin Lành
  • Các người Khmer Krom theo Phật Giáo tiểu thừa
  • Các người Pakistan theo Thiên Chúa Giáo hoặc hệ phái Ahmadi của Hồi Giáo
  • Các người bất đồng chính kiến từ Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến Điện

Đồng thời, chúng tôi đang hối thúc giải quyết định cư nhanh chóng vì số chỗ không dùng kịp trước ngày 1 tháng 10, 2021 sẽ bị mất. Tài khoá của chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu ngày 1 tháng 10 của năm trước và chấm dứt ngày 30 tháng 9 của năm hiện hành. Hành Pháp Hoa Kỳ cũng thừa nhận rằng có lẽ khó sử dụng hết 62,500 chỗ định cư khi chỉ còn vài tháng là hết tài khoá năm 2021.

Để giúp đồng bào tị nạn ở Thái Lan có được thông tin chính xác, BPSOS đã phổ biến những bài viết hướng dẫn từng chặng vận động một. Xin theo dõi tại trang mạng https://machsongmedia.com/ hoặc trang Facebook https://www.facebook.com/TinanThailan.

Bài liên quan:

Chính sách định cư tị nạn của Hoa Kỳ: Ảnh hưởng thế nào đến người Việt tị nạn ở Thái Lan?:
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1690-chinh-sach-dinh-cu-ti-nan-cua-hoa-ky-anh-huong-the-nao-den-nguoi-viet-ti-nan-o-thai-lan

BPSOS: Thông điệp gửi đồng bào tị nạn ở Thái Lan:
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1694-bpsos-thong-diep-gui-dong-bao-ti-nan-o-thai-lan

Viết một bình luận