Hội nhập quốc tế để bảo vệ tự do tôn giáo ở Việt Nam

• Vai trò của giới trẻ tại Hội Nghị Thượng Đỉnh sẽ tổ chức vào tháng 7

 

Mạch Sống, ngày 19 tháng 5, 2021

 

 

Ngày 13 – 15 tới đây sẽ là Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, tổ chức tại thủ đô Hoa Kỳ. Mục đích của hội nghị là huy động quần chúng Hoa Kỳ tham gia phong trào bảo vệ quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Đây là cơ hội để người Việt ở khắp Hoa Kỳ tranh thủ hậu thuẫn và phối hợp hành động với các tổ chức, hội đoàn và cá nhân trong cùng địa phương nhằm đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam và những nơi khác trên thế giới.

 

“Mục tiêu gần của hội nghị là kết nối các tổ chức và cá nhân quan tâm ở từng địa phương với nhau,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, giải thích. “Mỗi địa phương sẽ có ít nhất một cơ cấu phối hợp các công tác ở địa phương và nối kết với các địa phương khác ở toàn quốc và rồi toàn cầu.”

 

Cựu Đại Sứ Lưu Động Sam Brownback và Cựu Chủ Tịch Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Ts. Katrina Lantos Swett là đồng chủ tịch của sự kiện mang tầm vóc quốc gia và quốc tế này. Các đồng chủ tịch danh dự gồm Thượng Nghị Sĩ Chris Coons (Dân Chủ, DE), Thượng Nghị SĨ James Lankford (Cộng Hòa, KS), Dân Biểu Henry Cuellar (Dân Chủ, TX), và Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hòa, NJ).

Hiện nay ban tổ chức dự tính sẽ có 1 nghìn người tham gia hội nghị, đến từ khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.

 “Chúng tôi ước đoán sẽ có ít nhất 100 người trẻ, tuổi từ 15 đến 35 thuộc nhiều sắc dân và tôn giáo, tham gia hội nghị quan trọng này,” Ts. Thắng giải thích. “Trong số đó, sẽ có những người trẻ Việt Nam đến từ nhiều tiểu bang.”

 

Ts. Thắng, Chủ Tịch Ban Giới Trẻ Lãnh Đạo của hội nghị, cho biết sự tham gia của những người trẻ là ưu tiên hàng đầu của ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh sắp đến. Để thu hút sự tham gia của giới trẻ, ban tổ chức đã khởi xướng chuỗi sinh hoạt kéo dài 2 tháng trước hội nghị, bao gồm:

 

1. Đại hội âm nhạc trực tuyến “Hát cho Tự Do” do tổ chức CSW thực hiện
2. Huấn luyện dẫn nhập về quyền tự do tôn giáo do tổ chức Empower Women Media thực hiện

3. Cuộc thi phim ngắn về tự do tôn giáo do tổ chức Empower Women Media thực hiện

5. Chuỗi hội thảo và huấn luyện trực tuyến về các đề tài:

a. Tự do tôn giáo là gì và vai trò của giới trẻ (23 tháng 6)

b. Hợp tác liên tôn giáo: nguyên tắc và ví dụ (30 tháng 6)

c. Những kỹ năng cần thiết cho quốc tế vận (7 tháng 7)

 

Hội nghị thượng đỉnh sẽ chính thức bắt đầu chiều ngày 13 với chương trình vinh danh, tại lễ khai mạc, 6 tổ chức và cá nhân đã đóng góp nhiều cho tự do tôn giáo quốc tế. Hai ngày sau đó sẽ bao gồm các buổi họp khoáng đại, các sự kiện theo chủ đề chuyên, những sinh hoạt chiếu phim và triển lãm, các buổi họp báo, các cuộc tiếp xúc với chính giới Hoa Kỳ và quốc tế, v.v.

 

“Mục tiêu của bộ phận Giới Trẻ Lãnh Đạo là ra mắt Nhóm Công Tác Giới Trẻ Lãnh Đạo tại lễ bế mạc hội nghị,” Ts. Thắng chia sẻ. “Nhóm công tác này sẽ phối hợp nỗ lực toàn quốc và rồi toàn thế giới để tạo phong trào bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo.”

 

Huy động quần chúng ở Hoa Kỳ và trên thế giới tham gia bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo là bộ phận mới của một nỗ lực được khởi xướng cách đây 10 năm. Các bộ phận khác bao gồm: mạng lưới các bàn tròn đa tôn giáo, liên minh các quốc gia vì tự do tôn giáo hay niềm tin, mạng lưới các nghị sĩ quan tâm đến tự do tôn giáo hay niềm tin, và nhóm các công ty và doanh nghiệp yểm trợ tự do tôn giáo. Các bộ phận này đều đan kết và phối hợp ngày càng chặt chẽ với nhau trên toàn thế giới.

 

“Trước trào lưu hội nhập toàn cầu, cuộc đấu tranh bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay niềm tin ở một quốc gia cũng phải hòa nhập phong trào toàn cầu nếu muốn đạt hiệu quả,” Ts. Thắng giải thích. “Hội nghị thượng đỉnh tới đây tạo cơ hội để các giáo hội, các tổ chức tôn giáo, và các cá nhân vận động cho tự do tôn giáo Việt Nam hội nhập và huy động sự yểm trợ của quốc tế.”

 

Xem thêm thông tin về Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế: https://irfsummit.com/

Viết một bình luận