Thông cáo báo chí: BPSOS và 8 đối tác phát hành báo cáo về Thông tin sai lệch  

Thông cáo báo chí: BPSOS và 8 đối tác phát hành báo cáo về Thông tin sai lệch

Ngày 8 tháng 5 năm 2021

Liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Boat People SOS (BPSOS), cùng với 8 đối tác của chúng tôi, đã phát hành một báo cáo với chủ đề “Bóp méo sự thật (thông tin sai lệch): Mối đe dọa đối với các cộng đồng tôn giáo và bản địa và đối với những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam.”

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành của Boat People SOS (Uỷ ban cứu người vượt biển) cho biết: “Báo cáo là một đóng góp quan trọng trong việc phân tích và giải quyết các mối đe dọa mà các cộng đồng tôn giáo và bản địa phải đối mặt.

Báo cáo đề cập đến lời kêu gọi đóng góp ý kiến ​​của Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt để bà cho vào tường trình sắp tới của bà. Bà sẽ đệ trình cho Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc về vấn đề thông tin sai lệch và quyền tự do ý kiến ​​và biểu đạt. Nội dung đệ trình bao gồm các lĩnh vực sau:

Nghĩa vụ của Việt Nam theo các công ước của Liên hợp quốc

Luật An ninh mạng của Việt Nam

Các luật của Việt Nam về chống tin giả, bôi nhọ, và tiết lộ bí mật nhà nước

Chiến dịch thông tin sai lệch do nhà nước tài trợ chống lại các tôn giáo và dân tộc thiểu số

Miễn trừ trách nhiệm đối với các tác nhân ngoài nhà nước

Tình trạng dân bị từ chối quyền tiếp cận công lý

Sự hợp tác của các công ty công nghệ kỹ thuật số trong việc ngăn chặn quyền tự do ngôn luận

https://dvov.org/2021/05/08/press-release-bpsos-and-8-partners-release-report-on-disinformation/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Press release: BPSOS and 8 partners publish report on Disinformation

May 8, 2021

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Boat People SOS (BPSOS), along with 8 of our partners, has released a report on “Disinformation: Threat to Religious and Indigenous Communities and to Human Rights Defenders in Vietnam.”

“The report is an important contribution to analyzing and addressing the threats that our religious and indigenous communities face,” says Dr. Thang Nguyen, CEO and Executive Director of Boat People SOS.

The report addresses the call for input of the United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression for her upcoming report to the UN Human Rights Council on the issue of disinformation and freedom of opinion and expression. The submission covers the following areas:

Vietnam’s obligations under UN conventions

Vietnam’s Cybersecurity Law

Vietnam’s laws against fake news, defamation and divulging state secrets

State-sponsored disinformation campaign against religious and ethnic minorities

Impunity for non-state actors

Denied access to justice

Collaboration of digital tech companies in suppressing freedom of expression

https://dvov.org/2021/05/08/press-release-bpsos-and-8-partners-release-report-on-disinformation/

Viết một bình luận