Hai sự kiện lớn trong tháng 7: Vận động cho Việt Nam và cho tư to tôn giáo toàn cầu

Ngày Vận Động Cho Việt Nam lần 10 và Hội nghị thượng đỉnh toàn quốc Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế

Thông Báo của BPSOS

Mạch Sống, ngày 10 tháng 4, 2021

http://machsongmedia.com

Thông Báo của BPSOS

Mạch Sống, ngày 10 tháng 4, 2021

http://machsongmedia.com

Chúng tôi kêu gọi đồng hương người Việt ở Hoa Kỳ tham gia 2 sự kiện quan trọng sẽ diễn tra trong tuần lễ 12 – 16 tháng 7 tới đây, gồm có:

  • Ngày Vận Động Cho Việt Nam lần 10 tại Quốc Hội Hoa Kỳ: 12 & 13 tháng 7
  • Hội Nghị Thượng Đỉnh Cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế tại thủ đô Hoa Kỳ: 14 – 16 tháng 7

Ngày Vận Động Cho Việt Nam

Hàng năm, BPSOS huy động nhiều trăm những người quan tâm đến nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam tập trung về thủ đô Hoa Kỳ để tiếp xúc các dân biểu, thương nghị sĩ và giới chức Hành Pháp Hoa Kỳ. Các cuộc vận động này góp phần duy trì áp lực của Hoa Kỳ lên Việt Nam trong chục năm qua trong một số lĩnh vực nhân quyền như tự do tôn giáo, chống tra tấn, chống buôn người và quyền lao động. Cuộc vận động năm nay đặc biệt quan trọng vì có những thay đổi ở Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ và sự thay đổi thành phần lãnh đạo ở Việt Nam.

Theo truyền thống hàng năm, Ngày Vận Động Cho Việt Nam được tổ chức vào tuần lễ sau Lễ Độc Lập 4 tháng 7 của Hoa Kỳ. Năm nay sẽ là ngày 12 – 13 tháng 7. Chúng tôi sẽ công bố thể thức ghi danh tham gia.

Hội Nghị Thượng Đỉnh

Trong 2 ngày tiếp theo, 14-15 tháng 7, sẽ là Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế lần đầu, dự trù sẽ quy tụ 1,500 người đại diện các tổ chức tôn giáo, các cộng đồng sắc tộc, các tổ chức nhân quyền, các công ty, các doanh nghiệp, các học giả, các lãnh đạo tinh thần… ở khắp Hoa Kỳ. Mục đích của hội nghị là phát động phong trào quần chúng, khởi từ Hoa Kỳ và lan toả khắp thế giới, để bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo toàn cầu.

“Đây là bộ phận thứ tư của đại sách lược được khởi xướng từ 10 năm qua nhằm bảo đảm tự do tôn giáo hay niềm tin cho mọi người, ở mọi nơi và tại mọi thời điểm”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, giải thích.

Các bộ phận kia bao gồm: Liên Minh Quốc Tế cho Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin gồm chính phủ của 32 quốc gia thành viên và 5 quốc gia quan sát viên, Mạng Lưới Các Nghị Sĩ vì Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế gồm gần 300 vị dân cử ở 90 quốc gia, và 32 bàn tròn tự do tôn giáo tạo thành khối liên kết của hàng nghìn người bảo vệ nhân quyền và lãnh đạo tôn giáo ở tại 32 khu vực trên thế giới.

Ban tổ chức của hội nghị thượng đỉnh bao gồm 35 tổ chức có thành tích vận động cho tự do tôn giáo, đặt dưới sự đồng chủ toạ của cựu Đại Sứ Lưu Động về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Sam Brownback và chủ tịch đương nhiệm của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Gayle Manchin. BPSOS là một trong số 35 tổ chức này.

“Mục đích của chúng tôi là tạo nên những nhóm phối hợp ở các thành phố trên nước Mỹ,” Ts. Thắng nói. “Chẳng hạn, cộng đồng người Việt ở Houston sẽ phối hợp với các cộng đồng bạn ở trong vùng để cùng hỗ trợ các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Miến Điện, bảo trợ một mục sư tin lành bị bỏ tù ở Pakistan, hoặc yểm trợ một cộng đồng Phật Giáo đang bị bách hại ở Việt Nam.”

Ts. Thắng nhận trách nhiệm tổ chức phần giới trẻ của hội nghị thượng đỉnh. Ngoài các sinh hoạt ngay tại hội nghị, bộ phận giới trẻ sẽ có nhiều sinh hoạt trực tuyến kéo dài suốt 2 tháng trước đó.

 “Chúng tôi đang phối hợp với một số trường đại học, các nhóm học sinh trung học, và những chương trình giới trẻ thuộc các hội thánh và giáo hội ở Hoa Kỳ để đề ra các hoạt động nhằm thu hút người trẻ trong lứa tuổi 15 – 35”, Ts. Thắng nói.

Một số chính khách Hoa Kỳ và quốc tế đã nhận lời tham dự hội nghị thượng đỉnh này.

Để tham gia hội nghị thượng đỉnh, xin ghi danh tại: https://irfsummit.com/

Mọi thắc mắc hay đề nghị, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin liên quan:

BPSOS: Trọng tâm nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam năm 2021 – 2022
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1692-bpsos-trong-tam-nhan-quyen-va-dan-chu-cho-viet-nam-nam-2021-2022

BPSOS: Tổng kết các hoạt động hướng về Việt Nam năm 2020
https://machsongmedia.com/vietnam/danchu/1693-bpsos-tong-ket-cac-hoat-dong-huong-ve-viet-nam-nam-2020

 

Viết một bình luận