Khảo sát dân số Hoa Kỳ năm 2020 đạt mức kỷ lục

Mạch Sống, ngày 31 tháng 10, 2020


Hoa Kỳ thực hiện cuộc khảo sát dân số toàn quốc mỗi thập niên. Năm nay, số người hưởng ứng đạt mức 99% ở đa số các tiểu bang, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Tỉ lệ này bao gồm những công dân, những cư dân hợp pháp và cả những cư dân không giấy tờ hợp pháp. Tham gia khảo sát dân số hoàn toàn tự nguyện. Mức hưởng ứng này, nhất là trong hoàn cảnh đại dịch, cho thấy ý thức rất cao của người dân, được hun đúc trong những năm gần đây bởi các vấn đề liên quan đến chính sách đối nội và đối ngoại của Hành Pháp Hoa Kỳ.


BPSOS là đối tác của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ qua 3 cuộc kiểm tra dân số: 2000, 2010, 2020. Mỗi đợt thống kê dân số, hàng trăm nhân viên và thiện nguyện viên của BPSOS vận động sự tham gia của người Việt qua các kênh truyền thông, qua các tờ rơi, qua việc tiếp cận với từng đồng hương.


“Chúng tôi hãnh diện về ý thức của người dân Hoa Kỳ, trong đó có cộng đồng người Việt, được thể hiện qua việc hưởng ứng cuộc khảo sát dân số năm nay,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, phát biểu.


Dưới đây là thông điệp của Cục Thống Kê Dân Số ngày 30 tháng 10, 2020.


Kết Thúc Việc Thu Thập Dữ Liệu cho Thống Kê Dân Số, Các Bước Tiếp Theo và Một Lời Cám Ơn Chân Thành


Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu cho Thống Kê Dân Số 2020 vào ngày 15 tháng 10, năm 2020. “Mỗi kỳ thống kê dân số mười năm một lần đều làm nên lịch sử, nhưng lần thống kê này không giống lần nào khác trong lịch sử,” Tiến sĩ Steven Dilliingham, Giám đốc của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ phát biểu. “Trong vòng những ngày, tuần và tháng sắp tới, chúng tôi sẽ cung cấp các cập nhật định kỳ về những nỗ lực xử lý hậu kỳ của chúng tôi.


Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để bàn giao kết quả đếm dân số của các tiểu bang đầy đủ và chính xác càng gần ngày 31 tháng 12, năm 2020, ngày hạn chót theo luật định, càng tốt.”

Tất cả các tiểu bang, Thủ đô Washington D.C và Puerto Rico đã đạt được tổng tỉ lệ trả lời trên 99.0%. Tất cả các tiểu bang ngoài trừ một tiểu bang đã đạt được tỉ lệ trả lời bằng hoặc hơn 99%. So với tỉ lệ tự trả lời trong kỳ Thống Kê Dân Số 2010 là 66.5%, 67% số người trả lời trong Thống Kê Dân Số 2020 là tự trả lời, và những người còn lại được tính vào thống kê thông qua hoạt động Tiếp Cận Những Người Chưa Trả Lời (NRFU) của chúng tôi.


“Thông thường, các dữ liệu tốt được thu thập thông qua việc tự trả lời, tuy nhiên sau một thập kỷ suy giảm toàn cầu về thống kê dân số và việc tham gia khảo sát cùng với những thách thức mà dịch COVID-19 gây ra, chúng tôi không mong đợi rằng sẽ vượt qua được tỉ lệ tự trả lời năm 2010,” ông Dillingham nói. “Việc này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác của chúng tôi và các công nghệ mới.”


Thống Kê Dân Số 2020 được lợi từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của gần 400,000 các đối tác tận tâm ở địa phương và trên toàn quốc. Các đối tác này đã đóng góp vào những nỗ lực của chúng tôi để đạt được một việc đếm dân số của toàn quốc đầy đủ và chính xác. Mạng internet chứng tỏ rằng đây là lựa chọn dễ nhất và được ưu tiên dùng để tự trả lời. Các đối tác của Thống Kê Dân Số 2020 phục vụ như là các tiếng nói đáng tin cậy và đại sứ của thống kê dân số trong cộng đồng của họ, và các nỗ lực tiếp cận của họ đã nâng cao nhận thức về Thống Kê Dân Số 2020 và khuyến khích mọi người trả lời – đặc biệt là trong những nhóm người mà khó đếm được trước đây.


Khi dịch COVID-19 đã làm đảo ngược các kế hoạch của mọi người, các đối tác đã vượt qua thách thức bằng sự sáng tạo và lòng kiên trì. Các sự kiện trực tiếp đã trở thành các sự kiện trên mạng. Các nỗ lực tiếp cận chuyển thành các thông điệp qua video, các sự kiện trực tiếp trên mạng Facebook, và các nỗ lực tiếp cận trên mạng khác. Một số cộng đồng tại trợ các cuộc diễu hành bằng xe hơi và giữ khoảng cách qua các khu

dân cư khác nhau.


Ông Dillingham nói, “Với việc thu thập dữ liệu cho Thống Kê Dân Số 2020 kết thúc, chúng tôi tại Cục Thống Kê Dân Số muốn tiếp tục làm việc với quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về Thống Kê Dân Số 2020, bao gồm việc hợp tác toàn quốc và các nhóm hợp tác trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký ngay hôm nay để được nhận các cập nhật tại địa chỉ 2020census.gov.”

Viết một bình luận