Chi Phái Cao Đài 1997: hoàn toàn bị khống chế ở hải ngoại

  • Kế tiếp: Đưa ra trước công lý Hoa Kỳ bản chất tội phạm của Chi Phái 1997

Ts. Nguyễn Đình Thắng

 

Ngày 7 tháng 10, 2020

 

Kế hoạch thống lĩnh khối tín đồ Cao Đài ở hải ngoại của chi phái Cao Đài do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997, gọi tắt là Chi Phái 1997, đã hoàn toàn thất bại:

 

(1)   Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, sau khi kiểm chứng rằng chi phái này không là Đạo Cao Đài, đã huỷ giấy phép cấp tạm cho Chi Phái 1997 quyền sở hữu danh xưng “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” làm thương hiệu riêng.

 

(2)   Người đại diện ở hải ngoại của Chi Phái 1997 bị kiện ra toà, đã khai ra một số thông tin nội bộ bất lợi, và đã đóng văn phòng đại diện hải ngoại của Chi Phái 1997.

 

(3)   Chi Phái 1997 phải tháo gỡ thông cáo khoe thành tích xâm nhập khối tín đồ ở hải ngoại theo Nghị Quyết 36 của Đảng Cộng Sản.

 

(4)   Các dư luận viên của họ đã im bặt trong 6 tháng qua.

 

(5)   Tất cả dư luận viên của Chi Phái 1997 ở hải ngoại đã im bặt.

 

Như vậy, kế hoạch khởi xướng đầu năm 2018 bởi một số tín đồ Cao Đài cùng với BPSOS nhằm vô hiệu hoá Chi Phái 1997 đã đạt mốc đầu trên lộ trình 5 năm với 3 mục tiêu:

 

(1)   Vô hiệu hoá cánh tay nối dài của Chi Phái 1997 ở hải ngoại;

 

(2)   Vạch trần bản chất tội phạm của Chi Phái 1997;

 

(3)   Triệt tiêu công dụng “diệt Đạo Cao Đài” ở trong nước của Chi Phái 1997.

 

Âm mưu xoá sổ Đạo Cao Đài

 

Năm 1978, Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ra “bản án Cao Đài”, phát súng khai hoả cho chế độ xoá bỏ Hội Thánh của tôn giáo này. Thi hành văn bản mật (Kế Hoạch 01) của Đảng Cộng Sản, năm 1997 nhà nước Việt Nam dựng lên một chi phái mới và đặt họ ngay tại Tòa Thánh Tây Ninh để giả danh là Đạo Cao Đài. Kế đến, chi phái này, với sự tiếp tay của nhà nước, cưỡng chiếm mọi thánh thất và ép mọi tín đồ Cao Đài phải tùng phục. Nếu thành công, họ sẽ xoá sổ Đạo Cao Đài một cách êm thắm, và quốc tế sẽ không hề hay biết để lên án.

 

Đảng Cộng Sản giao Chi Phái 1997 cho Ông Nguyễn Thành Tám nắm; ông ta từng là đại biểu Quốc Hội và Uỷ Viên Uỷ Ban Trung Ương của Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh, là tổ chức đã ban hành “bản án Cao Đài” năm 1978. Trong hơn 20 năm qua, đồ đệ của Ông Tám đã cưỡng chiếm hầu hết các thánh thất Cao Đài. Nay chỉ còn trên chục thánh thất còn kháng cự mối nguy bị đánh chiếm.

 

Thực thi Nghị Quyết 36

 

Năm 2005, Ông Trần Quang Cảnh, công dân Hoa Kỳ và trước đây là một tín đồ Cao Đài chống lại Chi Phái 1997, đã trở cờ và quay ra tùng phục tổ chức tôn giáo “quốc doanh” này. Ông ta được phong chức lễ sanh, rồi lên giáo hữu. Năm 2009, Chi Phái 1997 hoan hỉ khoe thắng lợi đầu tiên khi thu phục được khối tín đồ tại Thánh Thất Cao Đài ở Boston:

 

“…đồng đạo hải ngoại đã bắt đầu tự động trở về phục tùng Hội Thánh, … Nhà Nước CHXHCNVN qua Ban Tôn Giáo Chính Phủ có thể xem như đã thành công thi hành Nghị quyết 36.”

 

Cụ thể, Ông Lê Ngọc Điệp được Chi Phái 1997 công nhận là Chánh Trị Sự và Ông Võ Thành Đô là Phó Trị Sự. Tháng 8 năm 2009, Chi Phái 1997 chính thức công nhận tổ chức hành chánh của nhóm người này.

 

Những người “trở về” này phải “trọn tùng luật pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.” Xem bản chụp dưới đây từ trang caodai.com.vn, là trang mạng chính thức của Chi Phái 1997.

 

Trang web khoe thành tích thực thi Nghị Quyết 36 mà Chi Phái 1997 đã tự gỡ xuống

 

Cánh tay nối dài của Chi Phái 1997

 

Năm 2012, Chi Phái 1997 thành lập Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, đặt dưới sự điều hành của Ông Trần Quang Cảnh, để đẩy mạnh việc lôi kéo khối tín đồ Cao Đài ở hải ngoại “trở về” với Chi Phái 1997 và tùng phục nhà nước cộng sản. Tháng 8 năm 2014, tổ chức này âm thầm đăng ký danh xưng “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”, tên chính thức của Đạo Cao Đài, làm thương hiệu riêng. Tháng 2 năm 2015, Phòng Quản Lý Bằng Phát Minh và Thương Hiệu, trực thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, cấp cho họ quyền sở hữu thương hiệu tạm thời trong khi chờ bổ sung hồ sơ.

 

Đây là đòn chí tử nhắm vào khối tín đồ Cao Đài ở hải ngoại: hoặc phải tuân phục Chi Phái 1997, hoặc không được dùng danh xưng “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” vì đó là thương hiệu riêng của Chi Phái 1997. Sự cầu chứng này có hiệu lực ở tất cả các quốc gia ký hiệp ước về thương hiệu với Hoa Kỳ, nghĩa là hầu hết khắp thế giới.

 

Phản công đợt 1: huỷ thương hiệu cầu chứng

 

BPSOS khám phá ra việc cầu chứng này vào đầu năm 2018. Nếu không huỷ kịp giấy phép tạm thời, khi giấy phép trở thành thường trực thì thủ tục khiếu nại để huy bỏ sẽ vô cùng khó khăn và tốn kém.

 

Trước tình hình nguy cập, BPSOS đã đồng hành cùng với một số tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước để lên kế hoạch phản công với 3 mục tiêu như kể trên. Tháng 5 năm 2018, nhóm tín đồ này đã thuê luật sư để yêu cầu Bộ Thương Mại huỷ giấy phép độc quyền thương hiệu đã cấp tạm cho tổ chức của Ông Cảnh.

 

14 tháng sau, Hội Đồng Xét Xử và Kháng Cáo (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ quyết định huỷ giấy phép cấp tạm cho tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, tức văn phòng hải ngoại của Chi Phái 1997 do Ông Cảnh điều hành. Qua quyết định này, chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ mặc nhiên xác nhận Chi Phái 1997 không là Đạo Cao Đài, cho nên không thể nắm quyền sở hữu tên của Đạo Cao Đài.

 

Quyết định này được lan truyền nhanh chóng đến các cơ quan LHQ, các chính quyền và nhiều tổ chức trước đây vốn lầm lẫn rằng Chi Phái 1997 là Đạo Cao Đài và Ông Cảnh ở trong hàng ngũ tín đồ Cao Đài chơn truyền, chống lại Chi Phái 1997.

 

Sự thất bại thảm hại này của Chi Phái 1997, và đặc biệt của Ông Cảnh, được ghi lại vĩnh viễn trên trang mạng của chính phủ Hoa Kỳ: “Thương hiệu được đăng ký nhưng sau đó đã bị huỷ, vô hiệu hoá và gỡ ra khỏi danh bạ.”

 

Hồ sơ cầu chứng thương hiệu bị huỷ

 

Phản công đợt 2: vạch trần chân tướng

 

Chỉ vài tuần sau cuộc thảm bại về thương hiệu, Ông Cảnh vội vàng đến thủ đô Hoa Kỳ và nhờ một tổ chức tôn giáo của người Mỹ giúp cho ông ta gặp Bộ Ngoại Giao để thanh minh cho Chi Phái 1997 và chứng minh là có tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đổi lại, ông ta ngỏ ý mời tổ chức này đến Việt Nam thành lập “bàn tròn tự do tôn giáo”. Có lẽ đây là kế “đoái công chuộc tội” của ông Cảnh sau khi thảm bại trong vụ cầu chứng thương hiệu.

 

Tổ chức tôn giáo này hỏi tôi về lai lịch của Ông Cảnh. Khi hiểu ra, họ cắt đứt mọi liên lạc với ông ta. Ông ta đi không rồi lại về không.

 

 

Phản công đợt 3: kiện ra toà

 

Tháng 5 năm 2019, Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View, Dallas, Texas cùng một số tín đồ Cao Đài tại đây nộp đơn kiện ra toà án tiểu bang Texas Ông Tám và Chi Phái 1997, Ông Cảnh và Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, và 3 người tình nghi đồng loã về tội phỉ báng và âm mưu gây thiêt hại chiếu theo luật dành cho các tổ chức tội phạm có hoạt động xuyên quốc gia.

 

Bị đơn đầu tiên bị lấy lời khai là Ông Trần Quang Cảnh, ngày 15 tháng 11 năm 2019. Bị đơn cuối cùng lấy lời khai là Ông Nguyễn Quốc Du~ng, ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ông Du~ng cư ngụ ở Louisville, Kentucky và là cháu của Ông Cảnh.

 

Để lách ra khỏi vụ kiện, tại buổi lấy lời khai Ông Cảnh phải chứng tỏ là không có hoạt động gì đáng kể ở Hoa Kỳ, nghĩa là không hề thực thi nhiệm vụ do Ông Tám và Chi Phái 1997 giao phó theo huấn lịnh ngày 19 tháng 6 năm 2011: “hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ, nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh và thông tin việc hành đạo của Hội Thánh ra nước ngoài cho đồng đạo hiểu biết…”. Có lẽ theo kế “tẩu vi thượng sách”, Ông Cảnh đình chỉ hoạt động của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại: https://dvov.org/wp-content/uploads/2019/08/Suspended-by-CA-FTB.jpg

 

Một số điểm đáng lưu ý trong lời khai của Ông Cảnh là:

 

(1)   Xác nhận rằng tổ chức của Ông Nguyễn Thành Tám chỉ là một chi phái chứ không là Đạo Cao Đài.

 

(2)   Tiết lộ rằng Chánh Trị Sự Lê Ngọc Điệp và nhóm người theo ông ta, sau khi âm thầm về Việt Nam để xin Ông Nguyễn Thành Tám công nhận, đã bị các tín đồ ở Thánh Thất Cao Đài Boston phản đối. “Nó chỉ còn là một tờ giấy lộn” – Ông Cảnh nói về huấn lịnh của Ông Tám công nhận chức việc cho Ông Điệp và nhóm của ông ta.

 

(3)   Khẳng định là Chi Phái 1997 được tự do hoạt động tôn giáo nhưng trong sự cho phép của chính quyền, bằng không thì sẽ gặp rắc rối; vì lý do đó những tín đồ Cao Đài không muốn bị kiểm soát bởi chính quyền đã lánh xa Chi Phái 1997.

 

 

Về phần Ông Nguyễn Quốc Dũng, vì chứng cứ rành rành nên ông ta không thể chối gì được. Trong tin nhắn gửi vào điện thoại cá nhân của một nhà báo ở Dallas-Fort Worth, Ông Dũng thể hiện ác ý là muốn Ông Dương Xuân Lương phải bị trục xuất về Việt Nam, hứa hẹn sẽ tính sổ văn phòng BPSOS ở Houston vì chứa chấp cộng sản, và quyết tâm đánh cho tiêu đời “Nguyễn Đình Thắng đã ăn tiền và luồn lách để [Ông Dương Xuân Lương] được qua Mỹ.” Ông Lương là một trong ba nguyên đơn và cu~ng là người vào tháng 7 năm ngoái được mời gặp Tổng Thống Donald Trump tại Toà Bạch Ốc trong phái đoàn các nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo.

 

Tin nhắn của ông Nguyễn Quốc Dũng

 

Ông Dũng cũng vu khống 2 nguyên đơn còn lại của vụ kiện: Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View bị vu khống là ổ chứa cộng sản và Chánh Trị Sự Bùi Văn Quan, người quản trị thánh thất này, bị vu khống là dung dưỡng cho cộng sản nằm vùng.

Hai bị đơn khác đã bị lấy lời khai là các Ông Đặng Phước Reng và Phạm Văn Hiến, cùng cư ngụ ở Dallas-Fort Worth, Texas. Vì mạnh ai nấy lo thân mình, họ đã khai nhiều điều chỏi lại với Ông Cảnh và Ông Dũng.

 

Luật sư của nguyên đơn đã không lấy lời khai của Ông Nguyễn Thành Tám và Chi Phái 1997 vì 2 bị đơn này không có luật sư đại diện; khi ra toà thì họ đương nhiên thua kiện. Ông Cảnh chỉ thuê luật sư cho mình, có lẽ vì quan niệm rằng thân ai nấy lo.

 

Giai đoạn kế tiếp

 

Đúng 2 năm sau ngày khởi động kế hoạch để vô hiệu hoá hoàn toàn Chi Phái 1997, bộ phận hoạt động ở hải ngoại của họ đã hoàn toàn tê liệt. Mục tiêu kế tiếp của chúng tôi là chứng minh bản chất tội phạm của Chi Phái 1997 để áp dụng luật Hoa Kỳ dành cho các băng đảng mafia. Theo dự tính, mục tiêu này sẽ hoàn tất vào cuối năm 2021.

 

 

Những sự việc xảy ra mới đây tại Thánh Thất Hiếu Xương, tại tư gia của một tín đồ Cao Đài ở xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh… là những chứng cứ nóng hổi sẽ giúp ích cho vụ kiện.

 

Hai năm còn lại của kế hoạch, 2022-2023, sẽ tập trung để triệt tiêu khả năng của Chi Phái 1997 trong vai trò công cụ diệt Đạo Cao Đài ở Việt Nam.

 

Đọc thêm:

 

Thực hiện kế hoạch đẩy lùi Chi Phái 1997: 3 diễn tiến quan trọng

 

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ: Chi phái quốc doanh không được chiếm danh xưng của Đạo Cao Đài
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1475-2019-08-07-22-52-00

 

Viết một bình luận