Can Thiệp Các Hồ Sơ “Vô Quốc Gia” Vì Lý Do Tôn Giáo Ở Việt Nam

Can Thiệp Các Hồ Sơ “Vô Quốc Gia” Vì Lý Do Tôn Giáo Ở Việt Nam

 

Thông Cáo của BPSOS

 

Ngày 19 tháng 5 năm 2020

BPSOS tiếp tục vận động để giải quyết tình trạng của những người ở Việt Nam bị đặt vào tình trạng vô hộ tịch hộ khẩu vì lý do tôn giáo. Chúng tôi kêu gọi sự hậu thuẫn cho nỗ lực vận động này, bằng 3 cách sau đây.

  1. Ký tên thư chung gửi Tổng Thống Hoa Kỳ

Chúng tôi đang thu thập chữ ký của các tổ chức ký tên chung bức thư gửi Tổng Thống Hoa Kỳ, kêu gọi lên tiếng với chính quyền Việt Nam về tình trạng “vô quốc gia” của hàng chục nghìn người Hmong và người Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành. Từ nhiều chục năm qua, họ bị tịch thu hộ khẩu, thu hồi chứng minh nhân dân vì đã không chấp nhận bỏ đạo theo yêu cầu của chính quyền địa phương hay chính quyền tỉnh.

Quý vị có thể đọc nội dung thư chung tại đây: https://www.vnforb.org/post/sign-on-letter-re-vietnam-hmong-and-montagnard-christians

Ở cuối thư là đường link để ghi danh ký tên. Xin ký tên trước ngày 25 tháng 5.

  1. Ký tên thư chung gửi Thủ Tướng Việt Nam

Ngày 6 tháng 4, qua sự phối hợp của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo VIệt Nam, nhiều tổ chức tôn giáo và cá nhân ở Việt Nam đã gửi bức thư chung cho Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Quý vị chức sắc tôn giáo, cá nhân và tổ chức người Việt ở trong và ngoài nước vẫn có thể tiếp tục ký tên. Danh sách chữ ký được gửi ra thành từng đợt cho đến cuối năm. Xin vào đây để ghi danh ký tên: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG7ZYlDegv_yJB53_VYgEIojSrL-nWB1vbgZnTVoCYMpTgyg/viewform

Xem nội dung bức thư chung tại đây: https://c1e80172-da9b-446e-b1ea-42ebe9527043.filesusr.com/ugd/2adbde_e46846857cb84b968a8061a8d402b91b.pdf

Hai bức thư, một gửi cho Tổng Thống Hoa Kỳ và một gửi Thủ Tướng Việt Nam, cùng nằm trong kế hoạch vận động của chúng tôi.

  1. Lập danh sách các chức sắc tôn giáo không hộ khẩu

Nhiều chức sắc thuộc các tôn giáo khác nhau cũng đang trong tình trạng không hộ khẩu và nhiều người cũng không có chứng minh nhân dân. BPSOS đang thu thập thông tin về các trường hợp như vậy để vận động chung với hồ sơ của các người Hmong và người Tây Nguyên kể trên.

Chúng tôi kêu gọi quý vị nào trong hoàn cảnh như vậy hoặc biết ai trong hoàn cảnh như vậy thì xin điền các thông tin sơ khởi tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek1Dza9OIhfM4nD016qV2Re4u51hhZmYiQIyADm7eC_s__dg/viewform

Chúng tôi sẽ liên lạc để phối kiểm và hỏi thêm thông tin.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và yểm trợ của quý vị.

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch, BPSOS

Viết một bình luận