BPSOS phát hành bản tin chuyên về tình trạng đại dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ


  • Cung cấp thông tin cập nhật về y tế và các chương trình hỗ trợ kinh tế cho cá nhân, tiểu thương và các tổ chức bất vụ lợi

Thông Cáo Báo Chí

Ngày 12 tháng 4, 2020

 

 

Tình hình đại dịch cúm Vũ Hán (COVID-19) biến chuyển từng ngày. Các cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương đã làm việc cật lực trong hơn một tháng qua để đưa ra các biện pháp đối phó về y tế và các gói hỗ trợ về kinh tế. Những chính sách mới sẽ tiếp tục được ban hành.

 

 

Để giúp đồng hương nắm bắt những thông tin chính yếu, BPSOS sẽ phát hành bản tin về các gói hỗ trợ kinh tế ảnh hưởng đến các cá nhân, giới tiểu thương và các tổ chức phi lợi nhuận. Song song, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hướng dẫn (webinar) với đóng góp của các chuyên gia để đi sâu hơn vào chi tiết. Để nhận bản tin hàng tuần và thông báo về các buổi hướng dẫn, xin ghi danh tại đây: https://lp.constantcontactpages.com/su/a8MMBoX/bpsos

 

Đồng thời, chúng tôi ghi nhận là nhiều cá nhân và tổ chức người Việt đã tự nguyện góp phần mình cho công cuộc phòng, chống đại dịch ở từng địa phương. Không ít những cá nhân tình nguyện may khẩu trang để gửi đến những nơi đang cần. Nhiều tổ chức đang gây quỹ mua trang thiết bị y khoa để hiến tặng các bệnh viện. Và có những y sĩ, y tá người Việt đang xung phong trên tuyến đầu ở các ổ dịch bệnh. Chúng tôi sẽ tạo cơ hội để những người và tổ chức này chia sẻ kinh nghiệm nhằm khuyến khích nhiều người hơn nữa trong cộng đồng Việt tiếp tay.

 

 

Ngày 29 tháng 3, Hội Đồng Quản Trị của BPSOS thông qua quyết định đặt công tác đối phó đại dịch COVID-19 lên ưu tiên hàng đầu của tổ chức, và thành lập chương trình toàn quốc để góp phần đẩy lùi đại dịch. Một bộ phận của chương trình này là truyền thông đại chúng. Để thực hiện, BPSOS đã hình thành 2 toán truyền thông để:

Theo dõi thông tin về y tế và sức khoẻ từ các nguồn đáng tin cậy như cơ quan liên bang đề phòng và kiểm soát bệnh (CDC), các chính quyền tiểu bang và địa phương, các tổ chức y khoa

Theo dõi các gói hỗ trợ kinh tế của chính quyền liên bang và phối hợp với nhiều tổ chức toàn quốc khác để phân tích ảnh hưởng của chúng lên các cộng đồng sắc dân

 

 

 

Để bổ sung, BPSOS sẽ ra bản tin nhằm đưa tin tức cập nhật đến những đồng hương có thể không thường xuyên theo dõi trang mạng và trang Facebook kể trên. Để nhận bản tin, xin ghi danh tại: https://lp.constantcontactpages.com/su/a8MMBoX/bpsos

 


Viết một bình luận