Các biện pháp đưa tin cập nhật và chính xác đến với người đang lánh nạn ở Thái Lan

Các biện pháp đưa tin cập nhật và chính xác đến với người đang lánh nạn ở Thái Lan

Thông Báo của BPSOS

Ngày 12 tháng 4 năm 2020

Trong thời gian hiện nay và sắp đến, người lánh nạn ở Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 2 yếu tố:

(1)    Tình trạng đại dịch đang tác động trực tiếp đến đời sống của người đang lánh nạn.

(2)    Chính sách mới của chính phủ Thái, bắt đầu thực hiện vào mùa hè năm nay, sẽ tác động, vừa thuận lợi vừa bất lợi, đến tình trạng pháp lý của người xin tị nạn.

Hơn lúc nào hết, người lánh nạn phải tránh những tai hại gây ra bởi tin đồn, những suy đoán chủ quan, hoặc tình trạng thiếu thông tin. Để giúp cho đồng bào lánh nạn, chúng tôi làm 2 việc:

(1)    Lọc lựa thông tin từ những nguồn đáng tin cậy và đã được phối kiểm

(2)    Đưa các thông tin này đến với mọi người xin tị nạn, mà lý tưởng là không bỏ sót một ai

Về nguồn tin thì các luật sư của chúng tôi từ nhiều năm qua làm việc chặt chẽ với UNHCR, các tổ chức giúp đỡ người lánh nạn, chính quyền Thái lan và một số toà đại sứ của các quốc gia nhận định cư; qua đó, chúng tôi có được thông tin trung thực và cập nhật. Ngoài ra, BPSOS còn có những người dày kinh nghiệm để phân tích chính sách, dự phóng các điểm lợi và hại trong từng chính sách, và vận động thay đổi chính sách.

Về cách phổ biến thông tin, chúng tôi đang hình thành nhiều kênh truyền thông song song, gồm có:

(1)    Trang Facebook Tị Nạn Thái Lan dành cho những ai dùng Facebook thường xuyên: https://www.facebook.com/TinanThailan

(2)    Danh sách địa chỉ email để nhận thông tin qua email, dành cho những ai ít hoặc không dùng Facebook – để nhận thông tin qua email, xin ghi danh tại đây: https://lp.constantcontactpages.com/su/tiBiayo/tinanthailan

(3)    Tin nhắn qua điện thoại (SMS) dành cho những ai ít hoặc không dùng Facebook và email

(4)    Cây thông tin để bảo đảm mỗi nhóm người lánh nạn tự động chuyển tin cho nhau

(5)    Địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cho những ai cần thông tin đặc thù (như tình trạng của hồ sơ xin tị nạn của mình)

Đó là về mặt truyền thông.

Về măt đời sống của người xin tị nạn, hiện nay một số tổ chức, trong đó có BPSOS, đang họp liên tục với UNHCR để tìm biện pháp giảm phần nào những tác hại của tình trạng giãn cách khẩn cấp lên sinh kế và đời sống của người lánh nạn ở Thái Lan.

Đó là những gì chúng tôi đang làm. Về phần các người đang lánh nạn, quý vị cần tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

(1)    Luôn luôn phối kiểm thông tin, nhất là thông tin nhận qua livestream, Facebook, email… từ các cá nhân hay tổ chức không chính thức được UNHCR và chính quyền Thái Lan công nhận. Quý vị cần phối kiểm thông tin ấy với một tổ chức đang hoạt động chính thức ở Thái Lan, nghĩa là có văn phòng, có sự giao tiếp với chính phủ Thái và nằm trong danh sách đối tác của UNHCR.

(2)    Khi thông tin đã được phối kiểm, quý vị hãy gấp rút phổ biến đến mọi người trong cộng đồng và trong vòng thân hữu của mình. Tuy dùng cả 5 biện pháp truyền thông, không có gì bảo đảm là chúng tôi sẽ bỏ sót một ai. Chính quý vị và chỉ có quý vị mới bảo đảm được rằng những người mình quen biết không ai bị bỏ sót. Tình trạng hiện nay đòi hỏi ý thức trách nhiệm bản thân và trách nhiệm cộng đồng.

Chúng tôi đang làm tối đa phận sự của mình và kêu gọi quý vị đang lánh nạn ở Thái Lan cũng làm tối đa phận sự của quý vị. Xin quý vị bắt đầu bằng cách chuyển thông báo này đến tất cả những người quen biết và khuyến khích họ sử dụng 1 hay nhiều kênh truyền thông mà chúng tôi đã và đang hình thành kể trên.

Kính thư,

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch
BPSOS

Viết một bình luận