BPSOS: Phòng Chống Đại Dịch Là Ưu Tiên Hàng Đầu

Thông Cáo Báo Chí, ngày 29 tháng 3 năm 2020

Hôm nay, Hội Đồng Quản Trị của BPSOS thông qua nghị quyết khẩn để huy động toàn thể tổ chức nhằm hỗ trợ đồng hương ở Hoa Kỳ, đồng bào ở Thái Lan và người dân ở Việt Nam đối phó với đại dịch coronavirus, còn được gọi là cúm Vũ Hán.

“Với nghị quyết này, chúng tôi khẳng định trách nhiệm và quyết tâm sánh bước với các cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước để đối phó với cơn đại dịch,” Cô Đinh Ngọc Tuyết, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, phát biểu.

BPSOS thuộc số ít tổ chức toàn quốc ở Hoa Kỳ với khả năng và kinh nghiệm đối phó tai hoạ. Trong 15 năm qua, BPSOS đã hỗ trợ hơn chục nghìn gia đình, kể cả người Việt và thuộc các sắc dân khác và ở nhiều tiểu bang, bị ảnh hưởng bởi thiên tai như bão Katrina, Ike, Rita và Harvey hoặc nhân tai như vụ tràn dầu gây ra bởi hãng BP hoặc gần đây nhất là xả đập nước gây thiệt hại môi sinh dọc bờ biển vùng vịnh Mississippi.

“Vì là tổ chức toàn quốc, chúng tôi có vị thế để hợp tác với chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương cũng như có khả năng huy động nhân tài vật lực từ nhiều nơi để dồn về hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói.

BPSOS cứu trợ đồng bào ở Bayou La Batre, Alabama sau trận bão Katrina năm 2005

 

Tuy nhiên, theo nhận định của Hội Đồng Quản Trị, cơn đại dịch cúm Vũ Hán là một thử thách ở tầm vóc vượt xa mọi tai hoạ trước đây vì nó không chỉ ảnh hưởng đến đồng hương ở khắp Hoa Kỳ cùng lúc mà còn tác hại đến đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan và người dân ở Việt Nam.

“Vì liên lạc hàng ngày với nhiều cộng đồng tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam, chúng tôi biết là đồng bào ở trong nước thiếu sự chuẩn bị cần thiết để đối phó khi dịch bệnh bùng phát,” Ts. Thắng nói. “Chúng tôi tin rằng người Việt ở hải ngoại có thể tiếp tay một cách thiết thực trong lĩnh vực này; còn cách nào thì chúng tôi đang hội ý với những thành phần đối tác ở Việt Nam.”

Tuần rồi, BPSOS đã hình thành “Toán Theo Dõi Tình Trạng Dịch Bệnh” để nhanh chóng chuyển các thông tin hữu ích, thực dụng và đã được phối kiểm đến đồng hương ở Hoa Kỳ, ở Thái Lan và ở trong nước. BPSOS cũng đã lập một số trang mạng và trang Facebook làm phương tiện truyền thông:

• https://www.bpsos.org/covid-19
• https://www.facebook.com/Dephongdichbenh
• https://www.facebook.com/TinanThailan: https://www.facebook.com/TinanThailan

Chúng tôi thiết tha đón nhận ý kiến và sự hợp tác của tất cả những tổ chức, hội đoàn và cá nhân người Việt ở trong và ngoài nước. Xin liên lạc qua email tại: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*****

Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị của BPSOS

Ngày 29 tháng 3 năm 2020

Xét rằng dịch coronavirus đã được Tổ Chức Y Tế Quốc Tế tuyên bố là đại dịch và được Tổng Thống Hoa Kỳ tuyên bố là tình trạng khẩn cấp quốc gia, và rằng BPSOS là một trong số ít tổ chức toàn quốc với kinh nghiệm về đối phó, cứu trợ và phục hồi khi xảy ra tai hoạ, Hội Đồng Quản Trị quyết định rằng BPSOS sẽ:

  1. Đặt công tác đối phó với đại dịch coronavirus lên ưu tiên hàng đầu của tổ chức;
  2. Thành lập chương trình toàn quốc để huy động nguồn lực của tổ chức và động viên các cộng đồng người Mỹ gốc Việt tham gia nỗ lực đối phó của quốc gia trước đại dịch;
  3. Phát triển các quan hệ đối tác với các cơ quan chính quyền, các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận khác nhằm triển khai các đề xuất về đối phó, hỗ trợ và phục hồi;
  4. Giúp người tị nạn và người đào tị ở Thái Lan ứng phó với tình trạng mới; và
  5. Vận động xã hội dân sự ở Việt Nam nhanh chóng đạt tình trạng sẵn sàng đối phó với đại dịch.

Mọi thành viên của Hội Đồng Quản Trị được khuyến khích tiếp tay trong các nỗ lực ưu tiên này.

 

Nguyên bản tiếng Anh:

Considering that the coronavirus epidemic has been declared a pandemic by World Health Organization and the US President has declared it a national emergency, and that BPSOS is among the few national organizations with experience in disaster response, relief and restore, the Board of Directors hereby resolves that BPSOS will:

  1. Consider the response to the coronavirus pandemic the organization’s top priority;
  2. Establish a national program to mobilize its resources and rally Vietnamese American communities to take part in the national response to the pandemic;
  3. Develop partnerships with government agencies, businesses and other non-profits to roll out appropriate response, relief and restore initiatives;
  4. Help refugees and asylum seekers in Thailand cope with the new situation; and
  5. Mobilize civil society in Vietnam to quickly achieve readiness for coping with the pandemic.

All Board members are encouraged to lend a hand in these top priority efforts.

Viết một bình luận