Giới thiệu trang Facebook dành cho người Việt xin tị nạn ở Thái Lan

Tên Facebook: BPSOS – Tị Nạn Thái Lan; địa chỉ: https://www.facebook.com/TinanThailan

Thông cáo của BPSOS

Ngày 17 tháng 3, 2020

http://machsongmedia.com

BPSOS vừa thiết lập trang Facebook dành riêng cho những người Việt đang lánh nạn ở Thái Lan, với mục đích đưa thông tin cập nhật và chính xác liên quan đến đời sống, chính sách tị nạn, các chương trình định cư, các sự hỗ trợ của BPSOS cũng như của các tổ chức thân hữu, và các hướng dẫn về đối phó với rủi ro.

Một lý do để hình thành trang Facebook này là những thay đổi sắp đến trong chính sách của chính phủ Thái Lan đối với tất cả những người xin tị nạn. Cuối năm 2019, Thủ Tướng Thái Lan ký ban hành chính sách mới, mệnh danh “cơ chế quốc gia về thanh lọc”. Chính sách này, bắt đầu hiệu lực mùa hè năm nay, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mọi người đang xin tị nạn ở Thái Lan.

Chính sách này là kết quả của một tiến trình thương lượng kéo dài 2 năm giữa Cao Uỷ Tị Nạn LHQ và chính phủ Thái Lan. Trong suốt thời gian ấy, BPSOS cùng với một số nhỏ các tổ chức bảo vệ người tị nạn đã ráo riết vận động loại bỏ những điểm bất lợi cho người xin tị nạn. Chính sách được ban hành cuối năm 2019 (nhưng chưa công bố) đã có một số thay đổi tích cực so vói bản thảo ban đầu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng một số điểm bất lợi mà chúng tôi đang nghiên cứu cách đối phó.

 

Qua trang Facebook mới, chúng tôi sẽ có những hướng dẫn cụ thể về việc thực thi chính sách mới và các bước mà người xin tị nạn cần tự chuẩn bị cho chính mình.

Lý do thứ hai để BPSOS thiết lập trang Facebook mới là tình hình dịch bệnh corona virus đang lây lan mạnh ở Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đang đưa ra các biện pháp cách ly và phong toả từng phần và ngày càng leo thang. Các biện pháp này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, đời sống và sự an toàn của người xin tị nạn, cũng như tiến trình cứu xét hồ sơ xin tị nạn khi văn phòng Cao Uỷ Tị Nạn LHQ cũng như các tổ chức bảo vệ hay hỗ trợ người xin tị nạn đều phải tạm thời giảm hoạt động.

Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi hiện nay là truyền tải thông tin cập nhật và chính xác đến tất cả những người đang xin tị nạn, vốn không được lưu tâm bởi các kênh truyền thông của Thái Lan. Những người đang xin tị nạn này không hoặc ít được tiếp cận các dịch vụ y tế như xét nghiệm hay chữa trị, mà trong tình cảnh hiện nay trở thành vô cùng cần thiết.

Trang Facebook cũng sẽ đăng tải các thông tin chính thức của văn phòng trợ giúp pháp lý Center for Asylum Protection (CAP). Được BPSOS thành lập năm 2010, đây là 1 trong 2 cơ quan duy nhất mà người lánh nạn ở Thái Lan có thể tìm sự trợ giúp pháp lý. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, mục đích của BPSOS là giúp đồng bào xin tị nạn tránh bị hoang mang do thiếu thông tin hoặc bởi các tin giả hay các tin đồn không căn cứ.

Chúng tôi kêu gọi các người Việt đang lánh nạn ở Thái Lan hãy theo dõi trang Facebook “BPSOS – Tị Nạn Thái Lan”, địa chỉ: https://www.facebook.com/TinanThailan.

Viết một bình luận