Chương Trình Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản (Chương Trình VPRP)

Chương Trình Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản (Chương Trình VPRP)

Thông Cáo Báo Chí

Sau bước tiến dài, kế hoạch cho năm 2020 – 2021

Hai Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ có quyền lực và thẩm quyền vừa gửi văn thư chính thức yêu cầu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ mở chương trình đòi nhà nước Việt Nam bồi thường tài sản mà họ đã chiếm đoạt của công dân Hoa Kỳ gốc Việt. Đây là kết quả của cuộc vận động kéo dài 2 năm của chúng tôi cùng với số vài trăm gia đình bị ảnh hưởng.

Kế hoạch của chúng tôi cho năm 2020 bao gồm 3 nỗ lực song hành:

(1)    Thúc đẩy Bộ Ngoại Giao giải quyết 10 hồ sơ thí điểm mà BPSOS đã nộp cho họ cuối năm 2018.

(2)    Vận động thêm các Thượng Nghị Sĩ khác kêu gọi Bộ Ngoại Giao ủng hội việc mở chương trình đòi tài sản cho lượng lớn hồ sơ. Chúng tôi sẽ liên lạc các người đã ghi danh và hướng dẫn họ cách vận động 2 vị thượng nghị sĩ ở mỗi tiểu bang.

(3)    Vận động các Dân Biểu Hạ Viện thông qua Luật Nhân Quyền Việt Nam, HR 1383. Dự thảo luật này khuyến cáo chính quyền Hoa Kỳ bảo vệ tài sản của công dân Mỹ bị chiếm đoạt ở Việt Nam. Điều khoản khuyến cáo này sẽ là bàn đạp để năm 2021 chúng tôi bắt đầu vận động Quốc Hội thông qua luật đưa Việt Nam vào danh sách đối tượng để can thiệp.

Chúng tôi sẽ đẩy mạnh ghi danh các hồ sơ có tài sản bị nhà nước Việt Nam chiếm đoạt ở Việt Nam, ngoài bắc sau 1954 và trong Nam sau 1975. Số 700 hồ sơ chúng tôi hiện có trải 31 tiểu bang. Để tăng triển vọng vận động thành công, chúng tôi cần lượng hồ sơ lớn hơn và trải nhiều tiểu bang hơn.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi sự tiếp tay của các cá nhân, các hội đoàn và các chương trình truyền thông tiếng Việt, giúp phổ biến bản thông cáo báo chí này.

Đa tạ và kính thư,

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giàm Đốc kiêm Chủ Tịch, BPSOS

Viết một bình luận