Vẫn còn cơ hội để kêu gọi Quốc Hội Úc thông qua Luật Magnitsky

  • Quốc Hội Úc kéo dài thời hạn để góp ý

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 7 tháng 2 năm 2020

http://machsongmedia.com

Uỷ Ban Thường Trực Hỗn Hợp về Đối Ngoại, Quốc Phòng và Mậu Dịch của Quốc Hội Úc vừa gia hạn thời hạn để góp ý về có nên đưa vào Quốc Hội luật chế tài tương tự như Luật Magnitsky Toàn Cầu ở Hoa Kỳ không. Họ mong đón nhận ý kiến về lý do nên hoặc không nên, về những điểm nào cần đưa vào nội dung của dự thảo luật, và về những kinh nghiệm cần ghi nhận hay tránh né.

Ban đầu, thời hạn để góp ý là 31 tháng 1, nhưng đã được gia hạn đến ngày 2 tháng 3 dành cho những đóng góp từ các cá nhân hay tổ chức ở Úc và đến ngày 23 tháng 3 cho những ai hay tổ chức ngoài nước Úc: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/MagnitskyAct

Để đáp ứng thời hạn 31 tháng 1, BPSOS đã gửi văn thư góp ý riêng và đồng thời vận động bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam và bàn tròn đa tôn giáo Hoa Kỳ gửi văn thư chung. Hiện nay BPSOS tiếp tục vận động thêm các tổ chức nhân quyền ở toàn khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương đồng loạt lên tiếng.

Nay chúng tôi kêu gọi người Việt, trong tư cách cá nhân hoặc hội đoàn, ở Úc và ở các quốc gia khác, kể cả ở Việt Nam, lên tiếng với Quốc Hội Úc để họ cảm nhận được sự quan tâm và theo dõi từ cử tri và từ khắp thế giới.

Dưới đây là 3 thư mẫu để quý vị tuỳ nghi sử dụng, biến chế, hoặc quý vị có thể chỉ lấy ý tưởng để viết từ đầu.

Thư góp ý của BPSOS: http://dvov.org/wp-content/uploads/2020/01/BPSOS-letter-to-Austrlian-Parliament-on-Magnitsky-Act.pdf

Thư góp ý của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam: http://dvov.org/wp-content/uploads/2020/02/VFORB-Roundtable-participants-to-to-Parliament-of-Australia.pdf

Thư góp ý của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ: http://dvov.org/wp-content/uploads/2020/02/IRF-Roundtable-Letter-re-Australia-Human-Rights-Sanctions-Legislation-2020.01.31.pdf

BPSOS đang phối hợp với các tổ chức thân hữu ở những quốc gia đã có luật Magnitsky để cùng vận động cho danh sách chung các giới chức và các cộng sự viên ngoài chính phủ của họ để bị chế tài vì lý do đàn áp nhân quyền nghiêm trọng hoặc tham nhũng lớn.

Bài liên quan:

BPSOS góp ý với Quốc Hội Úc cho dự thảo luật Magnitsky
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1521-2020-01-26-15-09-17

Viết một bình luận