NextGen: Thế hệ nối tiếp vận động nhân quyền cho Việt Nam

  • Mã Tiểu Linh phỏng vấn hai chị em Tri-Ân và Minh-Quân

Video phỏng vấn: https://m.youtube.com/watch?v=9jTODLp7ay4&feature=youtu.be

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 10 tháng 1, 2020
http://machsongmedia.com

Gần đây nhiều người Việt ở trong và ngoài nước ca ngợi tuổi trẻ Hồng Kông, đặc biệt là nhóm của Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) và La Quán Thông (Nathan Law). Họ thật đáng ca ngợi. Nhưng người trẻ Việt cũng không kém gì, nếu được đào tạo.

Từ năm 1992 BPSOS đã có chương trình đào tạo giới trẻ để tiếp nối con đường đấu tranh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Cựu Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh là một trường hợp điển hình mà nhiều người biết đến. Năm 2012, BPSOS đề ra kế hoạch “500 trong 5 năm” nhằm đào tạo một đội ngũ lãnh đạo trẻ cho cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ.

Nữ Dân Biểu Tiểu Bang Georgia Bee Nguyễn, Luật Sư Shandon Phan ở Houston, Luật Sư Tuyết Dương hiện ở Hàn Quốc, Cô Trâm Nguyễn ở Virginia, nhóm NOVAL ở vùng thủ đô Hoa Kỳ… thuộc đội ngũ 500 người lãnh đạo trẻ này.

Năm 2019, BPSOS thử nghiệm chương trình NextGen (thế hệ nối tiếp) nhằm đào tạo những người rất trẻ, từ 12 đến 25 tuổi. Hai chị em Tri-Ân, 14 tuổi, và Minh-Quân, 12 tuổi, thuộc nhóm 21 người trẻ tham gia khoá huấn luyện NextGen đầu tiên vào tháng 7 năm 2019.

Em Tri-Ân đã tham gia các cuộc vận động tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo Hay Niềm Tin Vùng Đông Nam Á (SEAFORB Conference), Hội Nghị Xã Hội Dân Sự và Diễn Đàn Người Dân ASEAN… từ năm 12 tuổi. Trong 3 năm qua, hai chị em Tri-Ân và Minh-Quân theo đuổi hành trình đòi tự do cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga.

Hai chị em Tri-Ân và Minh-Quân kêu gọi tự do cho Bà Trần Thị Nga tại hội nghị SEAFORB IV, ở Bangkok, Thái Lan, tháng 8 năm 2018 (ảnh ĐMĐ)