Tại buổi họp Đại Hội Đồng LHQ, Hoa Kỳ tiếp tục vận động hình thành liên minh bảo vệ tự do tôn giáo

  • Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ tuyên bố chính sách bảo vệ tự do tôn giáo

Mạch Sống, ngày 22 tháng 9, 2019

http://machsongmedia.com

Thứ Hai 23 tháng 9, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ có bài phát biểu đặc biệt tại sự kiện do Hoa Kỳ bảo trợ ở trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Sự kiện này chỉ dành cho các trưởng phái đoàn, thường là nguyên thủ của các quốc gia thành viên của LHQ, và một khách mời đi cùng.

Được mệnh danh là Lời Kêu Gọi Toàn Cầu Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo (Global Call to Protect Religious Freedom), thông điệp của Tổng Thống Trump sẽ làm mạnh thêm thông điệp của Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ triệu tập tháng 7 vừa qua. Tại đấy, đã có 103 quốc gia tham gia và đa số hưởng ứng đề nghị của Hoa Kỳ về một liên minh toàn cầu để bảo vệ tự do tôn giáo.

Thoạt tiên, thông tin nội bộ cho biết là Ngoại Trưởng Mike Pompeo sẽ phát biểu về tự do tôn giáo tại trụ sở của phái bộ đại diện Hoa Kỳ ở LHQ, tại Thành Phố New York. Thứ Sáu vừa qua, Bộ Ngoại Giao thông báo là chính Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ lên tiếng, nghĩa là tự do tôn giáo không chỉ là ưu tiên của Bộ Ngoại Giao mà là chính sách chung của Hành Pháp Hoa Kỳ.

Nội dung của lời phát biểu của Tổng Thống Trump sẽ là tự do tôn giáo cho mọi người, trên toàn thế giới và đặc biệt sẽ có phần nói đến tình trạng đàn áp tôn giáo đang diễn ra cực kỳ nghiêm trọng ở Trung Quốc nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ, các đệ tử Pháp Luân Công và các người theo Thiên Chúa Giáo. Chính sách thắt siết Hồng Kông một phần không nhỏ là do nhà nước Trung Cộng muốn ngăn chặn sự phát triển của Thiên Chúa Giáo vào Trung Quốc. Gần đây, con số tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Trung Quốc đã vượt mức 100 triệu, đông hơn số đảng viên cộng sản. Sự lan rộng của Thiên Chúa Giáo được yểm trợ từ Hồng Kông.

Việc Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ lên tiếng tại LHQ về tự do tôn giáo là thành quả cụ thể của cuộc vận động ráo riết của một khối liên kết gồm khoảng 50 tổ chức đấu tranh cho tự do tôn giáo. BPSOS là thành viên của khối liên kết này từ 5 năm qua và hiện ở trong Ban Điều Hợp của khối.

Phát biểu của Tổng Thống Trump sẽ bắt đầu lúc 11:30 sáng Thứ Hai 23 tháng 9.

Phần dịch tiếng Việt sẽ được cung cấp tại trang Facebook BPSOS – Đề Án Dân Quyền Việt Nam: https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights

Viết một bình luận