Công bố “bức tường tưởng niệm” nạn nhân của bạo hành vì tôn giáo hay niềm tin

  • Các văn phòng LHQ, các toà đại sứ, và các cơ quan truyền thông đã được thông báo

Ngày 20 tháng 8, 2019

http://machsongmedia.com

Để chuẩn bị cho ngày 22 tháng 8, Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm Các Nạn Nhân bị Bạo Hành vì Tôn Giáo hay Niềm Tin, BPSOS công bố “bức tường tưởng niệm” trên không gian mạng: https://www.vncrp.org/ngay-tuong-niem-22-8

“Chúng tôi khởi đầu với 12 nạn nhận thuộc các tôn giáo đa dạng,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, tuyên bố. “Chính các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam đã đề nghị họ và cung cấp thông tin tiểu sử.”

Bức tường này sẽ tiếp tục được bổ sung sau ngày 22 tháng 8 để sử dụng cho đến ngày này năm sau.

Ngoài ra, BPSOS cũng đã gửi danh sách của khoảng 30 địa điểm sẽ cử hành sinh hoạt tưởng niệm đến trên một chục toà đại sứ ngoại quốc ở Việt Nam mà quan tâm đến tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo để họ theo dõi.

Buổi cầu nguyện chung của các tín đồ Cao Đài và PGHH, Hội Quán PGHH ở Houston, ngày 18/08/2019 (ảnh ĐMĐ)

Nhiều văn phòng của LHQ chuyên trách các lĩnh vực nhân quyền như quyền tự do tôn giáo hay niềm tin, quyền của các sắc dân bản địa, quyền của người thiểu số, quyền tự do biểu đạt… cũng đã nhận được thông tin. Một số văn phòng cho biết họ sẽ theo dõi các sinh hoạt tưởng niệm sẽ diễn ra ở Việt Nam trong 36 tiếng sắp đến.

Religion News Service, hãng thông tấn chuyên về các vấn đề liên quan đến tôn giáo, đã giúp chuyển thông tin đến các nhà báo để săn tin nếu có sự kiện mang tính thời sự.

Bản thông cáo báo chí của BPSOS về các sinh hoạt tưởng niệm ở Việt Nam đã được chuyển đến trên 70 tổ chức tham dự viên của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ, với lời kêu gọi quan sát và sẵn sàng lên tiếng can thiệp nếu cần.