Nhân cách của một nhân chứng làm chứng gian

  • Sự thật về Bà Jackie Conley, nhân chứng của Bà Holly Ngô

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 12 tháng 8, 2019

http://machsongmedia.com

Tôi tránh viết về những điều không tốt lành vì chủ trương góp phần cho xã hội hướng thượng. Chúng tôi cũng chủ trương không tranh cãi mà chỉ trình bày quan điểm và lập trường của mình khi cần thiết. Chẳng đặng đừng chúng tôi mới phải nói lên những sự thật không tốt đẹp. Bài viết này thuộc trường hợp chẳng đặng đừng ấy.

Trong một bài phỏng vấn trên báo Người Việt ngày 10 tháng 7, 2019, Bà Jackie Conley, mà tên thật là Đỗ Ngọc Hà, phát biểu về vụ kiện liên quan đến Bà Holly Ngô: “Sao lại cứ đuối lý là chụp mũ Cộng Sản vậy?” Ý của Bà Conley là, tại phiên toà luật sư đại diện cho tôi và BPSOS đã đặt câu hỏi về quan hệ của bà ấy với tổ chức Children’s Library International (CLI).

Sự thật trình bày dưới đây sẽ cho biết ai là người chụp mũ.

Sự kiện cách đây 4 năm

Gần như đúng 4 năm trước, ngày 9 tháng 7 năm 2015, chúng tôi, một số anh chị em trong “nhóm tinh thần hào kiệt”, được báo động về bản tin số mùa hè của tổ chức CLI. Ấn bản điện tử do chính Ông Chuck Theusch, Chủ Tịch của CLI, gửi ra cho rất nhiều người. Người lên tiếng báo động chính là Ông Dan Trần, một nạn nhân bị quấy nhiễu bởi Bà Holly Ngô.

Bà Jackie Conley là Phó Chủ Tịch của CLI.

Chúng tôi triệu tập gấp một buổi họp trực tuyến. Mọi người đều bất bình khi thấy trang 3 của bản tin đăng các hình ảnh sinh hoạt của BPSOS và của tổ chức Vietnamese American Leadership Summit (VALS) mà không xin phép.

Tệ hơn, bản tin đã diễn giải khác đi ý nghĩa của các sinh hoạt của chúng tôi. Các hình ảnh mà Bà Conley cung cấp cho CLI là về các sinh hoạt đánh dấu 40 năm người Việt đi tị nạn cộng sản, bao gồm Ngày Vận Động Cho Việt Nam lần 5 để kêu gọi quốc tế quan tâm đến tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, hội nghị các lãnh đạo trẻ (do VALS tổ chức), chương trình ở Kennedy Center để vinh danh các chiến binh Mỹ và Việt Nam đã bảo vệ miền Nam tự do, và buổi tiệc đánh dấu 35 năm hoạt động của BPSOS. Các sinh hoạt này kéo dài từ ngày 17 đến 20 tháng 6 năm ấy.

Ấy vậy mà bản tin của CLI lại mô tả là chúng tôi thực hiện các sinh hoạt ấy để đánh dấu 30 tháng 4, 1975 là ngày chấm dứt chiến tranh.  Cùng trang 3 là hình của Ông Theusch chụp chung với một giới chức ngoại giao VIệt Nam ngay tại toà đại sứ của họ ở thủ đô Hoa Kỳ. Cũng năm 2015 toà đại sứ này đã tổ chức nhiều sinh hoạt đánh dấu 40 năm “giải phóng miền Nam” và 20 năm thiết lập bang giao với Hoa Kỳ. Bản tin CLI đã nhập nhằng các sinh hoạt của chúng tôi với các sinh hoạt của chế độ bị chúng tôi lên án.

Trang 3 của bản tin CLI, tháng 7 năm 2015

Quyết định của buổi họp là tôi, trên danh nghĩa của BPSOS, sẽ gửi văn thư cho Ông Theusch và Ông Andy Nguyễn Xuân Hùng, chủ tịch VALS và lúc ấy cũng là Uỷ Viên Quận Tarrant (Texas), gửi văn thư cho Bà Conley.

Văn thư đề ngày 9 tháng 7 của Ông  Andy Nguyễn Xuân Hùng gửi Bà Conley có nội dung:

–          Tổ chức VALS không hề vinh danh CLI và cũng không có quan hệ nào với CLI;

–          Các sinh hoạt mà VALS tham gia cùng với BPSOS trong những ngày 17-20 tháng 6 năm 2015 không hề mang ý nghĩa “kỷ niêm năm thứ 40 chấm dứt cuộc chiến Việt Nam” mà là những sinh hoạt để vinh danh những người đã hy sinh cho một Miền Nam tự do và để tiếp tục cuộc tranh đấu đòi tự do cho toàn dân Việt Nam.

–          Hoạt động với tổ chức CLI là quyền riêng của Bà Conley nhưng không được kéo VALS vào chung với CLI và qua đó gán ghép VALS với chế độ cộng sản Việt Nam và những biểu tượng của chế độ ấy.

 

Văn thư của Ông Andy Nguyễn Xuân Hùng gửi Bà Conley, Phó Chủ Tịch tổ chức CLI

Văn thư của tôi, đề ngày 13 tháng 7, 2015, gửi Ông Theusch phản để đối CLI:

–          Đã diễn nghĩa các sinh hoạt của BPSOS thành “kỷ niệm năm thứ 40 chấm dứt cuộc chiến Việt Nam” theo luận điệu của Hà Nội – thực tế là các sinh hoạt của chúng tôi nhằm đánh dấu cuộc chiến đấu 21 năm để bảo vệ miền Nam tự do và 40 năm người Việt tị nạn tiếp tục đấu tranh cho tự do và dân chủ ở quê nhà;

–          Đã mạo nhận rằng tổ chức CLI được vinh danh bởi người Mỹ gốc Việt qua các sinh hoạt của BPSOS và VALS – chuyện này không hề có;

–          Đã mô tả Bà Conley như thành phần quan trọng trong việc tổ chức các sinh hoạt của BPSOS và VALS – thực tế bà ấy không dính dự gì cả đến việc tổ chức;

–          Đã diễn giải bữa cơm chiều ngày 16 tháng 6 là thể hiện truyền thống tương trợ của người Việt, luận điệu mà CLI thường dùng để gây quỹ cho hoạt động của họ ở Việt Nam – thực ra tại bữa cơm chiều ấy chúng tôi vừa ăn vừa làm việc để chuẩn bị cho cuộc tổng vận động ở Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày hôm sau.

Cuối văn thư, tôi yêu cầu Ông Theusch  điều chỉnh lại bản tin. CLI có gửi ra lại bản tin nhưng vẫn không thay đổi bao nhiêu về nội dung sai lạc.

 

Văn thư của Ts. Nguyễn Đình Thắng gửi Ông Chuck Theusch, Chủ Tịch tổ chức CLI

Tư cách làm nhân chứng và nhân cách của Bà Conley

Bà Conley là người đã cung cấp hình ảnh và thông tin về các sinh hoạt của BPSOS và VALS cho bản tin của CLI và cũng như là người chú giải các hình ảnh này để tự đánh bóng mình và phục vụ cho mục đích riêng của CLI: tăng sự hợp tác chặt chẽ với chính quyền Việt Nam không chỉ ở Việt Nam mà ở cả Hoa Kỳ.

Khi luật sư đại diện chúng tôi đưa bản tin tháng 7 năm 2015 của CLI ra, Bà Conley đã lặng thinh trong gần một phút, rồi tuyên bố rằng không nhận ra nó. Chuyện này khó tin vì cả BPSOS lẫn VALS đã lên tiếng rất mạnh mẽ với Bà Conley năm ấy. Và bản tin này cũng là lý do nhóm “tinh thần hào kiệt” đã không thể tiếp tục để bà ấy ở lại trong nhóm.

Khi được hỏi là có biết Ông Theusch đứng chụp hình với ai thì Bà Conley trả lời là không biết. Chuyện này càng khó tin vì hàng chữ chú thích ở ngay bên cạnh tấm hình ghi rõ tên và chức vụ của giới chức ngoại giao Việt Nam.

Khi bị hỏi dồn, Bà Conley giả vờ nổi giận để rồi vu vạ là bị xúc xiểm bởi luật sư của chúng tôi khi ngụ ý rằng bà ta hợp tác với chế độ cộng sản ở Việt Nam. Thực ra, luật sư của chúng tôi chỉ muốn cho bồi thẩm đoàn thấy rằng:

(1)    Một người đã dám dùng hình ảnh của những tổ chức khác mà không hề xin phép và đã dám diễn giải các sinh hoạt lên án chế độ cộng sản ở Việt Nam thành ra ăn mừng chấm dứt chiến tranh, thì người ấy không đủ tính lương thiện để làm nhân chứng.

(2)    Một người đã có mâu thuẫn trầm trọng với BPSOS, với cá nhân tôi, với Ông Dan Trần và với toàn thể nhóm “tinh thần hào kiệt” để rồi được mời ra khỏi nhóm thì không đủ tính vô tư để làm nhân chứng.

Luật sư đại diện cho Bà Holly Ngô đã mạnh mẽ phản đối với chánh án để ngăn luật sư của chúng tôi trưng dẫn 2 văn thư của tôi và của Ông Andy Nguyễn Xuân Hùng. Tiếc rằng bà chánh án đã đồng ý, có lẽ vì gần hết giờ cho phiên toà xử.

Đó là nói về tư cách làm nhân chứng.

Khi trả lời báo Người Việt, Bà Conley nói: “…ông Thắng nói ‘đánh phủ đầu nó’ [Bà Holly Ngô]. Chúng tôi thấy ông ấy tệ quá. Từ đó tôi không muốn sinh hoạt với ông Thắng nữa.”

Bà Conley làm như không biết rằng chính chúng tôi đã không muốn dính líu gì nữa với bà ấy sau sự kiện bản tin CLI kể trên. Và chúng tôi có đủ chứng cứ cho thấy rằng “Ông Thắng nói ‘đánh phủ đầu nó’” là lời làm chứng gian của Bà Conley tại toà.

Thái độ này của Bà Conley thể hiện nhân cách của bà ấy.

Chủ trương của BPSOS

Chúng tôi chủ trương giữ thể diện cho người khác. Đó là lý do chúng tôi đã không công bố những việc làm sai quấy của Bà Conley và tổ chức CLI trong suốt 4 năm qua. Cũng như chúng tôi trước đây đã không hề phổ biến các thư riêng với lời lẽ sỗ sàng và mang tính quấy nhiễu có hệ thống và kéo dài của Bà Holly Ngô. Nay chính họ đã đưa sự việc ra công cộng, chúng tôi chẳng đặng đừng phải trình bày sự thật qua bài này và một số bài tiếp theo.

Bài này cho thấy chính Bà Conley đã chụp mũ cho luật sư của chúng tôi là đã chụp mũ bà ấy là có quan hệ với chế độ cộng sản khi mà luật sư của chúng tôi chỉ muốn nói lên tư cách là nhân chứng của bà ấy. Đó là đánh phủ đầu để chạy tội.

Chúng tôi cũng chủ ý chờ cho những lời phát biểu vu vạ của Bà Holly Ngô và Bà Jackie Conley lắng xuống và những bản tin đầy kịch tính qua đi rồi mới nhẩn nha lên tiếng để không tạo ấn tượng có sự tranh cãi, đôi co. Chúng tôi chỉ trình bày sự kiện và nêu lập trường của mình.

Ghi chú: Chúng tôi có thể sẽ phải giữ lại một số điều cho đến sau khi vụ kiện hoàn tất, mà thời điểm chưa rõ vì mới đây luật sư của Bà Holly Ngô đã xin dời ngày xử phần 2 của vụ kiện.

Bài liên quan:

Thông điệp gửi những người cộng sự và ủng hộ BPSOS
http://www.machsongmedia.com/congdong/phat-trien-cong-dong/1473-2019-08-05-15-42-18

Viết một bình luận