Bảo vệ thành công danh hiệu đạo ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH.

Thánh-Thất & Điện-Thờ Phật-Mẫu
Mountain View, Dallas, Texas
Số: 01/TB/KH/2019

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Cửu Thập Tứ Niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH
***
CAO DAI TAY NINH TEMPLES OF TEXAS

***

THÔNG-BÁO

V/V:     1. Bảo vệ thành công danh hiệu đạo ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH.

2. Vụ kiện dân sự: về hoạt động có âm mưu và phục vụ cho một tổ chức tội phạm Việt Nam ở Hoa Kỳ.

  1. 1. Bảo Vệ Thành Công Danh Hiệu ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH.

Năm 1997 nhà nước Việt Nam đã chính thức lập ra Chi Phái 1997 để diệt Đạo Cao Đài nguyên thủy của Đức Chí Tôn lập ra (1926). Theo Huấn Lịnh số 556/88-HT-HL, Huấn Lịnh số 557/88-HT-HL, Huấn Lịnh số 558/88-HT-HL, và Đạo Lịnh số 09/90-HT-ĐL của Chi Phái 1997 do ông Nguyễn Thành Tám chưởng quản đã bổ nhiệm ông Trần Quang Cảnh là Giáo Hữu và là Trưởng Ban Đại Diện cho Chi Phái 1997 ở hải ngoại và phải trọn tùng mạng lịnh.

Thông Cáo Trang 1

Năm 2012 ông Cảnh đã thành lập Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (CaoDai Overseas Missionary) và ngày 8/8/2014 ông Cảnh đã ghi danh cầu chứng thương hiệu DAI DAO TAM KY PHO DO TOA THANH TAY NINH. Ngày 3/2/2015 Cơ Quan Quản Lý Các Bằng Phát Minh và Thương Hiệu (USPTO) đã cấp giấy phép tạm thời (Supplemental) cho tổ chức của ông Cảnh.

Tổ chức BPSOS đã phát hiện việc cầu chứng độc quyền để độc chiếm trọn vẹn danh hiệu đạo của ông Cảnh với mục đích thực hiện Nghị Quyết 36 của Đảng Cộng Sản như Chi Phái 1997 đã công bố. BPSOS hỗ trợ cho Thánh Thất Mountain View đứng ĐƠN YÊU CẦU chính quyền Hoa Kỳ rút lại giấy phép đã cấp tạm thời cho tổ chức CaoDai Overseas Missionary của ông Cảnh.

Ngày 20/5/2018 Thánh Thất đã mở họp báo tại Orange County (California) để công bố việc bảo vệ danh hiệu DAI DAO TAM KY PHO DO TOA THANH TAY NINH. Ông Cảnh đã nhiều lần xin gia hạn thời gian và không đáp ứng các yêu cầu theo thủ tục xét xử nên luật sư đại diện cho Thánh Thất Mountain View đã yêu cầu Hội Đồng xét xử chế tài bằng cách hủy giấy phép mà không cần mở cuộc xét xử. Như vậy chúng ta đã đạt được yêu cầu sau 14 tháng,

Đức Chí Tôn dạy rằng: “Các con vì Đạo là việc công lý mà công lý đánh đổ cường quyền, thì Đạo mới phải Đạo.” TNHT Qu. 1 ngày 15/4/1927. Thầy cũng dạy chúng ta phải biết tranh đấu cùng Thầy. Chúng ta từ Việt Nam cho đến hải ngoại đã tin tưởng và làm theo lời Thầy dạy, quyền năng thiêng liêng đã đưa các hiền nhân quân tử, các tổ chức có lòng với tự do tôn giáo đặc biệt là tổ chức BPSOS đến giúp hay cho nền chánh giáo.

Ngày 25/7/2019 Hội Đồng Xét Xử (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) của bộ Thương Mại Hoa Kỳ đã ra quyết định hủy bỏ giấy phép cầu chứng độc quyền thương hiệu DAI DAO TAM KY PHO DO TOA THANH TAY NINH đã cấp tạm thời cho CaoDai Overseas Missionary do ông Trần Quang Cảnh đại diện (2015).

Thông Cáo Trang 2

  1. 2. Vụ kiện dân sự: về hoạt động có âm mưu và phục vụ cho một tổ chức tội phạm ở Việt Nam qua các hành vi phỉ báng, cố tình tạo sự hoang mang, làm chia rẽ, phao tin thất thiệt gây tổn thất tâm lý và tài chánh.

Trong khi ông Trần Quang Cảnh né tránh các thể thức xét xử và xin gia hạn thời gian để câu giờ trong vụ khiếu nại kể trên thì ông Cảnh cũng bố trí nhân sự đánh phá Thánh Thất Mountain View, nói xấu, vu khống, phao tin thất thiệt cho người làm công quả và đóng góp cho đạo tại Thánh Thất. Mục đích của họ là gây hoang mang, chia rẽ và cô lập để Thánh Thất tự sụp đổ từ nhân lực đến tài lực. Đánh phá qua mạng xã hội, trang mạng, emails, báo chí, đặc biệt thâm sâu là bài viết trên Báo Người Việt Dallas ngày 18/01/2019 vu khống Thánh Thất là ổ chứa cộng sản.

Do vậy ngày 13/06/2019 đại diện cho Thánh Thất và nạn nhân bị vu khống đã nộp đơn kiện hai (2) tổ chức là CaoDai Overseas Missionary (Cơ Quan Truyền Giáo Cao Đài Hải Ngoại) cùng Chi Phái 1997 và năm (5) cá nhân là các ông Đặng Phước Reng, Phạm Văn Hiến, Nguyễn Quốc Dũng, Trần Quang Cảnh và Nguyễn Thành Tám đến tòa án bang Texas.

Ngày 26/7/2019 trát tòa đã được tống đạt đến tất cả các tổ chức và các cá nhân đúng thủ tục. Tổ chức BPSOS đã phối hợp với Thánh Thất Moutain View thu thập các vi phạm của Chi Phái 1997 trong hơn 20 năm qua để làm cơ sở pháp lý cho vụ kiện.

Trong khi tiến hành vụ kiện dân sự này thì Hội Đồng Xét Xử (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) của bộ Thương Mại Hoa Kỳ đã ra Quyết Định hủy giấy phép tạm thời đã cấp cho ông Cảnh ngày 25/7/2019. Đây là một cơ sở pháp lý mạnh để dùng cho vụ kiện.

Kính quí đồng đạo và đồng bào.

Thánh Thất Mountain View hành đạo đúng với chánh giáo chơn truyền để xây dựng xã hội hòa bình, dân chủ, tự do nên bị cường quyền tìm đủ cách đánh phá và tiêu diệt.

Nhờ sự giúp hay của đồng đạo, đồng bào, sự nhiệt-tâm ủng-hộ, sự đồng-hành của Tiến-Sĩ Nguyễn-Đình-Thắng và quý đồng sự của ông trong tổ chức BPSOS, quý hiền-nhân quân-tử trong truyền-thông báo-chí mới có được thành quả to lớn như trên. Chúng tôi những tín đồ Đạo Cao Đài xin cảm ơn và tri ân những tấm lòng đóng góp về mọi mặt của quý ân nhân.

Chúng tôi xin thông-báo. Nguyện-Cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng-Liêng ban phước-lành cho toàn nhân loại.

NAM-MÔ CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.

Thánh-Thất MountainView, ngày 09/8/2019 (09/7/Kỹ-Hợi)
TM. Ban-Quản-Trị

Qu. Chánh-Trị-Sự Bùi-Văn-Quan.

Viết một bình luận