Chúc Mừng Các Tín Đồ Cao Đài Ở Trong Và Ngoài Nước Về Thắng Lợi Pháp Lý Để Bảo Vệ Danh Hiệu Của Tôn Giáo Mình

Tôi chúc mừng tất cả các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam về quyết định của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ huỷ giấy phép đã cấp cho Chi Phái 1997 độc quyền sở hữu danh hiệu chung của Đạo Cao Đài. Thành quả này có được là do một số tín đồ Cao Đài đã đổ nhiều công sức, tài chính, và tâm huyết trong hơn một năm qua, bất chấp những điều tiếng và sự đánh phá đến từ nhiều phía.

Trước hết và trên hết, thành quả này mang ý nghĩa lịch sử. Qua vụ kiện, nay toàn bộ hồ sơ chứng minh danh hiệu chung của toàn Đạo Cao Đài được lưu trữ vĩnh viễn trong văn khố của Phòng Quản Lý Các Phát Minh Và Thương Hiệu thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Nghĩa là sẽ không bất kỳ ai có thể cầu chứng tên chung của Đạo Cao Đài làm thương hiệu riêng được nữa. Đây là một kỳ tích trong nỗ lực bảo vệ cơ đạo của quý vị.

Một ý nghĩa không kém quan trọng là, cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng tổ chức do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997 không là Đạo Cao Đài, dù nó đã đổi tên cho gần giống với Đạo Cao Đài để rồi mạo nhận là Đạo Cao Đài. Phán quyết có hiệu lực quốc tế này là căn cứ pháp lý để phân định sự khác biệt giữa Chi Phái 1997 và Đạo Cao Đài.

Ý nghĩa thứ ba là, văn bản phán quyết này sẽ giúp quốc tế hiểu rằng Chi Phái 1997 được Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên để diệt Đạo Cao Đài qua kế sách mạo nhận là Đạo Cao Đài để rồi chiếm đóng Toà Thánh Cao Đài, đánh chiếm hầu hết các Thánh Thất Cao Đài, và ép các tín đồ Cao Đài phải tùng phục.

Với các ý nghĩa trên, vụ kiện thành công vừa rồi là một khúc ngoặt trên con đường mà quý vị đang dấn bước để bảo vệ tôn giáo của mình. Đây là lúc mọi tín đồ Cao Đài chân chính cần vượt qua những khác biệt đang có để dốc sức nhằm đạt cho kỳ được các mục tiêu chung sau đây:

(1) Củng cố niềm tin và quyết tâm của các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước;

(2) Ở trong nước, nhanh chóng tập hợp và tổ chức các đồng đạo thành từng đơn vị đủ vững chãi để đẩy lùi áp lực từ Chi Phái 1997;

(3) Ở trong nước, làm sáng tỏ bản chất của Chi Phái 1997 đối với các tín đồ còn mù mờ;

(4) Ở ngoài ngước, vận động thêm sự hậu thuẫn của quốc tế.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi nhóm tín đồ Cao Đài với thực tâm bảo vệ cho quyền tự do tôn giáo của chính mình và của đồng đạo, kể cả những nhóm có thể đang không hợp tác hoặc đang mâu thuẫn với nhau.

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS

Viết một bình luận