Chính phủ Hoa Kỳ công bố các đề xuất mới để phát huy tự do tôn giáo toàn cầu

  • Hoa Kỳ khuyến khích và hỗ trợ việc phát triển các bàn tròn đa tôn giáo

Mạch Sống, ngày 19 tháng 7, 2019

http://machsongmedia.com

Tại Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo, Phó Tổng Thống Mike Pence công bố 2 đề xuất mới của Hoa Kỳ để phát huy quyền tự do tôn giáo toàn cầu và đặc biệt ở những quốc gia đang có tình trạng các tín đồ bị bách hại vì lý do tôn giáo.

Đề xuất thứ nhất là chính phủ Hoa Kỳ sẽ lập quỹ trợ giúp các nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo, với ngân khoản đầu tiên là 27 triệu Mỹ kim.

Đề xuất thứ hai là hình thành Liên Minh Quốc Tế Vì Tự Do Tôn Giáo gồm Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Phần lớn các ngoại trưởng hoặc giới chức ngoại giao cao cấp của 103 quốc gia tham dự đã phát biểu ủng hộ đề xuất này.  Các chính quyền với thành tích đàn áp tôn giáo không được mời tham gia hội nghị.

Đầu năm nay Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ còn đưa ra 3 đề xuất lớn: chế tài các giới chức chính quyền vi phạm tự do tôn giáo, dùng quỹ viện trợ để phát huy tự do tôn giáo và khuyến khích sự hình thành các bàn tròn đa tôn giáo trên khắp thế giới.

Phó Tổng Thống Mike Pence phát biểu tại hội nghị, ngày 18/07/2019 (ảnh DXL)

Ngay trước khi hội nghị khai mạc, Bộ Ngoại Giao đã chia sẻ thông tin với một số tổ chức trong khối vận động chế tài, mà BPSOS là một thành viên, về thể thức nộp thông tin về các giới chức để bị chế tài.

“Chúng tôi đã có một danh sách sẵn sàng để nộp,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết. “Chúng tôi vẫn tiếp tục bổ sung danh sách này để chuyển cho Bộ Ngoại Giao.”

Cơ quan USAID, quản lý các chương trình viện trợ phát triển của Hoa Kỳ, gần đây đã hình thành “Trung Tâm cho các Đề Xuất về Niềm Tin và Cơ Hội”. Trách nhiệm của trung tâm này là bảo đảm tiền viện trợ của Hoa Kỳ sẽ phục vụ cho việc phát huy tự do tôn giáo ở những quốc gia nhận viện trợ. Tháng 6 vừa qua, Ts. Thắng đã họp với trung tâm này để đề nghị một số phương thức nhắm vào Việt Nam.

Đề xuất thứ ba cũng là đề xuất quan trọng nhất của Bộ Ngoại Giao: nhanh chóng phát huy vai trò của xã hội dân sự, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo và các tổ chức nhân quyền bảo vệ tự do tôn giáo. Mô hình mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang ủng hộ và khuyến khích là mô hình bàn tròn đa tôn giáo, được thử nghiệm ở Hoa Kỳ 9 năm trước đây. Năm 2016, một bàn tròn đa tôn giáo tương tự được hình thành ở Âu Châu. Cùng lúc, bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam bắt đầu hoạt động.