Phát động Ngày Tưởng Niệm Nạn Nhân bị Bạo Hành vì Lý Do Tôn Giáo: 22 tháng 8, 2019

  • Chúng ta có 2 tháng để chuẩn bị cho sự kiện lịch sử này

BPSOS, ngày 25 tháng 6, 2019

http://machsongmedia.com

Kính thưa Quý Vị lãnh đạo các tôn giáo, Quý Vị lãnh đạo các hội đoàn, Quý Vị tham gia các tổ chức xã hội dân sự, và tất cả những ai quan tâm ở trong và ngoài Việt Nam:

Ngày 28 tháng 5 vừa qua, do sự vận động của Hoa Kỳ và một số quốc gia, Đại Hội Đồng LHQ đã chỉ định ngày 22 tháng 8 mỗi năm làm Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm các Nạn Nhân bị Bạo Hành vì Lý Do Tôn Giáo hay Niềm Tin. Xin đọc thêm thông tin tại đây: http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1459-2019-06-13-15-38-00

Đây là cơ hội để dấy lên một phong trào trong toàn dân ở Việt Nam và trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại đồng loạt hưởng ứng lời kêu gọi của LHQ. Qua các sinh hoạt tưởng niệm tại chỗ, các nhà chùa, nhà thờ, hội thánh, thánh thất, đạo tràng… ở trong nước có thể huy động đông đảo tín đồ và quần chúng tham gia. Người Việt ở hải ngoại cũng có thể tổ chức những sinh hoạt song song. Như thế, chúng ta sẽ đồng hành với cả thế giới. Và ở đằng sau chúng ta có các điểm tựa là LHQ, Hoa Kỳ và gần 100 chính quyền của các quốc gia ủng hộ tự do tôn giáo, và hàng nghìn tổ chức khu vực và quốc tế yểm trợ cho tự do tôn giáo hay niềm tin.

Chúng tôi cầu mong các cộng đồng, các nhóm, các cơ sở tôn giáo ở Việt Nam và trên khắp thế giới sẽ đồng loạt cử hành những sinh hoạt để tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Các sinh hoạt tưởng niệm có thể được chọn một cách linh hoạt cho phù hợp với hoàn cảnh và ý hướng của ban tổ chức, miễn là có phần tưởng niệm hoặc vinh danh một hoặc nhiều nạn nhân của sự đàn áp vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Từ năm 1954 đến nay, ắt hẳn tôn giáo nào cũng có không nhiều thì ít các nạn nhân như vậy.

Việt Nam là quốc gia thành viên của LHQ và, trên nguyên tắc, nhà nước Việt Nam phải khuyến khích, hỗ trợ và bảo vệ cho người dân trong việc tổ chức tưởng niệm ngày 22 tháng 8 hàng năm. Vì sắp là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ, nhà nước Việt Nam lại càng có nghĩa vụ hưởng ứng và thực thi nghị quyết của LHQ kể trên, và chí ít không được ngăn cản hay đàn áp những người dân hưởng ứng lời kêu gọi của LHQ.

Để tạo tinh thần đoàn kết của người Việt ở trong và ngoài nước, chúng tôi khuyến khích những sinh hoạt “cặp đôi” nếu có thể – mỗi tổ chức, cộng đồng, hoặc nhóm người ở ngoài nước nên kết hợp với một tổ chức, cộng đồng hoặc nhóm người ở trong nước để cử hành những sinh hoạt chung trong ngày 22 tháng 8. Ngoài việc thể hiện tình đoàn kết, cách này sẽ giúp chúng tôi theo dõi sự tuân thủ của nhà nước Việt Nam – hễ xảy ra bất kỳ sự ngăn trở nào, Quý Vị ở ngoài nước sẽ biết ngay để báo động cho chúng tôi hoặc báo trực tiếp với quốc tế.

Chúng tôi cũng khuyến khích các sinh hoạt tưởng niệm đa tôn giáo, nghĩa là nhiều cộng đồng hoặc nhóm tôn giáo khác nhau cùng tổ chức sinh hoạt tưởng niệm chung.

Để tạo sự chú ý của quốc tế, chúng tôi sẽ lập danh sách các sinh hoạt tưởng niệm để giới thiệu với thế giới. Do đó, xin Quý Vị cho chúng tôi biết nếu cộng đồng, nhóm hoặc cơ sở tôn giáo của Quý Vị sẽ tổ chức sinh hoạt để đánh dấu ngày 22 tháng 8; xin điền thông tin tại đây: https://forms.gle/fz8asMKY67iaxq468.

Chúng tôi cũng sẽ cắt cử người để sẵn sàng viết báo cáo cho LHQ và các chính quyền quốc tế nếu như có bất kỳ động thái nào của giới chức chính quyền hoặc của tác nhân ngoài chính phủ để ngăn cản hay đàn áp sinh hoạt tưởng niệm nhân ngày 22 tháng 8.

Ngoài ra, nhằm tạo “di sản” chung cho toàn thể phong trào cũng như duy trì tính liên tục giữa các cuộc tưởng niệm hàng năm, chúng tôi thiết lập “Bức Tường Tưởng Niệm” trên internet và mời các ban tổ chức đóng góp thông tin và hình ảnh của các nạn nhân để ghi vào bức tường này. Danh sách tổng kết sẽ được công bố đúng ngày 22 tháng 8 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm giới thiệu không chỉ với người Việt ở trong và ngoài nước mà còn với cả quốc tế. Xin Quý Vị điền thông tin về nhân vật mà mình đề cử tại đây:  https://forms.gle/LWh8dnRLUxD3bLto8

Nếu có thắc mắc hoặc góp ý, xin liên lạc với chúng tôi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Viết một bình luận