22 tháng 8: Ngày cho các nạn nhân của bạo lực vì lý do tôn giáo hay niềm tin

  • Cơ hội tạo phong trào toàn xã hội cho tự do tôn giáo

Mạch Sống, ngày 31 tháng 5, 2019

http://machsongmedia.com

Đại Hội Đồng LHQ vừa bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết Số A/73/L.85, ấn định ngày 22 tháng 8 hàng năm sẽ là Ngày cho các Nạn Nhân của Bạo Lực vì Lý Do Tôn Giáo hay Niềm Tin. Xem https://undocs.org/en/A/73/L.85.

Nghị Quyết này còn yêu cầu các quốc gia thành viên của LHQ, các cơ quan LHQ và các tổ chúc quốc tế, tổ chức khu vực và xã hội dân sự trên toàn thế giới tổ chức những sinh hoạt đánh dấu ngày này.

Chào mừng sự kiện quan trọng này, Ông Tenzin Dorjee, Chủ Tịch của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, phát biểu: “Chúng tôi hoan nghênh Đại Hội Đồng LHQ đã thông qua nghị quyết này, nó ghi nhận và vinh danh các nạn nhân bạo lực vì lý do tôn giáo hoặc niềm tin trên khắp thế giới.”

“Các chính quyền cùng lập trường cũng phải hợp tác với nhau nhiều hơn nữa để đặt vấn đề trách nhiệm đối với các thủ phạm, bất luận họ là chính quyền hoặc ở ngoài chính quyền chịu trách nhiệm đối với các vi phạm này,” Ông Dorjee nói tiếp.

Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Ai Cập, Jordani, Irắc, Ba Lan, Pakistan, và Nigeria là các quốc gia đã vận động cho nghị quyết này. Nó được Đại Hội Đồng LHQ thống nhất bỏ phiếu thông qua ngày 28 tháng 5 vừa qua.

“Chúng tôi kêu gọi các tổ chức và cộng đồng tôn giáo người Việt ở trong và ngoài Việt Nam hãy cùng thế giới đánh dấu ngày 22 tháng 8 hàng năm, bắt đầu năm nay,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói.

Theo Ông, đây là một cơ hội để tạo phong trào toàn xã hội nhằm bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo ở Việt Nam.

“Quanh ngày này, các cơ sở tôn giáo có thể tổ chức những buổi cầu nguyện chung, các tổ chức nhân quyền có thể thực hiện triển lãm về các nạn nhân, các cơ quan truyền thông có thể chạy phóng sự đặc biệt, các cộng đồng có thể tổ chức hội thảo…” Ts. Thắng cho ý kiến.

Viết một bình luận