Thực hiện kế hoạch đẩy lùi Chi Phái 1997: 3 diễn tiến quan trọng

  • Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế chỉ đích danh Chi Phái 1997 là công cụ của nhà nước để diệt Đạo Cao Đài
  • Tài liệu về Chi Phái 1997 được phổ biến rộng rãi
  • Đại diện của Chi Phái 1997 ở hải ngoại vi phạm lệnh toà

Mạch Sống, ngày 3 tháng 5, 2019

http://machsongmedia.com

Đầu năm 2018 BPSOS đề ra kế hoạch 5 năm để hỗ trợ các tín đồ Cao Đài đối phó với Chi Phái 1997 do Đảng Cộng Sản dựng lên nhằm diệt Đạo Cao Đài. Kế hoạch này gồm 3 trọng tâm:

(1)    Quốc tế vận để giải thích cho các chính quyền, các cơ quan LHQ, và các tổ chức nhân quyền quốc tế rằng Chi Phái 1997 là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam để diệt Đạo Cao Đài;

(2)    Tạo ý thức trong cộng đồng Việt ở hải ngoại và ở trong nước để mọi người, đặc biệt là chính các tín đồ Cao Đài, để họ nhìn ra bản chất của Chi Phái 1997 và chọn thái độ phù hợp;

(3)    Dùng luật pháp để xử trị những thuộc hạ của Chi Phái 1997 đã vi phạm nghiêm trọng quyền con người trái với luật quốc gia và luật quốc tế.

Trình bày Hồ Sơ Chi Phái 1997 với Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế

Sau 1 năm thực hiện, kế hoạch đã có những tiến triển đáng kể.

Quốc tế vận

Trong mặt quốc tế vận, hồ sơ về Chi Phái 1997 đã được đưa vào các báo cáo gửi Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, phái bộ của nhiều quốc gia ở LHQ và nhiều toà đại sứ Phương Tây ở Hà Nội. Dưới đây là những bản báo cáo tiếng Anh:

Tròn một năm sau ngày BPSOS hoàn tất bản báo cáo thứ nhất, công tác quốc tế vận đã đạt một thành tựu đáng kể: trong bản phúc trình công bố ngày 29 tháng 4 vừa qua, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đã nêu đích danh Chi Phái 1997 là công cụ của chính quyền để diệt Đạo Cao Đài bằng cách ép các tín đồ Cao Đài cải đạo sang Chi Phái 1997:

“Vào tháng Giêng, 2018, thành viên của Chi Phái Cao Đài Tây Ninh được nhà nước quản lý (hay chi phái 1997) ở tỉnh Tây Ninh—được các viên chức địa phương hậu thuẫn—đã cố ngăn chặn các tín đồ Cao Đài độc lập chôn cất một người họ hàng đã chết ở Nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình, bắt phải theo thủ thục nghi thức của Chi Phái 1997.” Đọc bản Việt ngữ: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Vietnam%202019_Vientnamese%20translation.pdf

Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được thành lập năm 1999 chiếu theo Đạo Luật về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, thông qua bởi Quốc Hội năm 1998. Uỷ Hội này là cơ quan tư vấn cho Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo trên thế giới. Các uỷ viên do Quốc Hội và Tổng Thống Hoa Kỳ chỉ định. Sự lên tiếng của Uỷ Hội này do đó có ảnh hưởng lên các cơ quan quốc gia Hoa Kỳ và quốc tế.

Nỗ lực trong hơn 20 năm qua của Chi Phái 1997 để cải trang làm Đạo Cao Đài nhằm đánh lừa quốc tế đã bị vô hiệu hoá.

Phân biệt Cao Đài chính thống (1926) và Chi Phái Cao Đài Tây Ninh 1997

Ý thức quần chúng

Trong hơn 2 thập niên, nhiều người Việt ở trong và ngoài nước đã bị đánh lừa rằng Chi Phái 1997 là Đạo Cao Đài. Họ không hiểu rằng nó là công cụ do Đảng Cộng Sản dựng lên, nguỵ trang làm Đạo Cao Đài nhằm diệt Đạo Cao Đài. Để giải toả ngộ nhận này, BPSOS đã công bố bản tiếng Việt của hồ sơ Chi Phái 1997 và chuyển nội dung của hồ sơ thành nhiều video ngắn để dễ phổ biến đến mọi tầng lớp quần chúng, kể cả các tín đồ Cao Đài.

Tổng cộng khoảng 150,000 lượt người đã đọc/xem các tài liệu kể trên. Từ giờ đến cuối tháng 6, BPSOS sẽ phát hành thêm 2 video.

Hình khởi đầu của video về Chi Phái Cao Đài Tây Ninh 1997

Các biện pháp pháp lý

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, BPSOS hỗ trợ Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View, Dallas, Texas khởi kiện với chính quyền Liên Bang để huỷ giấy phép cầu chứng đã cấp cho Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, cánh tay ở hải ngoại của Chi Phái 1997. Cơ quan này do Ông Trần Quang Cảnh, chức sắc của Chi Phái 1997, thành lập và đăng ký hoạt động ở Hoa Kỳ, theo chỉ thị của Ông Nguyễn Thành Tám, người đứng đầu Chi Phái 1997. Năm 2014, tổ chức này đã cầu chứng để lấy danh xưng chung “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh” làm thương hiệu riêng.

Trong gần một năm qua, Ông Trần Quang Cảnh đã tránh né đòi hỏi của luật sư bên nguyên đơn là phải cấp chứng cứ để bảo vệ cho việc cầu chứng thương hiệu. Ngày 19 tháng 1, 2019 luật sư đại diện bị đơn xin gia hạn 2 tuần để nộp chứng cứ. Quá thời hạn, họ vẫn biệt tăm. Ngày 8 tháng 4 Uỷ Ban Xét Xử ra lệnh bị đơn phải cung cấp chứng cứ không trễ hơn ngày 29 tháng 4. Đến nay bị đơn vẫn bặt vô âm tín.

Không để họ trốn thoát, luật sư bên nguyên đơn sẽ yêu cầu Ông Trần Quang Cảnh và một người hữu trách của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại trình diện nội trong tháng 5 này để cung cấp lời khai hữu thệ. Nếu họ vẫn trốn tránh, Uỷ Ban Xét Xử sẽ có biện pháp trừng phạt.

Song song với vụ kiện kể trên, BPSOS đã cùng với Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View bắt đầu tiến trình kiện kiện một số chân tay của Chi Phái 1997 hoạt động ở Hoa Kỳ về tội phỉ báng và âm mưu.

Cũng trong trọng tâm về pháp lý, BPSOS đang hỗ trợ một số tín đồ Cao Đải kiện và tố giác các chức sắc chức việc của Chi Phái 1997 và những giới chức chính quyền yểm trợ cho họ trong các hành vi phạm pháp. Trong 20 năm qua, người của Chi Phái 1997 đã có nhiều vi phạm hình sự và dân sự đối với các tín đồ Cao Đài. Trước đây, các tín đồ này phải cắn răng chấp nhận vì thấp cổ bé miệng.

Tình thế đang thay đổi. BPSOS sẵn sàng hỗ trợ cho các nạn nhân trừng phạt thủ phạm bằng chính luật Việt Nam. Hồ sơ đầu tiên đã thành công. Với sự hỗ trợ pháp lý của một văn phòng luật, ngày 19 tháng 3, 2019 Toà Phúc Thẩm tỉnh Bình Định xử người của Chi Phái 1997 phải bồi thường vì đã hành hung Bà Nguyện Thị Hạnh trong khi thực hiện âm mưu chiếm Thánh Thất Nam Hoài Nhơn của các tín đồ Cao Đài. Các vụ kiện và tố giác khác sẽ nối tiếp trong những tháng ngày tới đây.

Giai đoạn 2

Giai đoạn 1 của kế hoạch 5 năm sẽ đóng lại vào cuối tháng 6 năm nay.

Bích chương Ngày Vận Động cho Việt Nam – 10 & 11 tháng 7, 2019

Giai đoạn 2 sẽ mở ra khi các tín đồ Cao Đài tham gia cuộc tổng vận động ở Quốc Hội Hoa Kỳ trong các ngày 10-11 tháng 7 và Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế trong các ngày 15-19 tháng 7. Bước vào tháng 7, vụ kiện thứ 2 cũng đã bắt đầu ở toà án Hoa Kỳ.

Bài liên quan:

Cập nhật diễn tiến trong kế hoạch đẩy lùi Chi Phái 1997 nhằm bảo tồn Đạo Cao Đài
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1390-2018-09-06-23-22-31

Viết một bình luận