Đẩy lùi Chi Phái Cao Đài 1997: Kế hoạch sắp chuyển sang giai đoạn 2


  • Trừng phạt bằng pháp lý

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 26 tháng 4, 2019

http://machsongmedia.com

Tháng 7 năm nay sẽ khởi đầu giai đoạn 2 trong kế hoạch đẩy lùi Chi Phái Cao Đài 1997, sản phẩm của Đảng Cộng Sản dựng lên năm 1997 để diệt tôn giáo Cao Đài. Kế hoạch này, được BPSOS đề ra vào tháng 3 năm 2018, sẽ kéo dài 5 năm và gồm 3 phần: (1) làm rõ bản chất của Chi Phái 1997 trước dư luận; (2) hỗ trợ cho các tín đồ Cao Đài dành lại căn cước của tôn giáo mình; (3) dùng pháp lý để bắt Chi Phái 1997 trả giá cho các vi phạm nhân quyền tích luỹ từ hơn 20 năm qua.

Trong 12 tháng qua, việc làm rõ bản chất của Chi Phái 1997 đã tiến triển mạnh. Hồ sơ về Chi Phái 1997 mà bản chất là công cụ được Đảng Cộng Sản dựng lên và sử dụng để đàn áp các tín đồ theo Đạo Cao Đài nguyên thuỷ, được thành lập năm 1926, được phổ biến rộng rãi bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Hồ sơ tiếng Anh:  http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/07/1997-Sect-non-state-actor-June-30-2018-final.pdf
Hồ sơ tiếng Việt: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/09/1997-SectChi-Ph%C3%A1i-12SEPAUG2018.pdf

Hình bìa của tập tài liệu về Chi Phái 1997 – bản Anh ngữ

Các thông tin trong hồ sơ này đã được đưa vào các bản báo cáo gửi LHQ để chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát ngày 22 tháng 1, 2019 và cuộc kiểm điểm về Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị ngày 11 và 12 tháng 3.

Để phổ biến rộng rãi đến các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam, một video được thực hiện để sử dụng tạm thời. Được phổ biến ngày 19 tháng 5, 2018, video này giới thiệu sơ qua một số vụ đàn áp tôn giáo dưới bàn tay của các chức sắc thuộc Chi Phái 1997. Đến này đã có gần 90 nghìn lượt người xem video này.

Video: https://youtu.be/mIgXVV9_S8k

Đầu năm nay BPSOS bắt đầu thực hiện bộ 3 video với nội dung: (1) thực chất của Chi Phái 1997, (2) các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Chi Phái 1997, (3) các biện pháp vô hiệu hoá Chi Phái 1997 như là công cụ của chính quyền để đàn áp và diệt Đạo Cao Đài. Video thứ nhất đã phát hành ngày 9 tháng 2 bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Hai video kế tiếp sẽ ra mắt trong tháng 4 và tháng 6.

Video số 1 về Chi Phái 1997:
Tiếng Việt:

“>

Tiếng Anh:

“>

Hình khởi đầu của video về Chi Phái Cao Đài Tây Ninh 1997

Chi Phái 1997 không chỉ chiếm các cơ sở của Đạo Cao Đài, bao gồm Toà Thánh Tây Ninh và hàng trăm thánh thất Cao Đài, họ còn chiếm cả danh xưng và căn cước của Đạo Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam. Năm 2012, Chi Phái 1997 chỉ thị việc hình thành văn phòng đại diện ở hải ngoại, có trụ sở đặt tại Orange County, California. Năm 2014, văn phòng này đã cầu chứng danh xưng chung “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh” làm thương hiệu riêng của họ.

Tháng 5 năm 2018, BPSOS yểm trợ Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View (Dallas, Texas) khởi kiện hành chính để yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ huỷ giấy phép thương hiệu độc quyền này. Văn phòng đại diện của Chi Phái 1997 đã liên tục tránh né yêu cầu của luật sư đại diện nguyên đơn, không cung cấp các dữ kiện để bảo vệ cho việc cầu chứng thương hiệu. Ngày 8 tháng 4, Uỷ Ban Xét Xử đã phán quyết là bị đơn bắt buộc phải cung cấp những dữ kiện này trước ngày 30 tháng 4 nếu không muốn bị phạt.

Đơn yêu cầu hủy bỏ thương hiệu “Đạo Cao Đài” của văn phòng hải ngoại thuộc Chi Phái 1997

Tháng 7 tới đây sẽ mở đầu giai đoạn 2, mà trọng tâm là sử dụng các biện pháp pháp lý để trừng phạt một số nhân sự chủ chốt của Chi Phái 1997 ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ.

Qua Đề Án Dân Quyền Việt Nam, BPSOS yểm trợ các tín đồ Cao Đài ở Việt Nam là nạn nhân kiện dân sự hoặc tố giác hình sự các thủ phạm thuộc Chi Phái 1997 vì đã xâm phạm lợi ích, tài sản, danh dự hoặc vì đã vi phạm quyền con người và quyền công dân của họ. Một số vụ kiện và tố giác đã bắt đầu. Từ giờ đến cuối năm sẽ có thêm khoảng một chục vụ nữa.

Qua Quỹ Pháp Lý vì Công Lý, BPSOS đang phối hợp với Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View để kiện một số nhân sự trực thuộc hoặc hợp tác với văn phòng đại diện ở Hoa Kỳ của Chi Phái 1997 về tội phỉ báng và âm mưu. Trong số bị đơn có thể có một tờ báo địa phương đã tiếp tay với họ. Theo dự kiến, đơn kiện sẽ được hoàn tất trong tháng 6.

Bích chương Ngày Vận Động cho Việt Nam – 10 & 11 tháng 7, 2019

Trọng tâm thứ 2 của giai đoạn 2 là tạo thế đứng cho các tổ chức của Đạo Cao Đài với quốc tế. Trong cuộc tổng vận động ngày 10 tháng 7 sắp đến, BPSOS sẽ tạo cơ hội để một số tín đồ Cao Đài tiếp xúc với các giới chức của Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao và Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ. Tương tự, BPSOS sẽ tạo diễn đàn tại Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, sẽ do Ngoại Trưởng Hoa Kỳ triệu tập trong các ngày 16-18 tháng 7, để trình bày với quốc tế về bản chất của Chi Phái 1997. Giới chức cao cấp của khoảng 95 quốc gia sẽ có mặt tại hội nghị này.

Bài liên quan:

Cập nhật diễn tiến trong kế hoạch đẩy lùi Chi Phái 1997 nhằm bảo tồn Đạo Cao Đài  
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1390-2018-09-06-23-22-31

Để giành lại căn cước, người Cao Đài chân chính phải làm 3 việc
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1312-2018-03-10-04-27-50

Viết một bình luận