Khoá đào tạo lãnh đạo trẻ và rất trẻ về vận động nhân quyền cho Việt Nam


Thông Báo của BPSOS

Ngày 26 tháng 3, 2019

Nhằm đào tạo thế hệ tương lai để tiếp tục dấn thân vận động nhân quyền cho Việt Nam, BPSOS sẽ tổ chức khoá đào tạo cho khoảng 70 thanh thiếu niên từ 13 đến 23 tuổi trong ba ngày 8, 9 và 10 tháng 7 ở vùng thủ đô Hoa Kỳ. Khoá đào tạo sẽ gồm 2 ngày giảng huấn và 1 ngày thực tập.

Trong 2 ngày giảng huấn, 8 và 9 tháng 7, các tham dự viên sẽ tìm hiểu về hiện tình nhân quyền ở Việt Nam, về luật pháp Hoa Kỳ liên quan đến bảo vệ nhân quyền, về cách hoạt động của Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ, và về kỹ năng vận động hành lang. Diễn giả sẽ bao gồm giới chức của các cơ quan chính quyền Liên Bang và thành viên lãnh đạo của các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế.

Sau 2 ngày giảng huấn, các tham dự viên sẽ áp dụng ngay các điều đã học vào cuộc tổng vận động hàng năm ở Quốc Hội, năm nay được tổ chức ngày 10 tháng 7. Từ năm 2012, hàng năm  Ngày Vận Động Cho Việt Nam thu hút từ 300 đến trên 800 người tham gia đến từ các tiểu bang Hoa Kỳ và một số quốc gia.

Hai bạn trẻ tham gia vận động Quốc Hội năm 2018

Để ghi danh cho khoá đào tạo, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Đối với những đồng bào muốn tham gia cuộc tổng vận động ở Quốc Hội, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ghi danh vào cuối tháng 4.


Viết một bình luận