BPSOS kêu gọi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ can thiệp cho người Hmong và người Tây Nguyên bị ép bỏ đạo và trở thành “vô quốc gia”

Mạch Sống, ngày 15 tháng 3, 2019

http://machsongmedia.com

Ngày 13 tháng 3, 2019, tại khoá họp lần 40 của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, kêu gọi Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về các Vấn Đề Thiều Số can thiệp cho người Hmong và người Tây Nguyên trở thành “vô quốc gia” vì theo đạo Thiên Chúa. Dưới đây là lời phát biểu tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt.

 Ts Nguyễn Đình Thắng tại khoá họp lần 40 của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Thưa Ông Chủ Tịch và Ông Báo Cáo Viên Đặc Biệt

Tôi kêu gọi sự chú ý của quý Ông đến tình trạng mà các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo đang phải đối mặt ở Việt Nam. Chúng tôi đã có thông tin của ít ra 2 nghìn hộ gia đình, tổng cộng khoảng 10 nghìn nhân khẩu, người Hmong và người Tây Nguyên bị từ chối những quyền công dân căn bản nhất vì họ theo Thiên Chúa Giáo. Và đây có thể là đỉnh chóp của một tảng băng ngầm khổng lồ cần khám phá.

Dân tộc Hmong là một thiểu số bản địa ở vùng Thượng Du Tây Bắc của Việt Nam. Người Hmong theo đạo Thiên Chúa đã được lệnh phải từ bỏ đức tin của họ và những ai cưỡng lại thì bị trục xuất khỏi bản làng. Hàng nghìn người trong số này đã phải di dân sang những tỉnh khác, nơi đó họ thành lập những cộng đồng mới ở những vùng đất hoang vu, thường là ở các bìa rừng. Chính quyền địa phương không ghi danh hộ khẩu cho họ.

Không có hộ khẩu, họ không thể xin chứng minh nhân dân; các cặp vợ chồng không được cấp giá thú; trẻ em không được cấp giấy khai sinh – số ít may mắn được cấp giấy khai sinh thì không có tên cha trên giấy khai sinh và bị xem là trẻ em không cha. Phần lớn các trẻ em này không được đến trường.

Không có chứng minh nhân dân, các người Hmong và người Tây Nguyên theo Thiên Chúa Giáo không thể xin việc làm, không thể mở cửa hàng kinh doanh, không thể mở tài khoản ngân hàng và thậm chí không được sử dụng các thư viên công cộng. Họ không được tiếp cận các lợi ích công cộng, chương trình phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế công cộng… Tóm lại, họ không được xem là công dân ngay trên đất nước của họ. Chúng tôi xem họ là “vô quốc gia”.

Người Tây Nguyên là sắc dân bản địa sống ở vùng Tây Nguyên. Hàng nghìn người Tây Nguyên theo Thiên Chúa Giáo cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.

Tôi thành kính kêu gọi Ông Báo Cáo Viên Đặc Biệt hãy phối hợp cùng với các giới chức LHQ hữu quan để bảo đảm rằng chính quyền Việt Nam giải quyết tình trạng vô quốc gia một cách nhanh chóng, hiệu quả và công bằng cho những người Hmong và người Tây Nguyên và ngưng ngay chính sách ép bỏ đạo đối với họ.

Cảm ơn.

 

***

Mr. President, Mr. Special Rapporteur,

I would like to call your attention to the dire conditions faced by ethnic and religious minorities in Viet Nam. We have documented at least 2,000 households, totaling about 10,000 individuals, of Hmong and Montagnards being denied the most basic rights of citizens because of their Christian faith. This could be just the tip of an enormous iceberg to be discovered.

The Hmong population forms an indigenous minority in the Northwestern Mountainous Region of Vietnam. Hmong Christians have been ordered to renounce their faith and those who resisted were evicted from their villages. Thousands of them migrated to other provinces, where they formed new communities in uninhabited areas, usually at the edge of the jungle. Local governments do not register them as legal residents.

Without household registration, they cannot apply for citizenship ID cards; married couples are not issued marriage certificates; children are not issued birth certificates — those lucky enough to get birth certificates do not have their father’s name listed and are considered fatherless. Most of these children are not admitted into school.

Without citizenship ID cards, these Hmong and Montagnard Christians cannot get employment, apply for a business license, open a bank account, or even use the public library. They do not have access to public benefits, social welfare, public healthcare… In brief, they are not treated as citizens in their own country. We consider them “stateless.”

Montagnards are indigenous peoples living in the Central Highlands. Thousands of Montagnard Christians face a similar situation.

I respectfully ask that the Special Rapporteur works with other UN mandates to ensure that the Government of Vietnam promptly, effectively and fairly resolves the stateless status of these Hmong and Montagnard Christians and to immediately end its policy of forced renunciation of faith.

Thank you.

 

Viết một bình luận