BPSOS công bố “Ban Viết Báo Cáo”

Hỗ trợ các cộng đồng và cá nhân bị xâm phạm nhân quyền ở Việt Nam

Thông Cáo Báo Chí

Ngày 22 tháng 2, 2019

Báo cáo các vi phạm nhân quyền ngay khi xảy ra là một trong những biện pháp hữu hiệu để vận động quốc tế thúc đẩy Việt Nam tuân thủ các cam kết về tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Trong nhiều năm qua, BPSOS đã liên tục tổ chức các khoá huấn luyện về báo cáo vi phạm nhân quyền cho nhiều chục cộng đồng tôn giáo, cộng đồng bản địa, tổ chức xã hội dân sự và nhóm cá nhân như một biện pháp tự bảo vệ. Chúng tôi cũng giúp họ về biên soạn, dịch thuật, chuyển hồ sơ và theo dõi hồ sơ.

Trang đầu bản báo cáo về trường hợp tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn

Tuy nhiên, có không ít những cộng đồng và cá nhân đang đối mặt với sự vi phạm nhân quyền nhưng không có khả năng thực hiện các bản báo cáo đúng tiêu chuẩn của LHQ. Họ lại đang phải đối mặt với những hiểm nguy cận kề nên không còn tâm trí, thời gian và năng lực để tham gia chương trình huấn luyện. BPSOS gần đây hình thành Ban Viết Báo Cáo để hỗ trợ cho những trường hợp như vậy.

Ban Viết Báo Cáo hiện nay gồm 30 tình nguyện viên đã được huấn luyện và đã từng thực hiện nhiều bản báo cáo. Khả năng ngôn ngữ của họ bao gồm tiếng Việt, tiếng Hmong, và nhiều thổ ngữ Tây Nguyên.

Báo cáo đúng cách, đúng tiêu chuẩn và nhanh chóng có thể tạo sức ép quốc tế một cách đáng kể. Chính nhờ các báo cáo như vậy mà quốc tế đã lên tiếng mạnh mẽ về các Hội Cờ Đỏ một thời khủng bố nhiều cộng đồng Công giáo, về chính sách xoá sổ Giáo Xứ Đông Yên và Giáo Xứ Cồn Dầu, về sự quấy rối của chính quyền địa phương nhắm vào một số chùa Phật Giáo và thánh thất Cao Đài, về tình trạng “vô quốc gia” của hàng chục nghìn người Hmong và người Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành… và đã can thiệp trực tiếp cho nhiều cá nhân như thân nhân của tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Hữu Tấn bị chết trong đồn công an, như Bà Trần Thị Hồng bị công an tra khảo hơn 2 tháng trời, như một số mục sư và thầy truyền đạo người Tây Nguyên bị ép bỏ đạo…

Trích một phần trong bản báo cáo về bà Trần Thị Hồng

Việc thành lập Ban Viết Báo Cáo bổ trợ cho chương trình huấn luyện về viết báo cáo mà BPSOS đã thực hiện từ 5 năm qua và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Mục tiêu của chương trình huấn luyện là tạo khả năng nội tại cho các cộng đồng và tổ chức xã hội dân sự trong trường kỳ. Mục tiêu của Ban Viết Báo Cáo là hỗ trợ ngay cho các cộng đồng và cá nhân bị bách hại đang cần sự can thiệp khẩn cấp của quốc tế.

Ông Ahmed Shaheed, Báo Cáo Viên Đặc Biệt về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin

Ngoài tác dụng vận động quốc tế can thiệp trực tiếp và nhanh chóng cho những trường hợp đang bị bách hại, 2 nỗ lực này còn đưa Việt Nam lên vị trí ngày càng cao hơn trong bảng các quốc gia cần được quốc tế quan tâm. Hiện nay Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 về bị báo cáo vi phạm tự do tôn giáo và thuộc nhóm 5 quốc gia bị báo cáo nhiều nhất về giam giữ tuỳ tiện.

Để yêu cầu sự trợ giúp của Ban Viết Báo Cáo hoặc để tham gia chương trình huấn luyện về viết báo cáo, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viết một bình luận