Video về Chi Phái Cao Đài Tây Ninh: Công cụ diệt Đạo Cao Đài do Đảng Cộng Sản dựng lên

  • Đẩy mạnh truyền thông trong kế hoạch 3 mũi nhọn: quốc tế vận, pháp lý và truyền thông

Mạch Sống, ngày 19 tháng 2, 2019

http://machsongmedia.com

Hôm nay, BPSOS phổ biến video ngắn trình bày thực chất của Chi Phái Cao Đài Tây Ninh, do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1996 và được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân năm 1997. Xem: https://youtu.be/p94umo-DK6U

Trong hơn 20 năm qua, nhà nước Việt Nam đã sử dụng Chi Phái Cao Đài Tây Ninh, gọi tắt là Chi Phái 1997, để diệt Đạo Cao Đài bằng cách hỗ trợ cho Chi Phái 1997 chiếm Toà Thánh và các thánh thất của Đạo Cao Đài, ép các tín đồ Cao Đài cải đạo theo Chi Phái 1997, và đánh cắp căn cước của Đạo Cao Đài.

Tháng 2 năm 2018, BPSOS công bố nỗ lực đẩy lùi kế hoạch này của nhà nước Việt Nam bằng 3 mũi nhọn: pháp lý, quốc tế vận và truyền thông.

“Video mà chúng tôi phát hành ngày hôm nay là để phục vụ mũi nhọn truyền thông,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói. “Đây là video đầu trong bộ 3 video về hồ sơ Chi Phái Cao Đài Tây Ninh do Đảng Cộng Sản dựng lên.”

Hình khởi đầu của video về Chi Phái Cao Đài Tây Ninh 1997

Ts. Thắng kêu gọi đồng hương giúp phổ biến video này thật rộng rãi: “Khi càng nhiều người hiểu rõ thực chất của nó, Chi Phái 1997 sẽ càng giảm tác dụng như công cụ đàn áp và đánh lừa dư luận.”

Để phục vụ công tác quốc tế vận, ngày 30 tháng 6, 2018 BPSOS phát hành tài liệu giải thích rõ tông tích và công dụng của Chi Phái 1997 trong kế hoạch diệt Đạo Cao Đài của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tài liệu này gồm bản gốc tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt.

Tập tài liệu này đã được các tín đồ Cao Đài sử dụng tại các cuộc vận động ở Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao và Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ cũng như tại các hội nghị khu vực và quốc tế về tự do tôn giáo. BPSOS cũng trích dẫn tập tài liệu này trong nhiều bản báo cáo chuẩn bị cho các cuộc kiểm điểm của LHQ đối với Việt Nam.

Hình bìa của tập tài liệu về Chi Phái 1997 – bản Anh ngữ

Về mặt pháp lý, với sự yểm trợ của BPSOS, cuối tháng 5 năm 2018 Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View, Texas đứng đơn yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ huỷ giấy phép cầu chứng tên chung của Đạo Cao Đài làm thương hiệu riêng do văn phòng hải ngoại của Chi Phái 1997 đứng đơn xin.

“Chúng tôi cùng với một số tín đồ Cao Đài trung kiên đang nghiên cứu một vụ kiện thứ hai, có thể sẽ bắt đầu vào tháng 5 năm nay,” Ts. Thắng cho biết. “Vụ kiện thứ hai này sẽ có tầm vóc bao trùm và nhắm thẳng vào một số cá nhân chủ chốt của Chi Phái 1997 ở trong và ngoài Việt Nam.

Đơn yêu cầu hủy bỏ thương hiệu “Đạo Cao Đài” của văn phòng hải ngoại thuộc Chi Phái 1997

Về bộ video dùng làm truyền thông, Ts. Thắng cho biết BPSOS đang chuyển ngữ sang tiếng Anh video thứ nhất trước khi thự hiện 2 video tiếp theo.

Cũng theo Ông, các video này sẽ giúp cho chính các tín đồ Cao Đài phân biệt được thực – giả khi tiếp xúc với Chi Phái 1997.

Thông tin liên quan:

Tài liệu về Chi Phái 1997, tiếng Anh: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/07/1997-Sect-non-state-actor-June-30-2018-final.pdf

Bản dịch tiếng Việt: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/09/1997-SectChi-Ph%C3%A1i-12SEPAUG2018.pdf

Đối đầu với Chi Phái 1997: Cuộc chiến pháp lý đã bắt đầu: http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1342-2018-05-23-04-28-06

Viết một bình luận