Việt Nam sắp phải giải trình trước LHQ về quyền dân sự và chính trị


Thông Cáo Báo Chí, ngày 16 tháng 2, 2019

Ngày 11 và 12 tháng 3 tới đây Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ sẽ kiểm điểm lần 3 Việt Nam về thực thi Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị. BPSOS đã chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm này từ đầu năm 2018 và đã nộp nhiều hồ sơ cho uỷ ban kiểm điểm.

BPSOS sẽ cử người có mặt tại chỗ để tường thuật các diễn tiến về cuộc kiểm điểm quan trọng này. Người Việt ở trong và ngoài nước có thể theo dõi cuộc kiểm điểm và những sinh hoạt chung quanh đó tại 2 trang Facebook:

(1) BPSOS – Vietnam Advocacy Campaign

(2) BPSOS – Đề Án Nhân Quyền Việt Nam

và tại trang http://machsongmedia.com.

Để giúp những người quan tâm tìm hiểu về cuộc kiểm điểm sắp đến, chúng tôi giới thiệu video ngắn sau đây: https://youtu.be/reIRTi97VYU

Bên cạnh đó là bài viết chi tiết hơn: http://www.machsongmedia.com/vietnam/danchu/1433-2019-02-04-03-01-23

Để lấy thông tin hoặc có câu hỏi, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Truyền Thông BPSOS


Viết một bình luận