Vận động quần chúng: Làm rõ bản chất của Chi Phái 1997

  • Xin phổ biến mạnh hồ sơ Chi Phái 1997 bằng tiếng Việt

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 13 tháng 9, 2018

http://machsongmedia.com

Với sự giúp đỡ của một thiện nguyện viên ở Canada và sự rà soát của một số tín đồ Cao Đài, BPSOS đã hoàn tất bản dịch Việt ngữ của hồ sơ về Chi Phái 1997, một tổ chức tôn giáo trá hình do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997. Bản tiếng Việt này được lưu giữ tại: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/09/1997-SectChi-Ph%C3%A1i-12SEPAUG2018.pdf.

Chúng tôi kêu gọi những cá nhân và hội đoàn quan tâm đến nhân quyền, tự do tôn giáo hay công lý nói chung hãy tiếp tay phổ biến nó thật rộng rãi ở trong và ngoài nước. Đây là việc làm tương đối đơn giản nhưng sẽ tạo được lợi ích cho hàng triệu tín đồ Cao Đài.

Tín đồ Cao Đài và Bà Jessica Farmer, nhân viên đặc trách nhân quyền của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, tại Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo Đông Nam Á, Bangkok, Thái Lan, ngày 18/08/2018

Công cuộc vận động quần chúng

Hồ sơ về Chi Phái 1997 cho thấy đó là một tổ chức hoàn toàn do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên để từng bước xoá sổ Đạo Cao Đài, được thành lập năm 1926, qua phương thức đánh cắp căn cước, tiếm danh xưng, chiếm cơ ngơi và ép các tín đồ Cao Đài cải đạo. Sau 20 năm hoành hành vô tội vạ, Chi Phái 1997 đang bị khựng lại vì các hành vi trong bóng tối của họ ngày càng bị đưa ra ánh sáng.

Cách đây 4 tháng, chúng tôi bắt đầu công bố một số thông tin bằng tiếng Việt về Chi Phái 1997. Ngày 30 tháng 6, chúng tôi hoàn tất tập hồ sơ bằng Anh ngữ để các tín đồ Cao Đài sử dụng cho quốc tế vận. Và hôm nay, bản tiếng Việt của hồ sơ được công bố nhằm truyền bá thông tin về Chi Phái 1997 trong quần chúng người Việt ở khắp nơi.

Mục tiêu là làm sao cho mọi người Việt, đặc biệt là các tín đồ Cao Đài, ở trong và ngoài nước hiểu rằng tuy Chi Phái 1997 được trình diễn như một tổ chức tôn giáo nhưng thực ra đây là một công cụ hoàn toàn do Đảng Cộng Sản tạo ra để diệt tận gốc Đạo Cao Đài mà không ai hay biết. Một tổ chức bề ngoài nằm ngoài bộ máy chính quyền nhưng thực chất do chính quyền giật dây ở đằng sau như vậy được gọi là một tác nhân ngoài chính phủ (non-state actor).

Các cơ quan truyền thông Việt ngữ ở trong và ngoài nước, các cá nhân tranh đấu cho nhân quyền, các đoàn thể và tổ chức yểm trợ tự do tôn giáo đều có thể tiếp tay với các tín đồ Cao Đài trong công cuộc bảo tồn tôn giáo của họ: hãy giúp họ phổ biến thật rộng rãi hồ sơ về Chi Phái 1997. Càng nhiều người biết thì tác dụng của sự đánh cắp căn cước càng bị vô hiệu hoá và sẽ phản ứng ngược — khi mọi người đều đã biết “tỏng” thì càng mạo danh lại càng lộ diện.

Tín đồ Cao Đài và Bà Mariah Mercer, giới chức về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Bangkok, Thái Lan, ngày 18/08/2018

Thế 3 mũi giáp công

Vận động quần chúng là một trong 3 mũi nhọn đang được tiến hành song song nhằm đẩy lùi Chi Phái 1997 trong vai trò làm công cụ ném đá giấu tay cho chính quyền để diệt Đạo Cao Đài. Hai mũi nhọn kia gồm có: quốc tế vận và xử trị bằng luật pháp.

Về quốc tế vận, hàng loạt hoạt động của nhiều tín đồ Cao Đài với sự hỗ trợ của BPSOS trong 6 tháng qua đã giúp cho hầu hết các giới chức quốc tế hữu quan nhìn ra bản chất thực của Chi Phái 1997. Các hoạt động này gồm có: phái đoàn tiếp xúc Bộ Ngoại Giao và Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ ngày 21 tháng 2,  cuộc điều trần trước Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện ngày 7 tháng 6, cuộc tổng vận động ngày 10 tháng 7 tại thủ đô Hoa Kỳ, các sinh hoạt quanh cuộc họp cấp bộ trưởng do Ngoại Trưởng Hoa Kỳ triệu tập trong các ngày 24-26 tháng 7, và Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin ở Đông Nam Á ngày 17-19 tháng 8. Công tác quốc tế vận sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài.

Về pháp lý, một vụ kiện hành chính đang tiến hành nhằm huỷ đơn của Ông Trần Quang Cảnh, chức sắc đại diện Chi Phái 1997 ở hải ngoại, xin chính quyền Hoa Kỳ cầu chứng thương hiệu để độc quyền sử dụng tên “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ – Toà Thánh Tây Ninh”. Vụ kiện này sẽ kéo dài ít ra đến đầu năm 2020. Mọi thủ tục của vụ kiện hành chánh tương tự như vụ kiện ở toà án, chỉ khác là đơn kiện thay vì được xét xử bởi một chánh án thì sẽ được cứu xét bởi một uỷ ban chuyên trách.

Một vụ kiện thứ hai đang được nghiên cứu, và đây sẽ là vụ kiện tại toà án Texas để bắt Chi Phái 1997 và các thuộc hạ của họ ở Hoa Kỳ bồi thường thiệt hại do đã âm mưu đánh phá, bôi bẩn danh dự và hạ uy tín của nguyên đơn trong vụ kiện hành chánh kể trên. Nhóm âm mưu của Ông Cảnh, do biết trước sẽ thua trong vụ kiện hành chính, đang dùng kế câu giờ để “đánh bọc hậu” — phá vụ kiện bằng cách gây rối trong nội bộ của nguyên đơn.

Một mặt họ cho người mạo nhận danh nghĩa nguyên đơn để yêu cầu luật sư của nguyên đơn huỷ vụ kiện, nhưng họ đã vụng về để lộ danh tính của nhóm âm mưu và mối quan hệ của các người trong nhóm. Mặt khác họ cho người rỉ tai các tín đồ Cao Đài tẩy chay, ngưng đóng góp tài chánh cho Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View, Texas, với hy vọng triệt nguồn tài chánh để không thể tiếp tục vụ kiện. Cố gắng này của họ cũng đã bị bại lộ. Nay nguyên đơn có căn cứ để khởi  tại toà án Hoa Kỳ và Chi Phái 1997 lại càng thêm sa lầy.

Nữ tín đồ Cao Đài trao hồ sơ về Chi Phái 1997 cho Đại Sứ Lưu Động Sam Brownback, trước sự chứng kiến của cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees, Hoa Thịnh Đốn, ngày 10/07/2018

Kết luận

Ba mũi giáp công đang dồn Chi Phái 1997 vào thế bị động. Trước sự theo dõi của quốc tế, nhà nước và Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ khó sử dụng Chi Phái 1997 làm công cụ đàn áp như trước đây; nó đang mất dần đi tính hữu dụng cho chế độ. Tương tự, Chi Phái 1997 sẽ khó sử dụng các thuộc hạ ở hải ngoại khi hành tung của họ bị lộ và trở thành manh mối kéo Chi Phái 1997 vào vụ kiện tại toà án Hoa Kỳ. Với Chi Phái 1997 bị cài vào thế bị động và thuộc hạ của họ ở hải ngoại đang chơ vơ, vận động quần chúng có tác dụng dứt điểm sự giả danh đã kéo dài hơn hai thập niên.

Cuộc đấu tranh để bảo tồn tôn giáo là trách nhiệm của các tín dồ Cao Đài ở trong và ngoài nước. Mọi người Việt yêu chuộng sự thật, quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo đều có thể và nên hỗ trợ họ trong công tác vận động quần chúng để phơi bày ra ánh sáng bản chất thực của Chi Phái 1997. Đó cũng là đóng góp cho tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung cho cả xã hội ở Việt Nam.

Tôi thiết tha kêu gọi mọi cá nhân, mọi tổ chức người Việt ở trong và ngoài nước tiếp tay phổ biến hồ sơ Chi Phái 1997, bản dịch Việt ngữ: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/09/1997-SectChi-Ph%C3%A1i-12SEPAUG2018.pdf.

Quý vị cũng có thể sử dụng bản gốc tiếng Anh mỗi khi có dịp tiếp xúc với chính quyền sở tại hoặc tham dự các sự kiện quốc tế. Bản tiếng Anh được lưu trữ tại: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/07/1997-Sect-non-state-actor-June-30-2018-final.pdf.

Phái đoàn Cao Đài và cựu Đại Sứ Hoa Kỳ ở Đông Timor Grover Joseph Rees, Bangkok, Thái Lan, ngày 18/08/2018

Bài liên quan:

Cập nhật diễn tiến trong kế hoạch đẩy lùi Chi Phái 1997 nhằm bảo tồn Đạo Cao Đài
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1390-2018-09-06-23-22-31

Khi các nông dân làm quốc tế vận: chỉ một chuyến đi xoá tan hơn 20 năm giả dối
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1389-2018-09-05-17-44-51

Đối đầu với Chi Phái 1997: Cuộc chiến pháp lý đã bắt đầu
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1342-2018-05-23-04-28-06

 

 

 

Viết một bình luận