Cập nhật diễn tiến trong kế hoạch đẩy lùi Chi Phái 1997 nhằm bảo tồn Đạo Cao Đài

  • Dùng luật pháp để xử trị các thuộc hạ ở hải ngoại của Chi Phái 1997

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 6 tháng 9, 2018

http://machsongmedia.com

Năm 1997, Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên Chi Phái 1997 để tiêu diệt tôn giáo này bằng chiêu “lấy giả thế chân”. Kế hoạch này đang tiến triển thì bị khựng lại vì một số tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước quyết tâm bảo vệ nền đạo bằng kế sách với 3 trọng tâm: (1) Giúp mọi tín đồ Cao Đài nhận thức ra và khẳng định căn cước của mình, (2) đánh tan ngộ nhận trong dư luận, và (3) xử trị những thành phần của Chi Phái 1997 tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo của các tín đồ Cao Đài.

Từ đầu năm nay BPSOS đã đồng hành cùng với các tín đồ Cao Đài này trong 3 nỗ lực lớn:

(1)    Quốc tế vận để giải thích cho các chính quyền, các cơ quan LHQ, và các tổ chức nhân quyền quốc tế rằng Chi Phái 1997 là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam để tiêu diệt Đạo Cao Đài;

(2)    Tạo ý thức trong cộng đồng Việt ở hải ngoại và ở trong nước để mọi người, đặc biệt là chính các tín đồ Cao Đài, để họ nhìn ra bản chất của Chi Phái 1997 và chọn thái độ phù hợp;

(3)    Dùng luật pháp Hoa Kỳ để xử trị những thuộc hạ của Chi Phái 1997 đang triển khai kế sách tiếm danh Đạo Cao Đài ở hải ngoại.

Trên đây là những nỗ lực đã được triển khai. Còn những nỗ lực khác, sẽ được triển khai, thì tôi sẽ trình bày sau.

Ls. David Voss họp nội bộ với các tín đồ Cao Đài, ngày 19/05/2018

Quốc tế vận

Công cuộc quốc tế vận đang tiến triển mạnh mẽ mà điển hình là:

(1)    Tập tài liệu tiếng Anh về Chi Phái 1997 đã được ấn hành và phổ biến rộng rãi;

(2)    Tại cuộc tổng vận động ở thủ đô Hoa Kỳ vào tháng 7 vừa qua do BPSOS tổ chức, phái đoàn Cao Đài đã phổ biến tài liệu về Chi Phái 1997 đến với nhiều giới chức Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao, Uỷ Hội về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và Toà Bạch Ốc;

(3)    Tại Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin ở Đông Nam Á vào tháng 8 vừa qua do BPSOS đồng tổ chức, phái đoàn các tín đồ Cao Đài đến từ Việt Nam đã trình bày thực chất của Chi Phái 1997, một công cụ của nhà nước để đàn áp Đạo Cao Đài;

(4)    Tập tài liệu tiếng Anh đã được gửi đến một số trường đại học, một số trung tâm nghiên cứu tôn giáo, và một số nhân sĩ đang được Chi Phái 1997 o bế.

Chi Phái 1997 hoàn toàn thụ động và bó tay trước chiến dịch quốc tế vận này vì họ không thể nói ngược lại với sự thật “nói có sách, mách có chứng”.

Bước kế tiếp là huy động các tổ chức nhân quyền quốc tế tiếp tay trong quốc tế vận.