Hoa Kỳ phát động phong trào toàn thế giới bảo vệ tự do tôn giáo

  • Thêm cơ hội cho sách lược dân chủ hoá Việt Nam

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 31 tháng 7, 2018

http://machsongmedia.com

Tuần vừa qua Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo triệu tập cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên về tự do tôn giáo. Tổng cộng 85 quốc gia quốc gia đồng quan điểm với Hoa Kỳ đã tham dự. Mục đích chính của cuộc họp chưa từng có này là dấy lên một nỗ lực quốc tế rộng lớn và dài lâu để tạo sự thay đổi ở những quốc gia và khu vực nơi mà tình hình tự do tôn giáo đang rất u ám, trong đó có Việt Nam.

Cuộc họp tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 7, vừa mở ra một số cánh cửa cơ hội không chỉ để phát huy tự do tôn giáo mà còn giúp đẩy nhanh hơn tiến trình dân chủ hoá Việt Nam. BPSOS đã chuẩn bị từ nhiều năm để nắm bắt ngay và tận dụng các cơ hội mới này.

Những cơ hội đang mở ra

Qua các phát biểu tại sự kiện lịch sử này của Phó Tổng Thống Mike Pence, Ngoại Trưởng Mike Pompeo, Đại Sứ Lưu Động về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Sam Brownback, và Quản Trị Viên Quỹ USAID Mark Green, Hoa Kỳ đã đề một khung chính sách để phát động nỗ lực toàn cầu nhằm phát huy tự do tôn giáo, gồm có:


Quang cảnh buổi họp giữa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và xã hội dân sự trước buổi họp cấp bộ trưởng, ngày 25/07/2018 (ảnh BNG)

(1)    Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng hàng năm và hỗ trợ các chính quyền khác để tổ chức các cuộc họp tương tự ở nhiều nơi trên thế giới;

(2)    Hoa Kỳ kêu gọi các chính quyền có mặt hãy bổ nhiệm giới chức cấp đại sứ chuyên trách tự do tôn giáo quốc tế;

(3)    Hoa Kỳ kêu gọi các chính quyền và tư nhân đóng góp vào Quỹ Tự Do Tôn Giáo mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ chịu mọi chi phí quản trị để hỗ trợ các nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo và tài trợ cho các nỗ lực phát huy tự do tôn giáo;

(4)    Các chương trình viện trợ của Hoa Kỳ sẽ mở ra cho các tổ chức tôn giáo và những tổ chức phi chính phủ dù không được chính quyền sở tại công nhận;

(5)    Các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ phối hợp với các nhà lập pháp trên toàn cầu để đưa ra các đạo luật bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế;

(6)    Chính quyền Hoa Kỳ phối hợp chặt chẽ với xã hội dân sự ở Hoa Kỳ và ở các quốc gia khác để triển khai khung chính sách mới này, và khuyến khích các chính quyền khác làm tương tự.

Các điểm kể trên được ghi lại trong 2 văn kiện mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố vào cuối cuộc họp: Tuyên Ngôn Potomac và Chương Trình Hành Động Potomac. Chúng tạo nên bước ngoặt đáng kể về chính sách của Hoa Kỳ trong lĩnh vực quyền tự do tôn giáo hay niềm tin.