Chuẩn bị cho Ngày Vận Động Cho Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ

  • 200 người đến từ 21 tiểu bang
  • Bản lập trường cho cuộc vận động

Tính đến nay đã có khoảng 200 người xác nhận tham gia đến từ 21 tiểu bang: AL, AZ, CA, FL, GA, HI, KS, KY, LA, MD, MA, MN, NJ, NY, NC, OK, PA, TN, TX, VA, WA. Có tiểu bang có phái đoàn hùng hậu, và cũng một số tiểu bang với phái đoàn chỉ 1 hoặc 2 người.

Chúng tôi đã làm hẹn cho 50 cuộc tiếp xúc với các dân biểu và thượng nghị sĩ, và sẽ cố gắng đạt con số 75.

Các mục tiêu cụ thể của cuộc vận động gồm có:

(1)    Đưa Việt Nam vào danh sách CPC;

(2)    Áp dụng biện pháp trừng phạt theo Luật Magnitsky Toàn Cầu đối với các giới chức vi phạm nhân quyền;

(3)    Vận động trả tự do cho mọi tù nhân lương tâm;

(4)    Mở chương trình đòi Việt Nam bồi thường cho các tài sản đã chiếm đoạt từ công dân Hoa Kỳ.

(5)    Thông qua Luật Nhân Quyền Việt Nam, HR 5621.

Bản tóm tắt các điều khoản của dự luật Nhân Quyền cho Việt Nam H.R. 5621

Chúng tôi đã soạn sẵn danh sách tù nhân lương tâm, danh sách các giới chức xứng đáng bị trừng phạt theo Luật Magnitsky, và tài liệu về đòi bồi thường tài sản để các phái đoàn sử dụng. Bản lập trường mà mọi phái đoàn sẽ dùng chung được lưu trữ tại: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/07/VAD18-Position-Statement-07-10-18.pdf

Chúng tôi kêu gọi đồng bào ở Hoa Kỳ ở các tiểu bang, nhất là các tiểu bang chưa có phái đoàn, tiếp tục ghi danh tham gia.

Chúng tôi cũng kêu gọi thêm đồng bào trong vùng thủ đô Hoa Kỳ tham gia đông đảo, để bổ sung người cho các phái đoàn từ xa và ít người.

Chúng tôi kêu gọi các tổ chức tôn giáo tham gia để lên tiếng cho đồng đạo ở Việt Nam: Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài, Công Giáo và Tin Lành, và các đồng bào Tây Nguyên, Hmong, Khmer Krom và Chăm để lên tiếng cho cộng đồng sắc tộc của mình.

Xin ghi danh tham gia tại đây: http://cfdvn.org

Cuối tuần này sẽ có các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố Hoa Kỳ. Chúng tôi kêu gọi các ban tổ chức biểu tình hãy nhân thể kêu gọi người biểu tình ký văn thư gửi đến các vị dân biểu Liên Bang để ủng hộ dự thảo Luật Nhân Quyền Việt Nam, HR 5621. Đây là cách phối hợp các cuộc biểu tình trải rộng với nỗ lực vận động tập trung tại Quốc Hội sắp đến. Chúng tôi đã soạn sẵn nội dung văn thư để quý vị sử dụng và gửi cho các dân biểu Hoa Kỳ: http://www.pages02.net/vncybersecuritylaw/vnhumanrightsact.

Nếu có câu hỏi, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viết một bình luận