Đòi Tài Sản: Sức mạnh của tiếng nói cử tri

  • Đã có 553 hồ sơ ghi danh, vượt con số 534 của năm 1980

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 8 tháng 6, 2108

http://machsongmedia.com

Năm 1980, Quốc Hội Hoa Kỳ đã từng đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia đối tượng để can thiệp do có 534 hồ sơ công dân Hoa Kỳ đòi bồi thương tài sản. Họ là những người đã đến miền Nam Việt Nam sinh sống, làm việc hoặc kinh doanh trong thời gian chiến tranh và đã di tản về nước trước ngày 30 tháng 4, 1975. Tài sản của họ để lại đã bị chính quyền cộng sản chiếm đoạt và quốc hữu hoá năm 1977. Do có sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, năm 1995 Việt Nam đã phải nộp cho Hoa Kỳ 203 triệu Mỹ kim tiền bồi thường. Số tiền này đã được trao cho 192 công dân Hoa Kỳ có hồ sơ hợp lệ theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.

Đến nay BPSOS đã nhận được 553 hồ sơ của người Mỹ gốc Việt tham gia chương trình đòi bồi thường tài sản mà chúng tôi đề xướng cách đây đúng 12 tháng. Con số này vượt số 534 của năm 1980. Nếu biết dùng tư thế cử tri, những người này sẽ có ảnh hưởng đủ mạnh để vận động Quốc Hội Hoa Kỳ lần nữa đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia đối tượng.

Dù chỉ một cử tri yêu cầu, các vị dân cử vẫn phải đáp ứng vì nghĩa vụ tối thượng của họ là bảo vệ tài sản của cử tri. Dưới đây là một ví dụ.

Dân biểu Ro Khanna (Dân Chủ, California) đã đáp trả thư của Bà Lưu, một cử tri có tài sản bị chế độ ở Việt Nam chiếm đoạt. Trong thư, Bà Lưu yêu cầu Dân Biểu Ro Khanna đồng bảo trợ cho dự thảo Luật Nhân Quyền Việt Nam, HR 5621, vì trong đó có điều khoản khẳng định rằng Hoa Kỳ phải dùng luật pháp Hoa Kỳ để bảo vệ cho tài sản của những công dân đã bị chế độ ở Việt Nam chiếm đoạt. Và Dân Biểu Ro Khanna đã chính thức đứng tên đồng bảo trợ cho HR 5621.

Trong một trường hợp tương tự, văn phòng của Dân Biểu Peter Visclosky (Dân Chủ, Indiana) ngày hôm qua đã liên lạc với BPSOS để xin thông tin về việc chế độ ở Việt Nam đã chiếm đoạt tài sản của một cử tri.

Hiện nay có 12 vị dân cử đã chính thức đồng bảo trợ HR 5621. Nếu toàn thể 553 người đã nộp hồ sơ với chúng tôi đồng loạt gửi thư yêu cầu đến dân biểu của mình, con số đồng bảo trợ chắc chắn sẽ tăng nhiều. Chúng tôi đã soạn sẵn nội dung của văn thư cho từng người, chỉ cần quý vị ký tên, gửi đi và báo cho chúng tôi biết để theo dõi với từng văn phòng dân biểu một.

Chúng tôi vẫn tiếp tục thu thập thêm hồ sơ tham gia chương trình đòi bồi thường tài sản. Càng nhiều hồ sơ thì ảnh hưởng lên Quốc Hội càng tăng. Để ghi danh tham gia hoặc nếu cần thêm thông tin, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bài liên quan:

Chương trình “Đòi Tài Sản”: Đã đi một chặng đường dài
http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1337-2018-05-12-13-33-10

Dự Luật Nhân Quyền VN: Gói chính sách toàn diện để bảo vệ đồng bào, thay đổi Việt Nam
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1331-2018-05-02-23-31-00

Chương trình đòi tài sản: Bắt đầu giai đoạn 2 với những tiến triển đáng kể
http://www.machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1330-2018-05-02-20-56-28

Viết một bình luận