Điều Trần Tại Quốc Hội Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền tồi tệ của Việt Nam


Hôm nay, ngày 7 tháng 6 tới đây, sẽ có một cuộc điều trần về nhân quyền với tiểu ban đối ngoại tại Hạ Viện Hoa Kỳ, chuyên trách về Phi Châu, Nhân Quyền Toàn Cầu, Y Tế Toàn Cầu, Các Tổ Chức Quốc Tế.

Tự do tôn giáo sẽ là một trọng tâm trong số những nội dung của buổi điều trần có chủ đề “Một năm tồi tệ về Nhân quyền tại Việt Nam.”

Các nhân chứng bao gồm:

Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh
T.S. Nguyễn Đình Thắng (BPSOS)
Anthony Le (Đại diện cho Hội Anh Em Dân Chủ)

Phát biểu vài ngày trước cuộc điều trần, TS. Nguyễn Đình Thắng cho biết”

“Tự do tôn giáo đang bị đàn áp nặng nề, nhất là qua các vụ như vụ xử 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo gần đây, trong đó có 4 người trong một gia đình; hoặc trường hợp ‘Hội Cờ đỏ’ đang nhắm vào các cộng đồng Công giáo ở Giáo phận Vinh”.

Buổi điều trần sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ, tại phòng số 2200 tòa nhà Quốc Hội Hạ Viện Rayburn.


Viết một bình luận