Tiếp tục lập danh sách chế tài theo Luật Magnitsky

. Cần thông tin về một số quan chức Việt Nam

Thông Báo của BPSOS, ngày 1 tháng 6, 2018

http://machsongmedia.com

Chúng tôi đang trong giai đoạn hoàn tất bộ hồ sơ để đề nghị áp dụng các biện pháp chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu đối với một số giới chức chính quyền Việt Nam. Chúng tôi đang cần thông tin nhận diện của các giới chức dưới đây:

 1. Thượng Tá Phạm Hữu Trưởng, Phó Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Gia Lai
 2. Đại Tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Nghệ An
 3. Ông.Lê Khắc Thuyết, Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Nghệ An
 4. Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An
 5. Ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An
 6. Ông Phan Đình Sửu, Trưởng phòng Công An PA88, Tỉnh Nghê An
 7. Ông Hoàng Văn Phi, Bí Thư Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
 8. Ông Ngô Phú Hàn, Chairman of Hung Nguyen District People’s Committee
 9. Ông Lê Văn Thái, Trưởng Công An Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
 10. Ông Vương Trường Sinh, Phó Công An, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
 11. Ông Nguyễn Văn Thu, Chủ Tịch UBND Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
 12. Ông Cao Văn Lực, Trưởng Công An Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Thông tin nhận diện gồm có tên họ, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, địa chỉ cư trú, số hộ chiếu, hình ành…

Chúng tôi cũng mong muốn nhận được thông tin về tài sản của họ ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia Phương Tây, nếu có.

Trên đây là bộ hồ sơ chúng tôi đang soạn cho năm 2018. Năm 2017 chúng tôi đã nộp tổng cộng 8 hồ sơ. Theo thông tin của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, phần lớn các hồ sơ nộp năm 2017 chưa được giải quyết và vẫn được tiếp tục cứu xét trong năm 2018. BPSOS cũng đã chia sẻ bộ hồ sơ năm 2017 với một số tổ chức người Việt ở Canada và ở Úc để sử dụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ các hồ sơ đang soạn thảo với các tổ chức có nhu cầu sử dụng trong công cuộc vận động cho nhân quyền Việt Nam.

BPSOS là tổ chức người Việt duy nhất tham gia trong liên minh gồm hơn 20 tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ và quốc tế đã cùng vận động cho Luật Magnitsky Toàn Cầu năm 2016 và sau đó đã cùng nhau vận động việc thực thi luật này đối với các giới chức chính quyền ở các quốc gia độc tài đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc dính líu vào các vụ tham nhũng lớn, hoặc cả hai.

Xin gửi thông tin về cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mọi nguồn tin đều được tuyệt đối bảo mật.

Bài liên quan:

Cập nhật diễn tiến vận động chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1264-2017-10-03-15-54-20

Công Bố Đợt 1 Danh Sách Đề Nghị Chế Tài Theo Luật Magnitsky Toàn Cầu
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1201-2017-04-03-01-58-05

Luật Magnitsky Toàn Cầu: BPSOS công bố danh sách đề nghị chế tài đợt 2
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1211-2017-04-27-02-10-13

Viết một bình luận