Dồn Chi Phái 1997 vào thế bị động và sa lầy trong 12 tháng tới

  • Hồ sơ về Chi Phái 1997 sẽ được đưa vào buổi điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 28 tháng 5, 2018

http://machsongmedia.com

Chi Phái 1997 là tôn giáo hoàn toàn do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng với mục đích đẩy Đạo Cao Đài đến diệt vong nhưng người ta vẫn tưởng là còn đó vì Chi Phái 1997 đã đội lốt Đạo Cao Đài.

Với sự hỗ trợ của đảng và nhà nước cộng sản, Chi Phái 1997 đã tha hồ tung hoành trong hơn 20 năm trong khi các tín đồ Cao Đài đành bó tay. Tình thế đã thay đổi. Một công cuộc đã được dấy lên nhằm phá vỡ kế sách của Chi Phái 1997 trong cả 3 lĩnh vực: pháp lý, quốc tế vận, và sự chủ động của khối tín đồ Cao Đài.

Trọng tâm của 2 lĩnh vực đầu là làm rõ bản chất của Chi Phái 1997, xoay quanh 3 điểm chính:

(1)    Chi Phái 1997 được Đảng Cộng Sản dựng lên năm 1997, tức là 71 năm sau Đạo Cao Đài, với nhiều điểm căn bản không chỉ khác mà còn nghịch với Đạo Cao Đài.

(2)    Chi Phái 1997 là một tôn giáo khác, với tư cách pháp nhân khác và một tổ chức điều hành khác nhưng lại nhận mình là Đạo Cao Đài.

(3)    Chi Phái 1997 đã vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng đối với các tín đồ Cao Đài.

Trước thách đố bất ngờ này, Chi Phái 1997 sẽ tìm cách đánh lảng sang những vấn đề khác, như là tập trung tấn công một số cá nhân, dựng chuyện để tung hoả mù, gây nghi ngờ để chia rẽ khối tín đồ Cao Đài… Nếu trả lời họ thì có nghĩa là bị mắc mưu và lạc đề. Cách “phản đòn” tốt nhất là leo thang trong việc vạch rõ bản chất của Chi Phái 1997 cho đến khi họ nhừ đòn.

Image may contain: 2 people, people sitting, table and indoor

Tại buổi họp với luật sư ngày 19 tháng 5, 2018 ở Orange County, California (ảnh KNS Cao Đài)

Cuộc chiến pháp lý

Ngày 18 tháng 5 vừa qua, cuộc chiến pháp lý đã bắt đầu: Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View, Dallas, Texas đã đệ đơn yêu cầu chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ huỷ thương hiệu cầu chứng đã cấp cho tổ chức đại diện ở hải ngoại của Chi Phái 1997. Nội dung của đơn yêu cầu đã  lồng cả 3 điểm chính nói trên.

Trước hết, đơn yêu cầu nhấn mạnh rằng nguyên đơn, tức Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View đã chính thức ghi danh hoạt động năm 1995 và đã dùng danh xưng “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ – Toà Thánh Tây Ninh” từ lúc ấy, thì không thể nào tổ chức do Ông Trần Quang Cảnh, Lê Văn Cơ và Lê Văn Tua thành lập năm 2012, tức 17 năm sau, lại có thể nhận mình là sở hữu chủ của danh xưng này. Và ngay dù cho nhóm này có lôi tổ chức mẹ là Chi Phái 1997 ra thì vẫn là “hậu sinh” đến 2 năm sau Thánh Thất Cao Đài Mountain View.

Trong hồ sơ Chi Phái 1997, chúng tôi đã có sẵn đầy đủ chứng cứ để cho thấy Chi Phái 1997 ra đời là do chỉ thị của Đảng Bộ Tỉnh Tây Ninh của Đảng Cộng Sản, được cấp tư cách pháp nhân năm 1997 với một danh xưng khác với danh xưng của Đạo Cao Đài, và cơ cấu tổ chức, nội quy, hiến chương, chức sắc cũng hoàn toàn khác với Đạo Cao Đài.

Căn cứ thứ hai của đơn yêu cầu vạch ra rằng việc cầu chứng thương hiệu bởi nhóm Ông Trần Quang Cảnh tạo ngộ nhận rằng nguyên đơn, vốn vẫn sử dụng danh xưng ấy, chấp nhận hay ủng hộ cho những việc làm của Chi Phái 1997, trong đó có những hành động chà đạp nhân quyền nghiêm trọng nhắm vào các tín đồ Cao Đài ở Việt Nam. Trên thực tế, nguyên đơn lên án những hành động như vậy.

Trong hồ sơ về Chi Phái 1997, chúng tôi đã thu thập khá nhiều thông tin chi tiết về các hành vi đàn áp nhân quyền nghiêm trọng kéo dài trong 20 năm qua của Chi Phái 1997, và sẵn sàng để trưng dẫn với Hội Đồng Xét Xử về thương hiệu cầu chứng.

Căn cứ thứ 3 là, cấp thương hiệu cầu chứng cho nhóm của Ông Cảnh tạo ngộ nhận rằng có mối quan hệ về tổ chức hay niềm tin giữa nguyên đơn và Chi Phái 1997 trong khi trên thực tế nguyên đơn không công nhận Chi Phái 1997. Điểm đặc biệt là hiến chương của Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View, ngay từ khởi thuỷ, đã chính thức công nhận trọn vẹn hiến chương 1965 của Đạo Cao Đài, và công nhận thẩm quyền của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Năm 2015, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, đã chính thức công bố Chi Phái 1997 là “bàng môn tả đạo”.  Do đó, sự ngộ nhận mà nhóm của Ông Cảnh cố tình tạo ra sẽ làm thiệt hại đến thanh danh và uy tín của nguyên đơn.

Căn cứ thứ 4 là, việc cầu chứng thương hiệu của nhóm Ông Cảnh xúc phạm đến tôn giáo Cao Đài vì nó phản lại tinh thần “Phổ Độ” trong chính danh xưng của đạo. Vì quan niệm rằng Đạo Cao Đài là của mọi chúng sinh, không một tín đồ Cao Đài nào lại nghĩ đến hay cả gan giành lấy tên chung của đạo làm thương hiệu riêng của mình. Điểm này càng chứng minh rằng Chi Phái 1997, do đảng cộng sản dựng lên, không chỉ khác mà còn nghịch với Đạo Cao Đài.

Ngoài ra đơn yêu cầu huỷ thương hiệu cầu chứng còn trưng dẫn một số căn cứ mang tính cách kỹ thuật.

Bước kế tiếp về pháp lý

Nhóm Ông Cảnh có đến ngày 17 tháng 6 để phản bác đơn yêu cầu huỷ thương hiệu cầu chứng. Nếu không phản bác thì có nghĩa là đương nhiên đầu hàng. Còn như phản bác thì sẽ bị sa lầy ít ra trong 12 tháng – thời gian của thủ tục pháp lý trước Hội Đồng Xét Xử.

Đó là 12 tháng sa lầy cho Chi Phái 1997. Họ sẽ phải chịu sự đối chất trước các dẫn chứng mà chúng tôi đã có sẵn và sẽ trưng dẫn với Hội Đồng Xét Xử. Trong số dẫn chứng này có các lời tuyên bố “xanh rờn” của chính các Ông Trần Quang Cảnh và Lê Văn Cơ lên án Ông Nguyễn Thành Tám và Chi Phái 1997, trùng hợp với các căn cứ đã nêu trong đơn yêu cầu huỷ thương hiệu cầu chứng. Trong hệ thống luật pháp Hoa Kỳ, một nguyên tắc căn bản là không thể nói ngược lại những lời tuyên bố chính thức của chính mình trước đây (principle of estoppel). Hai ông này, khi còn là thành viên của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại nguyên thuỷ của Đạo Cao Đài, đã không tiếc lời lên án Chi Phái 1997.  Nay luật sư đại diện cho Thánh Thất Cao Đài Mountain View chỉ cần trích dẫn các lời tuyên bố ấy của những người đại diện cho Chi Phái 1997 ở hải ngoại. Khi chiêu dụ và kết nạp 2 người này, Chi Phái 1997 đã vấp một lỗi lầm nặng nề, tưởng khôn mà hoá dại.

Quốc tế vận

Trong hơn 20 năm, Chi Phái 1997 tha hồ đánh lận dư luận quốc tế. Nhưng không còn được nữa. Từ đầu năm nay, BPSOS đã khởi động nỗ lực quốc tế vận để làm rõ bản chất của Chi Phái 1997.

  • Tháng 2: Trình bày với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế với mục tiêu là họ sẽ đưa hồ sơ Chi Phái 1997 vào bản phúc trình cho năm 2018, sẽ được công bố vào tháng 4, 2019.
  • Tháng 4: Nộp hồ sơ về Chi Phái 1997 cho Liên Hiệp Quốc để chuẩn bị cho cuộc kiểm định định kỳ đối với Việt Nam về thực thi Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị, sẽ diễn ra tại Geneva vào tháng 7 năm nay.
  • Tháng 5: BPSOS đã nộp hồ sơ về Chi Phái 1997 cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và nhiều toà đại sứ Phương Tây ở Hà Nội. Đồng thời một tín đồ Cao Đài ở Houston đã gặp và nộp hồ sơ này cho Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam Ông Daniel Kritenbrink.
  • Tháng 6: Ngày 7 tháng 6 tới đây, Ts. Nguyễn Đình Thắng sẽ đưa hồ sơ về Chi Phái 1997 vào buổi điều trần ở Quốc Hội Hoa Kỳ do Dân Biểu Christopher Smith triệu tập và chủ toạ. Cùng điều trần với Ts. Thắng sẽ là cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh.
  • Tháng 7: Tổng vận động tại Quốc Hội Hoa Kỳ và góp ý cho buổi kiểm định định kỳ phổ quát của LHQ. Ngày 10 tháng 7, BPSOS sẽ tổ chức cuộc tổng vận động Quốc Hội Hoa Kỳ lần 8; các phái đoàn tín đồ Cao Đài từ nhiều thành phố và tiểu bang sẽ đồng loạt tụ về thủ đô Hoa Kỳ để tiếp xúc với các dân biểu và thượng nghị sĩ cũng như Bộ Ngoại Giao và Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Tháng 1 năm 2019 sẽ là buổi kiểm điểm định kỳ đối với Việt Nam về thực thi các cam kết quốc tế về nhân quyền. Hồ sơ về Chi Phái 1997 sẽ được gửi cho LHQ đầu tháng 7.
  • Tháng 8: Ngày 17 – 19 tháng 8 ở Thái Lan sẽ là Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin tại ĐNÁ lần 4, do BPSOS chủ xướng với sự đồng tổ chức của nhiều tổ chức quốc tế và với sự tham gia của Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin. Một phái đoàn tín đồ Cao Đài sẽ có mặt để trình bày hồ sơ Chi Phái 1997 với quốc tế.

Những hoạt động quốc tế vận tiếp cho các tháng 9-12 năm nay sẽ được thông báo sau.

Lĩnh vực thứ 3

BPSOS tập trung vào hai lĩnh vực đầu, pháp lý và quốc tế vận, để dồn Chi Phái 1997 vào thế bị động và mở ra cơ hội trong 12 tháng tới đây cho các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước giành thế chủ động từ nay. Có thực sự giành được thế chủ động hay không tuỳ thuộc quyết tâm, khả năng tổ chức và sự dấn thân của các tín đồ Cao Đài có lòng với đạo.

Muốn giành lấy và duy trì thế chủ động, khối tín đồ Cao Đài cần hình thành cơ cấu tổ chức tập trung. Dù có chính danh và nhiều lợi thế, nhưng nếu thiếu tổ chức thì các tín đồ Cao Đài sẽ khó mà đối đầu một cách dài lâu với Chi Phái 1997, vốn có tổ chức và nhiều nguồn lực, lại được sự hỗ trợ của đảng và nhà nước cộng sản ở trong nước; họ lại đang nắm hầu hết cơ ngơi của Đạo Cao Đài, và có cả một kế sách tinh vi để đội lốt Đạo Cao Đài.

Hình thành cơ cấu tổ chức cho Hội Thánh Em phải là ưu tiên hàng đầu và lập tức của các tín đồ Cao Đài.

Bài liên quan:

Đối đầu với Chi Phái 1997: Cuộc chiến pháp lý đã bắt đầu
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1342-2018-05-23-04-28-06

Bản thảo hồ sơ Chi Phái 1997: Tác nhân phi chính phủ đàn áp Đạo Cao Đài
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1332-2018-05-03-05-49-45

Viết một bình luận