Chi Phái 1997: Các hành vi đàn áp nhân quyền nghiêm trọng

  • Cuộc đàn áp ngày 27 tháng 5, 2015 ngay tại Toà Thánh Cao Đài

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 10 tháng 5, 2018

http://machsongmedia.com

Theo luật quốc tế, không thể viện dẫn bất kỳ lý do gì để biện minh cho sự đàn áp nhân quyền. Từ suốt 20 năm qua, Chi Phái 1997 đã có những hành vi vi phạm nhân quyền một cách hết sức nghiêm trọng nhắm vào các tín đồ Cao Đài không tùng phục họ. Từ nhiều năm qua, BPSOS đã thu thập các sự kiện trong bộ hồ sơ nhằm xác định Chi Phái 1997 là một tác nhân phi chính phủ vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Trong sự kiện dưới đây, Chi Phái 1997 không những đã cho “đội trật tự” của họ hành hung các tín đồ Cao Đài mà còn kêu gọi công an tiếp tay đàn áp.

Ngày 20 tháng 9, 2014, Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài công bố nguyện vọng mở Đại Hội Nhơn Sanh tại Toà Thánh vào ngày 27 tháng 5, 2015 để công cử nhân sự cầm quyền hành chánh tôn giáo, xây dựng lại Hội Thánh Cao Đài. Ngày 4 tháng 4, 2015 Khối Nhơn Sanh gởi thư trình bày cho chính quyền Hà Nội biết là sẽ cử phái đoàn đến gặp chính quyền để thảo luận về thư trình bày. Ngày 5 tháng 5, phái đoàn 12 tín đồ thuộc Khối Nhơn Sanh đã ra đến Hà Nội để tiếp xúc với Uỷ Ban Tôn Giáo Trung Ương và Mặt Trận Tổ Quốc để trình bày kế hoạch này. Lập tức, Chi Phái Tây Ninh 1997 ra Thông Tri Số 01/90 đề ngày 8 tháng 5, lên án Khối Nhơn Sanh giục loạn, lên án kế hoạch này là phi pháp và phá hoại.

Tiếp theo đó ngày 11 tháng 5 họ ra văn thư Số 27/90 gởi đến chính quyền và các cơ quan công lực trên toàn quốc lên án kế hoạch mở Đại Hội Nhơn Sanh và đưa Khối Nhơn Sanh ra ngoài vòng pháp luật, đồng thời bảo vệ để các tín đồ, tổ chức của họ không bị quấy rầy bởi sự tập hợp của Khối Nhơn Sanh. Chính quyền cho người đến nhà của các tín đồ Cao Đài ở nhiều tỉnh thành để yêu cầu họ không dự Đại Hội Nhơn Sanh.

Ngày 16 tháng 5 Khối Nhơn Sanh cử phái đoàn đến văn phòng Hội Đồng Chưởng Quản để trả lời Thông Tri số 01/90 ra ngày 8 tháng 5 thì được hướng dẫn sang Tòa Nội Chánh làm việc. Tại Tòa Nội Chánh chi phái 1997 đã đóng cửa lại và hành hung phái đoàn có sự tham gia của công an tại Tòa Nội Chánh.

Ngày 27 tháng 5, 2015 khoảng 200 thành viên Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài về tại Đại Đồng Xã trước mặt Tòa Thánh Tây Ninh để tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh. Chi phái 1997 đã rào kín Đại Đồng Xã. Cho nên số người dự hội chuyển qua tháp Đức Hộ Pháp liền kề với Đại Đồng Xã. Tại tháp Đức Hộ Pháp họ bị bao vây bởi lực lượng trật tự mặc đạo phục, hàng trăm trật tự mặc thường phục đeo băng tay đỏ, cầm thước gỗ và một số công an không mặc sắc phục từ các địa phương khác đến. Bên ngoài hàng rào Nội Ô Tòa Thánh có công an mặc sắc phục, cảnh sát giao thông đứng quan sát, hổ trợ.  Đám trật tự này, cầm trên tay thước gỗ, bình xịt nước sơn tấn công các tín đồ Đạo Cao Đài bằng thước gỗ, xịt sơn mầu xanh vào họ, ném bột ớt và dùng nước xịt vào các tín đồ Cao Đài. Họ cướp máy ảnh, cướp ảnh Đức Hộ Pháp, dùng loa phát thanh đe dọa ai quay phim chụp hình thì lấy máy… và đuổi ra khỏi Nội ô Tòa Thánh.

Người của Chi Phái 1997 (đội nón bảo hiểm) giựt máy ảnh của tín đồ Cao Đài

Khoảng 10 tay trật tự nội ô tấn công Phó Trị Sự Trần Văn Hạp, vật ông Hạp xuống đất, đá vào mặt và hông, và lấy cây vụt vào đầu và bụng, xịt nước sơn. Họ lôi Ông đi khoảng 20 thước, dùng dây trói tay lại và đưa vào phòng công an tại hậu điện ngay sau Tòa Thánh. Họ tịch thu bộ đạo phục bị xịt sơn và bị xé rách, bắt ông viết cam kết rồi mới thả ra. Khi họ đánh ông Hạp bà Ngăn hơn 70 tuổi đến can cũng bị đánh và bị xịt sơn.

Tại Đền Thánh cách đó khoảng 300 m Chi Phái Tây Ninh tổ chức sinh hoạt tụ tập đông người dưới sự bảo vệ của công an.