Vận động cho “Ngày Tù Nhân Lương Tâm” ở Hoa Kỳ

  • Nghị Quyết H. Res. 750: Cơ hội để tranh đấu cho tù nhân lương tâm

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 3 tháng 5, 2018

http://machsongmedia.com

Hiện nay, BPSOS đang cùng nhiều tổ chức nhân quyền và tổ chức tôn giáo của Hoa Kỳ vận động cho Nghị Quyết H. Res. 750. Nghị quyết này kêu gọi Tổng Thống chỉ định một ngày trong năm là “Ngày Tù Nhân Lương Tâm”.

Mỗi năm, trong ngày đó mọi cơ quan chính quyền Liên Bang, tiểu bang, và địa phương cũng như mọi hội đoàn, tổ chức, và nhóm người dân sẽ đồng loạt có những sinh hoạt nhằm tạo ý thức trong quần chúng Hoa Kỳ về tù nhân lương tâm trên thế giới và cùng nhau đề ra những sáng kiến để tranh đấu cho họ được bảo vệ và được tự do. Trong ngày đó, các toà đại sứ Hoa Kỳ cũng có thể tổ chức những sinh hoạt tương ở những quốc gia có tù nhân lương tâm.

Nghị quyết này còn kêu gọi các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa với các tù nhân lương tâm, tương tự nỗ lực mà BPSOS đã thực hiện khá thành công từ 2012 đến nay.

Nghị quyết cũng kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ đề ra các chính sách đối ngoại và các chương trình cụ thể để phát huy nhân quyền, bao gồm quyền tự do tôn giáo và chính trị, thể chế thượng tôn luật pháp, và sự bảo vệ cho những tổ chức và cá nhân lâm nguy.

Nghị quyết kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ có hành động thực tiễn nhắm vào các chính quyền đang giam giữ tù nhân lương tâm, và lồng vấn đề tù nhân lương tâm vào mọi lĩnh vực đối tác với các chính quyền ấy để bảo đảm rằng luật pháp của họ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều tù nhân lương tâm nhất trên thế giới. Theo tài liệu cập nhật của Chiến Dịch NOW!, mà BPSOS đồng khởi xướng cùng với 14 tổ chức khác vào tháng 11 năm ngoái, hiện có 169 tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Chúng tôi biết rằng con số thực sự còn cao hơn nữa. Do đó, nghị quyết này, nếu được thông qua, sẽ giúp ích rất nhiều cho nỗ lực chung của chúng ta để bảo vệ và đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam.

Image may contain: 4 people, people smiling

Quầy thông tin về Chiến Dịch NOW! của BPSOS đặt tại Hội Nghị Xã Hội Dân Sự ĐNÁ, ngày 10/11/2017 ở Manila, Philippines

Hiện nay đã có 20 vị dân biểu Hạ Viện đồng bảo trợ cho Nghị Quyết H. Res. 750. Chúng tôi cùng với những tổ chức bạn ở khắp Hoa Kỳ đang vận động để tăng con số này lên thật cao và thật nhanh.

Nay tôi kêu gọi cộng đồng người Việt ở khắp Hoa Kỳ góp phần tích cực vào nỗ lực chung này, và ngay lập tức. Mỗi người chỉ cần gửi email đến vị dân biểu của mình để thúc hối ghi tên đồng bảo trợ cho Nghị Quyết.

Để truy tìm ai là dân biểu của mình, xin vào đây: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Quý vị có thể dùng nội dung dưới đây, hoặc tuỳ nghị tự thảo thông điệp của riêng mình:

=========

As your constituent, I respectfully urge you to join your colleagues in Congress who have co-sponsored H. Res. 750, Expressing support for the designation of a “Prisoners of Conscience Day”.

The passage of this resolution would promote America’s core values of liberty, dignity and the right to pursue happiness for everyone. H. Res. 750 will encourage Americans to fight for people around the world who are imprisoned just because they fought for these same values.

Thank you for the attention that you accord to my request.

Name:
Address:

=========

Tôi kêu gọi các đồng hương, các cơ quan truyền thông, các hội đoàn và tổ chức trong cộng đồng người Việt giúp phổ biến lời kêu gọi này.

Tôi cũng kêu gọi những bạn trẻ rành về kỹ thuật tin học hãy hướng dẫn các người chưa quen sử dụng internet để liên lạc với dân biểu của họ. Và tôi tin rằng rất nhiều người sẽ có những sáng kiến tuyệt vời để đôn đốc, huy động lẫn nhau để cùng tham gia việc làm thiết thực và ý nghĩa này.

Chúng ta hãy mỗi người góp một bàn tay cho tất cả tù nhân lương tâm ở Việt Nam.

Thông tin liên quan:

Toàn văn H. Res. 750: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-resolution/750/text

BPSOS công bố danh sách 166 tù nhân lương tâm Việt Nam
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1275-2017-11-10-23-22-12

Trang mạng của Chiến Dịch NOW!: https://www.vietnampocs.com/

Viết một bình luận