DB Christopher Smith đệ nạp Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam

  • Thêm một trọng tâm cho “Hoa Kỳ vận” trong năm nay

Mạch Sống, ngày 26 tháng 4, 2018

http://machsongmedia.com

Hôm nay, Dân Biểu Christopher Smith đưa dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, HR 5621, vào Hạ Viện Hoa Kỳ, vào đúng dịp cuối tháng mà người Việt tị nạn gọi là Tháng Tư Đen.

“Khi mà chính quyền Việt Nam đang tìm cách nới rộng mậu dịch và các quan hệ về an ninh với Hoa Kỳ, chúng ta phải cài sự cải thiện về quan hệ ngoại giao với những cải thiện cụ thể về nhân quyền , kể cả việc trả tự do cho hơn 150 tù nhân chính trị và tôn giáo,” DB Smith cho biết.

Con số hơn 150 tù nhân lương tâm này là dựa vào danh sách của chiến dịch NOW! do BPSOS phát động cùng với 14 tổ chức nhân quyền khác vào tháng 11 năm ngoái.

Nội dung chính của dự luật này là đòi hỏi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từ nay báo cáo một cách chi tiết, cụ thể và toàn diện các trường hợp vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam, và đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực tự do tôn giáo, tự do internet, quyền của người lao động, và mọi tù nhân lương tâm.

“Trong thời gian soạn thảo, chúng tôi đã đề nghị rút các điều khoản chế tài ra khỏi nội dung của dự luật,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết.

Ông giải thích là điều khoản chế tài không còn cần thiết nữa vì đã có sẵn nhiều biện pháp chế tài rất mạnh mẽ trong 2 đạo luật được thông qua và ban hành cuối năm 2016: Luật Magnitsky Toàn Cầu và Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Frank R. Wolf.

Image may contain: text

“Chúng ta chỉ cần Bộ Ngoại Giao báo cáo đầy đủ và chính xác cho Quốc Hội các trường hợp vi phạm nhân quyền, gồm cả danh tính của từng thủ phạm một, thì sẽ khó tránh việc áp dụng các biện pháp chế tài có sẵn,” Ts. Thắng giải thích.

Dự luật còn chuẩn chi việc tài trợ cho các chương trình chống buôn bán phụ nữ ở Việt Nam và lập ra Quỹ Phát Triển các Sắc Dân Thiểu Số nhằm hỗ trợ các cộng đồng bản địa thường xuyên bị bách hại.

Liên quan đến việc này, một bản phúc trình về chính sách đàn áp người Tây Nguyên sẽ được công bố vào ngày mai bởi Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn ở Việt Nam (Campaign to Abolish Torture in Vietnam, viết tắt là CAT-VN). BPSOS đồng khởi xướng chiến dịch này đầu năm 2014 sau khi vận động thành công để Việt Nam phải ký và chuẩn duyệt Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn.

Các vị Dân Biểu đồng bảo trợ cho dự luật HR 5621 gồm có: Barbara Comstock (Cộng Hoà, Virginia), Zoe Lofgren (Dân Chủ, California), Ileana Ros-Lehtinen (Cộng Hoà, Florida), Brad Sherman (Dân Chủ, California), và Alan Lowenthal (Dân Chủ, California).

“Dự luật này sẽ gởi ra thông điệp rằng, một nước Việt Nam có tự do hơn là một lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ,” DB Smith nói.

Ts. Thắng cho biết, dự luật HR 5621 được đưa vào Hạ Viện vừa đúng lúc cho cuộc tổng vận động Quốc Hội mà BPSOS sẽ tổ chức ngày 10 tháng 7 sắp đến.

Bài liên quan:

Ngày 10 Tháng 7: Tổng Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam Tại Quốc Hội Hoa Kỳ
http://machsongmedia.com/news/sinhhoatcongdong/1325-2018-04-13-19-18-48

Hồ sơ ‘NOW’, một việc làm cao đẹp
https://www.voatiengviet.com/a/now-mach-song-tu-nhan-luong-tam/4268237

Dân chủ hoá Việt Nam: Hải ngoại là mặt trận đòn bẩy
http://machsongmedia.com/vietnam/danchu/1271-2017-10-27-22-40-52

Viết một bình luận