Phúc Trình năm 2018 của USCIRF: Đề nghị CPC cho Việt Nam

  • Các “điểm nóng” do BPSOS nêu ra được đưa vào bản phúc trình

  • Hội Cờ Đỏ được nêu đích danh

  • BPSOS công bố phiên bản tiếng Việt của hồ sơ Hội Cờ Đỏ

Mạch Sống, ngày 25 tháng 4, 2018

http://machsongmedia.com

Hôm nay Uỷ Hội Hoà Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) phát hành bản phúc trình năm 2018 về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Trong phần về Việt Nam, USCIRF kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là quốc gia đặc biệt quan tâm (CPC), nêu đích danh các giới chức vi phạm tự do tôn giáo, và áp dụng biện pháp trừng phạt của Luật Magnitsky Toàn Cầu đối với các cá nhân liên can đến các hành vi đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng.

Đặc biệt, bản phúc trình đã nêu đích danh các Hội Cờ Đỏ và gọi đó là tác nhân phi chính phủ với hoạt động bạo lực nhắm vào các giáo xứ Công Giáo ở Nghệ An và Đồng Nai.

“Đây là thành quả cụ thể đến từ ‘hồ sơ Hội Cờ Đỏ’ mà chúng tôi thực hiện và phổ biến trong thời gian vừa qua,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nhận định. “Như vậy, hiện tương Hội Cờ Đỏ sẽ được chính quyền Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm từ nay.”

Ts. Thắng cho biết, Thứ Hai vừa qua Ông cũng đã nêu vấn đề Hội Cờ Đỏ trực tiếp với Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, Ông Daniel Kritenbrink, tại một buổi họp ở Bộ Ngoại Giao. Trước đó, Ts. Thắng đã nhiều lần nêu hiện tượng Hội Cờ Đỏ với Đại Sứ Lưu Động đặc trách tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback.

Ngày 18 tháng 4 vừa qua, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế do USCIRF tổ chức, vấn đề Hội Cờ Đỏ cũng đã được nêu lên một cách nổi bật.

Chụp hình lưu niệm bên ảnh chân dung của HT Thích Quảng Độ, ngày 18/04/2018 (ảnh NQK)

“Mục tiêu của chúng tôi là ‘dứt điểm’ sự hoành hành của các Hội Cờ Đỏ và những tác nhân phi chính phủ giống như Hội Cờ Đỏ,” Ts. Thắng nói.

Theo Ông giải thích, cách thức của BPSOS để lôi kéo quốc tế nhập cuộc là chọn ra một số “điểm nóng” tiêu biểu.

Đối với các cộng đồng Công Giáo, điểm nóng đang là Hồ Sơ Hội Cờ Đỏ.

Đối với Phật Giáo, điểm nóng là việc USCIRF chọn Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ làm 1 trong 7 gương mặt tiêu biểu cho các tù nhân lương tâm tôn giáo và làm biệu tượng cho tình trạng đàn áp tôn giáo toàn thế giới.

Đối với Tin Lành, điểm nóng là Mục Sư Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng, vừa định cư tại Hoa Kỳ.

Đối với Phật Giáo Hoa Hảo, cái chết trong đồn công an của anh Nguyễn Hữu Tấn là điểm nóng.

Đối với Đạo Cao Đài, hồ sơ Chi Phái Tây Ninh 1997 đánh cắp căn cước của Đạo Cao Đài là điểm nóng.

Các điểm nóng này đều đã được nêu lên tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế do USCIRF tổ chức tuần qua và/hoặc bản phúc trình của USCIRF vừa được công bố.

Theo Ts. Thắng, điểm nóng là rất cần thiết để đạt hiệu quả trong quốc tế vận.

“Khi tiếp xúc với các giới chức Hoa Kỳ và quốc tế, chúng ta không thể nói miên man mà cần rất tập trung, như một lưỡi dao sắc nhọn,” Ts. Thắng nói. “Điểm nóng giúp tập trung sự chú ý và phối hợp hành đông; chẳng hạn, khi nói đến sự bách hại nhắm vào các cộng đồng Công Giáo ở Việt Nam, người ta sẽ liên tưởng ngay đến các Hội Cờ Đỏ.”

Để khai thác các điểm nóng, BPSOS đã gom các hoạt động về tự do tôn giáo vào một nỗ lực dài hạn lấy tên là Đề Án Tự Do Tôn Giáo (Religious Freedom Project, hoặc RFP).

Bản phúc trình của USCIRF còn nêu lên nhiều vấn đề được nêu lên bởi đề án RFP này: giải oan cho chi phái Phật Giáo Ân Đàn Đại Đạo, giải vây cho Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ, Chiến Dịch NOW! để đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm…

Cũng hôm nay, BPSOS công bố phiên bản Việt ngữ của hồ sơ Hội Cờ Đỏ: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/04/Ho-So-Hoi-Co-Do-04-25-18.pdf

Phiên bản Việt ngữ này không thuần tuý là bản dịch của hồ sơ gốc tiếng Anh, được công bố ngày 27 tháng 3, mà được bổ sung những thông tin cập nhật. Một nhà hảo tâm, Ông Lê Bá Hùng ở Canada, đã tình nguyện giúp phần dịch thuật và có nhiều người đã giúp phần biên soạn và cập nhật.

“Chúng tôi soạn phiên bản Việt ngữ để giúp cho người trong nước sử dụng làm mẫu cho việc biên soạn hồ sơ về vi phạm nhân quyền,” Ts. Thắng giải thích.

Bài liên quan:

Vấn đề Việt Nam nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1326-2018-04-18-23-38-07

Đạo Cao Đài: Cần lập hồ Sơ về Chi Phái Tây Ninh 1997
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1323-2018-04-12-02-43-21

Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo quan ngại về Hội Cờ Đỏ ở VN
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/uscirf-is-concerning-about-red-flag-group-in-vn-04192018120954

Bản phúc trình của USCIRF (bản gốc tiếng Anh)
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%20Annual%20Report%202018_tagged508.pdf

Viết một bình luận