Đạo Cao Đài: danh xưng bị biến thành thương hiệu

  • Chi Phái 1997 đăng ký độc quyền “thương hiệu” Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Mỹ

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 26 tháng 3, 2018

http://machsongmedia.com

Trong khi các nhóm Cao Đài độc lập ở hải ngoại bị tản lực thì một nhóm người xoay chiều đã lẳng lặng cầu chứng thương hiệu “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh” với chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ từ năm 2014.

Là chủ nhân của thương hiệu này, họ có quyền yêu cầu mọi thánh thất Cao Đài phải ngưng sử dụng tên của tôn giáo mình nếu không được họ cho phép. Theo tôi, đó là lý do đủ để các nhóm Cao Đài vượt qua sự khác biệt nhỏ và chung sức cho việc lớn: sự tồn vong của toàn đạo.

Chiếm danh xưng ở hải ngoại

Trong 2 bài trước, tôi đã viết về kế hoạch mà Chi Phái Tây Ninh 1997, một tổ chức do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997, đánh cắp căn cước của Đạo Cao Đài được sáng lập trước đó 71 năm. Họ đã không ngưng ở đó. Năm 2011, họ triển khai kế hoạch để chiếm tên của Đạo Cao Đài ở hải ngoại. Đó là bước đầu trên lộ trình đánh cắp nốt căn cước của Đạo Cao Đài trên toàn thế giới.

Người thực hiện kế hoạch này là Ông Trần Quang Cảnh, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại. Đây là một tổ chức được những tín đồ Cao Đài ở hải ngoại thành lập năm 1998 với tôn chỉ là đối phó với chính sách diệt Đạo Cao Đài của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Lộ trình đánh cắp nốt căn cước của Đạo Cao Đài diễn tiến như sau.


Tên của tôn giáo bị đăng ký trở thành thương hiệu

Năm 2005, Ông Cảnh dùng danh nghĩa Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (CQTGHN) để về Việt Nam móc nối với chính quyền và Chi Phái Tây Ninh 1997. Khi hay tin, Hội Đồng Giám Sát của tổ chức này ra thông báo phủ nhận tính cách đại diện của Ông Cảnh: “Nội dung các cuộc vận động không phù hợp với tôn chỉ và mục đích của CQTGHN.”

Thông báo của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại phủ nhận tính cách đại diện của ông Trần Quang Cảnh

Ông Cảnh rời bỏ CQTGHN và hợp tác với Chi Phái Tây Ninh 1997. Ngày 17 tháng 6, 2011, Ông Cảnh được Chi Phái Tây Ninh 1997 hợp thức hoá chức Chánh Trị Sự và phong phẩm Lễ Sanh của chi phái này. Ngày 18 tháng 6, 2011, Ông Cảnh được Ông Nguyễn Thành Tám, người đứng đầu Chi Phái Tây Ninh 1997, giao  nhiệm vụ “hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh” – tức là tuyên vận cho Chi Phái Tây Ninh 1997.