Cần thông tin về Chi Phái Tây Ninh 1997

Thông Báo của Quỹ Pháp Lý vì Công Lý thuộc BPSOS

Ngày 17 tháng 3, 2018

http://machsongmedia.com

Để hỗ trợ việc nghiên cứu về trách nhiệm của một số nhân vật thuộc Chi Phái Tây Ninh 1997 về hành vi “đánh cắp căn cước” Đạo Cao Đài, chúng tôi đang tìm thông tin về nhân sự tham gia phái đoàn có mặt Ông Nguyễn Thành Tám đã đến Hoa Kỳ từ ngày 11 đến 20 tháng 9, năm 2016.

Phái đoàn này dùng danh nghĩa Đạo Cao Đài khi tiếp xúc một số giới chức Hoa Kỳ cũng như một số tổ chức tôn giáo ở Hoa Kỳ, nghĩa là việc đánh cắp căn cước không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà đã xảy ra tại Hoa Kỳ.

Chi Phái Tây Ninh 1997 đã tường trình về chuyến đi này tại: http://caodai.com.vn/vn/news-detail/ngai-dau-su-thuong-tam-thanh-cung-doan-ban-ton-giao-chinh-phu-di-tham-va-lam-viec-tai-hoa-ky

Bản tường trình ấy đi kèm với nhiều hình ảnh. Chúng tôi cần nhận diện một số nhân vật trong các tấm hình sau đây, trích ra từ bản tường trình ấy: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/03/Chi-Phai-Tay-Ninh-1997-Hinh-de-nhan-dien.pdf

Để nhận diện, chúng tôi cần các thông tin gồm có: tên họ, chức vụ hay chức danh, tổ chức hay cơ quan, địa điểm cư trú hay làm việc, địa chỉ email và số điện thoại (nếu có). Xin gửi thông tin cho: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Chúng tôi sẽ tuyệt đối bảo mật nguồn cung cấp thông tin.

Chúng tôi xác minh rằng những thông tin này thuần tuý phục vụ cho mục tiêu tìm hiểu, chứ không mang tính cách cáo buộc. Dựa trên kết quả tìm hiểu, chúng tôi mới quyết định bước kết tiếp.

Hình 1: Ban Cai Quản Họ Đạo Hoa Thịnh Đốn ra Phi Trường Reagan đón tiếp phái đoàn của Ông Nguyễn Thành Tám

Quỹ Pháp Lý vì Công Lý, gọi tắt là Quỹ Công Lý, được BPSOS thành lập đầu tháng 2 vừa qua với vốn khởi đầu là 50,000 Mỹ kim, trong đó 30% là do BPSOS trích quỹ ứng trước, và phần còn lại do một số nhà hảo tâm cam kết đóng góp. Mục tiêu của BPSOS là nâng mức vốn lên 100,000 Mỹ kim để luân lưu hỗ trợ những nạn nhân bị vi phạm nhân quyền ở Việt Nam mà nay đang ở Hoa Kỳ đưa thủ phạm và tòng phạm ra toà án trong phạm vi cho phép của luật pháp Hoa Kỳ.

Tên tiếng Anh của quỹ này là Legal Justice Fund, viết tắt là LJF. Mọi liên lạc liên quan đến quỹ này, xin gửi cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bài liên quan:

Thông Báo: BPSOS Lập Quỹ Công Lý
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1301-2018-02-05-14-11-45

Đạo Cao Đài: Một trường hợp bị đánh cắp căn cước:
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1310-2018-03-03-04-01-22

Để giành lại căn cước, người Cao Đài chân chính phải làm 3 việc:
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1312-2018-03-10-04-27-50

Viết một bình luận