Thông Báo Số 3 của BPSOS về Hội Cờ Đỏ

Xin kiểm chứng và bổ túc thông tin cho bản thảo hồ sơ

Ngày 5 tháng 3, 2018

http://machsongmedia.com

Dựa trên thông tin đến từ nạn nhân, nhân chứng, và những người quan tâm theo dõi, chúng tôi đã hoàn tất bản thảo cho hồ sơ về Hội Cờ Đỏ. Bản thảo này được đặt tại trang DVOV.org:

http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/03/Red-Flag-Association.pdf

Trước khi dịch sang Anh Văn để chuyển đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, chúng tôi mong nhận được sự góp ý từ đồng bào trong nước và đồng hương ở hải ngoại để bảo đảm rằng thông tin đầy đủ và chính xác. Mọi thông tin và liên lạc, xin gửi về địa chỉ email tổng quát của BPSOS: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự phối hợp hành động rộng rãi này, hồ sơ về Hội Cờ Đỏ sẽ hoàn tất kịp để Thứ Ba tuần tới chúng tôi sẽ trao cho Đại Sứ Lưu Động về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Sam Brownback tại Bộ Ngoại Giao.

Hồ sơ này cũng sẽ được chuyển đến Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, các toà đại sứ Phương Tây, và một số cơ quan Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi sẽ yêu cầu các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên hợp tác với chúng tôi giúp phổ biến rộng rãi đến các cơ quan chính quyền ở từng quốc gia sở tại.

Chúng tôi sẽ đặt hồ sơ này và các tài liệu tiếng Anh liên quan đến Hội Cờ Đỏ tại trang DVOV.org để đồng bào ở trong nước tuỳ nghi sử dụng khi có cơ hội tiếp xúc với các giới chức quốc tế. Các tài liệu về Hội Cờ Đỏ đã để sẵn ở trang này:

(1)   Báo cáo về Kẻ Gai: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/02/UN-SR-on-FoRB-KE-GAI_EN.pdf

(2)   Báo cáo về Song Ngọc: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/02/UN-Report_Song-Ngoc-Parish_EN.pdf

(3)   Bản tường trình tóm tắt: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/03/Assault-on-Catholic-communities-in-Vinh-Diocese-Summary-02-21-18.pdf

Trang DVOV.org được BPSOS lập ra để đưa tiếng nói của người dân Việt Nam đến với quốc tế. DVOV là viết tắt của “Democratic Voice of Vietnam” tức là “Tiếng Nói Dân Chủ của Việt Nam”. Hồ sơ về Hội Cờ Đỏ là một ví dụ điển hình của tiếng nói ấy vì thông tin được đồng bào ở trong nước cung cấp; còn chúng tôi chỉ “đóng gói” và dịch sang tiếng Anh để chuyển đi.

Chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả quý đồng bào đã đóng góp thông tin cho hồ sơ về Hội Cờ Đỏ.

 

 

 

Viết một bình luận