Thông Báo của BPSOS: Cần Thông Tin Về Hội Cờ Đỏ

  • Dùng luật Hoa Kỳ để “chiếu tướng” Hội Cờ Đỏ

Ngày 25 tháng 2, 2018

http://machsongmedia.com

Chúng tôi đang lập hồ sơ để vận động Hoa Kỳ chỉ định “Hội Cờ Đỏ” là một Thực Thể Đáng Quan Tâm Đặc Biệt (Entity of Particular Concern, hay EPC) do những hành động khủng bố nhắm vào một số cộng đồng Công Giáo trong thời gian gần đây.

Để lập hồ sơ, chúng tôi cần những thông tin sau đây:

(1)    Lai lịch của tổ chức (lý do, thời điểm, hoàn cảnh… hình thành)

(2)    Cấu trúc tổ chức, bao gồm thông tin cá nhân và chức năng của các thành phần chủ chốt, thành phần hội viên, trụ sở…

(3)    Các hoạt động mang tính cách khủng bố kèm với hình ảnh, video, vật chứng, nhân chứng, tên tuổi của các thủ phạm và những giới chức đằng sau, thông tin liên lạc của nhân chứng…

Tại các buổi họp với Bộ Ngoại Giao  và Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ trong tuần qua,  chúng tôi đã trình bày về những hành vi khủng bố của Hội Cờ Đỏ trong bối cảnh đàn áp tôn giáo nói chung đang diễn ra ở Việt Nam. Chúng tôi đề nghị Bộ Ngoại Giao áp dụng một điều khoản mới trong luật Hoa Kỳ để chỉ định Hội Cờ Đỏ là EPC.

Image result for Hoi co do

Trước đây luật Hoa Kỳ chỉ có điều khoản chỉ định một quốc gia là Quốc Gia Đáng Quan Tâm Đặc Biệt (Country of Particular Concern, hay CPC) vì đàn áp tôn giáo nghiêm trọng. Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Frank Wolf, được Quốc Hội thông qua và Hành Pháp ban hành cuối năm 2016, tăng cường điều khoản chỉ định EPC đối với những thành phần ngoài chính quyền, thường là các tổ chức khủng bố, mà vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng.

“Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã đóng góp không nhỏ để vận động thông qua luật này, song song với Luật Magnitsky Toàn Cầu,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói. “Đây là lúc chúng ta khai thác 2 đạo luật mới này nhằm trừng phạt các hành vi đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.”

Điều khoản chỉ định EPC có thể dùng để vô hiệu hoá kế “ném đá giấu tay” của chính quyền nhằm chạy tội. Khi một tổ chức bị chỉ định là EPC thì chính quyền sở tại có trách nhiệm điều tra và truy tố, bằng không thì đó có thể là lý do để chính quyền ấy bị đưa vào danh sách CPC.

Trong thời gian qua BPSOS đã báo cáo các hoạt động khủng bố của Hội Cờ Đỏ nhắm vào Giáo Xứ Song Ngọc và Giáo Xứ Kẻ Gai thuộc Giáo Phận Vinh.

“Chúng tôi muốn hoàn tất bản báo cáo đầy đủ về Hội Cờ Đỏ trong vòng 2 tuần tới đây để sớm đưa tổ chức có hoạt động mang tính khủng bố này vào danh sách EPC của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ”, Ts. Thắng giải thích.

Ai có thông tin về Hội Cờ Đỏ, xin gửi đến: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Chúng tôi sẽ bảo mật nguồn cung cấp thông tin, cũng như mọi thông tin cá nhân của nhân chứng nếu có sự yêu cầu.

Bài liên quan:

TT Obama ký ban hành luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1167-2016-12-17-19-04-16

Vận động chế tài giới chức chính quyền Việt Nam: đã bắt đầu
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1189-2017-02-12-01-30-12

Viết một bình luận