Đòi Tài Sản: Thu thập hồ sơ ở các tiểu bang Virginia, California, Texas, Washington

Thông Cáo về Chương Trình Đòi Tài Sản

Thu thập hồ sơ ở các tiểu bang Virginia, California, Texas, Washington

BPSOS, ngày 6 tháng 2, 2018

Thứ Năm tuần này BPSOS sẽ hướng dẫn một phái đoàn cử tri gốc Việt bị nhà nước chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam tiếp xúc với văn phòng ở Quốc Hội của TNS Mark Warner (Dân Chủ, Virginia) và của TNS Maria Cantwell (Dân Chủ, Washington).

“Trong số 302 hồ sơ đòi tài sản mà chúng tôi đã nhận được, có 32 hồ sơ là của cư dân của tiểu bang Virginia và 27 là cư dân của tiểu bang Washington,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói.

BPSOS đang làm hẹn để họp với văn phòng Quốc Hội của các TNS Dianne Feinstein (Dân Chủ, California), Kamala Harris (Dân Chủ, California), Patty Murray (Dân Chủ, Washington), và Ted Cruz (Cộng Hoà, Texas). Số hồ sơ đã nhận được ở California là 109 và ở Texas là 53.

BPSOS đang thu thập thêm hồ sơ của đồng hương ở các tiểu bang này để lập danh sách trao cho các văn phòng thượng nghị sĩ tại mỗi buổi họp hay liền sau đó.

Chương Trình Đòi Tài Sản do BPSOS đề xướng vào tháng 8 năm ngoái gồm 2 bước. Trước hết là vận động chính quyền Hoa Kỳ mở chương trình can thiệp chung cho khối người Mỹ gốc Việt cùng bị chế độ ở Việt Nam chiếm đoạt tài sản. Sau khi chương trình can thiệp chung đã được mở, bước thứ hai sẽ là chuẩn bị từng hồ sơ một để được cứu xét và can thiệp riêng.

Để vận động mở chương trình can thiệp chung, BPSOS cố gắng đạt mốc điểm 550 hồ sơ nội trong tháng 2. Năm 1980, Quốc Hội Hoa Kỳ đã mởchương trình để đòi Việt Nam bồi thường tài sản cho 534 người Mỹ, thì sẽ khó giải thích tại sao không mở chương trình tương tự cho số hồ sơ nhiều hơn của người Mỹ gốc Việt.

Ngoài Quốc Hội ra, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ cũng có thẩm quyền mở chương trình. BPSOS đang lọc lựa một số hồ sơ mẫu để chuẩn bị cho cuộc họp với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dự trù vào cuối tháng 2. Đây là các hồ sơ với đầy đủ chứng từ xác minh rằng tài sản bị chiếm đoạt sau khi chủ nhân đã là công dân Hoa Kỳ. Ngoài ra, mỗi hồ sơ còn là một trường hợp điển hình cho cả khối hồ sơ với hoàn cảnh tương tự.

BPSOS đang tiến hành song song nỗ lực vận động Quốc Hội và vận động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Để đạt con số 550 hồ sơ nội trong tháng 2, BPSOS kêu gọi những quý vị đã tham gia Chương Trình Đòi Tài Sản hãy giải thích về chương trình này với thân nhân và bạn bè vì có nhiều người không biết là mình ở trong tiêu chuẩn được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ. BPSOS cũng kêu gọi đồng hương và các cơ quan truyền thông giúp phổ biến thông tin về Chương Trình Đòi Tài Sản.

Thông tin về Chương Trình Đòi Tài Sản: http://www.doitaisan.org. Địa chỉ email để nộp đơn hay đặt câu hỏi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Viết một bình luận